Google fragen

Sie suchten nach: danske (Portugiesisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Portugiesisch

Slowakisch

Info

Portugiesisch

-Danske Statsbaner (DSB),

Slowakisch

-— Deutsche Bundesbahn (DB),

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Recorrente: De Danske Bilimportører

Slowakisch

Žalobca: De Danske Bilimportører

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

-Danske Bank: sociedade europeia de serviços financeiros;

Slowakisch

-Danske Bank: európska spoločnosť poskytujúca finančné služby;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

3.2.3. De danske myndigheders argumenterOpfyldelsen af energibeskatningsdirektivets artikel 17

Slowakisch

2.1 Existencia pomoci podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

— em representação da Danske Svineproducenter, por H. Sønderby Christensen, advokat,

Slowakisch

— Danske Svineproducenter, v zastúpení: H. Sønderby Christensen, advokát,

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Resulta da decisão de reenvio que a Danske Svineproducenter é uma organização profissional que defende os interesses dos criadores de suínos dinamarqueses.

Slowakisch

Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že Danske Svineproducenter je profesijná organizácia, ktorá zastupuje záujmy dánskych chovateľov ošípaných.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER normas mínimas e máximas previstas pelas disposições da Directiva 91/628 recordadas no n.o 48 do presente acórdão.

Slowakisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER s minimálnymi a maximálnymi normami predpísanými v ustanoveniach smernice 91/628, ktoré sú uvedené v bode 48 tohto rozsudku.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

[2] Acórdão de 16 de Março de 2004, Danske Busvognmænd/Comissão, T -157/01.

Slowakisch

[2] Rozsudok zo 16. marca 2004 vo veci T-157/01, Danske Busvognmćnd/Komisia,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Cf. processo T-157/01 Danske Busvognmænd/Comissão, acórdão de 16 de Março de 2004, ponto 57.

Slowakisch

Porovnaj prípad T-157/01 Danske Busvognmænd/Komisia, rozsudok zo 16. marca 2004, ods. 57.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

O acórdão Foreningen af danske Videogramdistributører respeitava à questão de saber se o direito exclusivo de aluguer se esgotava em toda a Comunidade quando o titular autorizava o aluguer num Estado-Membro.

Slowakisch

Rozsudok Foreningen af danske Videogramdistributører sa týkal otázky, či sa toto výlučné nájomné právo vyčerpá v celom Spoločenstve, ak jeho nositeľ udelí súhlas s nájmom v jednom členskom štáte.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER detalhado constituía a parte final das referidas observações, e que dispunham, por consequência, da faculdade de os consultar na Secretaria do Tribunal de Justiça ou de solicitar a sua comunicação.

Slowakisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER podrobný zoznam tvoril poslednú časť daných pripomienok, a preto mali možnosť do nich nahliadnuť v kancelárii Súdneho dvora alebo si vyžiadať ich poskytnutie.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER podem optar, até 15 de Agosto de 2010, nos transportes de duração superior a oito horas, por transportar os suínos com um peso superior a 40 kg segundo as seguintes normas:

Slowakisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER do 15. augusta 2010 pri preprave ošípaných s hmotnosťou 40 kg a viac, ktorá trvá viac ako osem hodín, uplatniť nasledujúce pravidlá:

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER referidos por esta directiva meios de transporte capazes de assegurar o cumprimento das exigências comunitárias em matéria de bem-estar no transporte, nomeadamente as exigências previstas no anexo da referida directiva e as exigências a determinar de o o acordo com o disposto no artigo 13.

Slowakisch

DANSKE SVINEPRODUCENTER prostriedky, ktoré zabezpečia zhodu s požiadavkami spoločenstva týkajúcimi sa pohodlia počas prepravy a najmä požiadavkami stanovenými v prílohe a tými, ktoré majú byť stanovené v súlade s článkom 13 ods. 1tej istej smernice.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a organização profissional Danske Svineproducenter ao Justitsministeriet (Ministério da Justiça) a propósito da transposição da Directiva 91/628 para direito dinamarquês.

Slowakisch

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi profesijnou organizáciou Danske Svineproducenter a Justitsministeriet (ministerstvo spravodlivosti), ktorý sa týkal prebratia smernice 91/628 do dánskeho práva.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Em contrapartida, a venda de cópias de uma obra protegida não provoca o esgotamento dos direitos de execução, incluindo os direitos de locação, dessa obra. Ver, relativamente a este aspecto, o processo 158/86, Warner Brothers e Metronome Video, Col. 1998, p. 2605 e o processo C-61/97, Foreningen af danske videogramdistributører, Col. 1998, p. I-5171.

Slowakisch

Na druhej strane predaj kópií chránených diel nevedie k vyčerpaniu predvádzacích, interpretačných, resp. realizačných práv, vrátane práv na prenájom, k dielu; v tejto súvislosti pozri vec 158/86, Warner Brothers a Metronome Video, Zb. 1988, s. 2605, a vec C-61/97, Foreningen af danske videogramdistributører, Zb. 1998, s. I-5171.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Entidades encarregadas do transporte de gás com base numa autorização concedida nos termos da bekendtgørelse nr. 361 de 25 de Abril de 2006 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

Slowakisch

Subjekty, ktoré zabezpečujú prepravu plynu na základe oprávnenia podľa bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlåg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z 25. apríla 2006.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Março de 2004 no processo T-157/01, Danske Busvognmaend/Comissão.

Slowakisch

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2004 vo veci T-157/01 Danske Busvognmaend/Komisia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

A Associação alemã de construção naval e tecnologia marítima (Verband für Schiffbau und Meerestechnik) enviou as suas observações por carta de 11 de Maio de 2006, registada no mesmo dia, bem como as observações da Associação dinamarquesa de indústria marítima (Danske Maritime).

Slowakisch

Zväz staviteľov lodí a námornej techniky zaujal stanovisko listom z 11. mája 2006, ktorý bol doručený v ten istý deň, ako aj stanovisko Danske Maritime, dánskeho zväzu námornej dopravy.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

(v. acórdão Michelin/Comissão, n.o 339 supra, n.o 292 e a jurisprudência aí referida) e que, por outro lado, os operadores não podem depositar uma confiança legítima na manutenção de uma situação existente, que pode ser alterada pela Comissão no âmbito do seu poder de apreciação (v. acórdãos Delacre e o./Comissão, n.o 372, supra, n.o 33, e a jurisprudência aí referida, e Dansk Rørindustri e o./Comissão, n.o 344 supra, n.o 171).

Slowakisch

Čo sa týka skutočnosti, že Komisia v inej veci ešte pred rozhodnutím podnikla kroky na zavedenie spoločnej zodpovednosti skupiny, pričom uložila zvýšenia o 10 % za rok pre obdobie od rozhodnutia ukladajúceho pokutu v jednej veci a skončením porušenia v druhej veci, treba pripomenúť, že skoršia rozhodovacia prax Komisie neslúži sama osebe ako právny rámec pre ukladanie pokút v oblasti hospodárskej súťaže, keďže tento rámec je stanovený len v nariadení č. 17 a v usmerneniach (pozri rozsudok Michelin/Komisia, už citovaný v bode 339 vyššie, bod 292 a tam citovanú judikatúru), a že okrem toho hospodárske subjekty nemôžu mať legitímnu dôveru v zachovanie existujúcej situácie, ktorá môže byť zmenená Komisiou v rámci jej miery voľnej úvahy (pozri rozsudky Delacre a i./Komisia, už citovaný v bode 372 vyššie, bod 33 a tam citovanú judikatúru, a Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 344 vyššie, bod 171).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Portugiesisch

28 de Junho de 2005, Dansk Rørindustri e o./Comissão (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Colect., p.

Slowakisch

I-6609, bod 25, a z 28. júna 2005, Dansk Rørindustri a i./Komisia, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Zb. s.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK