Google fragen

Sie suchten nach: compatibilitățile (Rumänisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Rumänisch

Dänisch

Info

Rumänisch

compatibilitățile privind ambalarea.

Dänisch

egnet emballage.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Rumänisch

stări care oferă numai funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului [7];

Dänisch

tilstande, der alene yder funktioner med det formål at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF [7] 8)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Rumänisch

De exemplu, interoperabilitatea feroviară ar putea fi îmbunătățită prin intermediul unor soluții inovatoare care să vizeze îmbunătățirea compatibilității între sisteme, precum echipamentele de bord sau căile ferate cu ecartamente multiple.

Dänisch

F.eks. kan interoperabilitet i jernbanesystemet fremmes ved innovative løsninger der har til formål at forbedre kompatibiliteten mellem systemerne, såsom mobilt udstyr og spor med flere sporvidder.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Rumänisch

verificarea compatibilității financiare

Dänisch

kontrol af finansiel forenelighed

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Pentru a optimiza capacitatea disponibilă a EATMN, inclusiv în ceea ce privește aeroporturile, trebuie stabilite proceduri vizând creșterea compatibilității dintre sloturile aeroporturilor și planurile de zbor.

Dänisch

For at optimere den disponible EATMN-kapacitet, herunder lufthavne, bør der oprettes procedurer med sigte på at styrke sammenhængen mellem slots i lufthavne og flyveplaner.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Cu toate acestea, trebuie remarcat că normele de punere în aplicare cuprind și dispoziții specifice privind criteriile de evaluare a compatibilității ajutorului cu Acordul european și, respectiv, cu protocolul 2.

Dänisch

Det skal dog bemærkes, at gennemførelsesbestemmelserne ligeledes indeholder særlige bestemmelser om kriterier til undersøgelse af, om støtten er forenelig med henholdsvis Europaaftalen og protokol nr. 2.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Baza juridică a evaluării compatibilității

Dänisch

Retsgrundlag for vurderingen af foranstaltningernes forenelighed med det indre marked

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Rapoartele Comisiei și ale BCE prezintă o evaluare detaliată a compatibilității legislației din Letonia cu articolele 130 și 131 din TFUE și cu Statutul SEBC și al BCE.

Dänisch

Kommissionens og ECB's beretninger indeholder en detaljeret vurdering af foreneligheden af Letlands lovgivning med TEUF artikel 130 og 131 samt med statutten for ESCB og ECB.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

De asemenea, a se vedea avizele SCCNFP/0068/98, o versiune inițială a Notelor de orientare ale CSSC și SCCNFP/0245/99 referitoare la Criteriile de bază ale protocoalelor pentru testarea pe voluntari a compatibilității cutanate a ingredientelor sau a amestecurilor de ingrediente din produsele cosmetice potențial iritante pentru tegument.

Dänisch

Se også udtalelse SCCNFP/0068/98, som er en tidligere version af retningslinjerne, og udtalelse SCCNFP/0245/99 om Basic Criteria of the Protocols for the Skin Compatibility Testing of Potentially Cutaneous Irritant Cosmetic Ingredients or Mixtures of Ingredients on Human Volunteers.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Prin urmare, Comisia hotărăște să impună, ca o condiție a compatibilității, prelungirea cu încă trei ani a încetării comercializării produselor marca Vedette.

Dänisch

Derfor beslutter Kommissionen som betingelse for støttens forenelighed at pålægge en forlængelse i yderligere tre år af standsningen af markedsføringen af Vedette-produkter.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

În conformitate cu punctul (23) din orientările privind restructurarea și cu hotărârea Tribunalului din 14 februarie 2012, Comisia intenționează să examineze efectul cumulat al ajutorului italian și al ajutorului de restructurare în cadrul analizei compatibilității acestuia din urmă.

Dänisch

I overensstemmelse med punkt 23 i omstruktureringsrammebestemmelserne og Rettens dom af 14. februar 2012 vil Kommissionen undersøge den samlede virkning af den italienske støtte og omstruktureringsstøtten i forbindelse med analysen af foreneligheden af sidstnævnte.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Atunci când, ca în cazul de față, în pofida măsurilor de investigare care permit o analiză exhaustivă a compatibilității ajutorului, analiza efectuată de către Comisie se dovedește a fi incompletă și determină astfel nelegalitatea deciziei, procedura prin care se urmărește înlocuirea acestei decizii poate fi reluată pe baza măsurilor de investigare deja realizate [17].

Dänisch

Når det som i det foreliggende tilfælde trods undersøgelsesdokumenter, der gør det muligt at foretage en udtømmende analyse af støttens forenelighed, viser sig, at Kommissionens analyse ikke er fuldstændig og dermed gør beslutningen ulovlig, kan den procedure, hvormed denne beslutning skal omgøres, genoptages på grundlag af allerede anvendte undersøgelsesdokumenter [17].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Temeiul juridic al compatibilității ajutorului

Dänisch

Retsgrundlag for støttens forenelighed

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

În concluzie, angajamentele modificate împreună cu rambursarea a 4,5 miliarde EUR pe baza unui calendar fix de rambursare aliniază evaluarea compatibilității la decizia de restructurare din 2012 în măsura în care acestea sunt capabile să asigure restabilirea viabilității, partajarea sarcinilor și să abordeze denaturările concurenței.

Dänisch

Sammenfattende bringer de ændrede tilsagn sammen med tilbagebetalingen af 4,5 mia. EUR i henhold til en fast tidsplan for tilbagebetaling forenelighedsvurderingen i overensstemmelse med omstruktureringsbeslutningen fra 2012, for så vidt de kan sikre genopretningen af rentabilitet og byrdefordeling og forhindrer konkurrencefordrejning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Comisia consideră că IRR de 12,5 % indicată care rezultă din calendarul de rambursare este acceptabilă în scopul prezentei analize a compatibilității, fără a aduce atingere faptului că decizia de restructurare din 2012 conținea un calendar de rambursare cu o IRR mai ridicată [63].

Dänisch

Kommissionen finder, at det anførte interne afkast på 12,5 %, som følger af tilbagebetalingstidsplanen, er acceptabel med henblik på denne forenelighedsanalyse, uanset at omstruktureringsbeslutningen fra 2012 indeholdt en tidsplan for tilbagebetaling med et højere internt afkast [63].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Punctul 10 din orientările maritime prevede câteva criterii de evaluare a compatibilității măsurii, concepute în vederea îmbunătățirii lanțului intermodal și a decongestionării rutelor de transport.

Dänisch

Afsnit 10 i søtransportretningslinjerne fastlægger flere kriterier for vurderingen af foreneligheden af en foranstaltning, der skal forbedre den intermodale transportkæde og fjerne trængsel fra vejene.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

ANALIZA COMPATIBILITĂȚII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 106 ALINEATUL (2) DIN TFUE

Dänisch

ANALYSE AF FORENELIGHEDEN EFTER ARTIKEL 106, STK. 2, I TEUF

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

Programul de formare vizează optimizarea coordonării, a compatibilității și a complementarității între capacitățile prevăzute la articolele 9 și 11 și îmbunătățirea competenței experților, menționați la articolul 8 literele (d) și (f);

Dänisch

Uddannelsesprogrammet skal sigte mod at forbedre koordineringen, kompatibiliteten og komplementariteten mellem de kapaciteter, der er omhandlet i artikel 9 og 11, og at forbedre kompetencerne hos de eksperter, der er omhandlet i artikel 8, litra d) og f).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

asigurarea compatibilității dintre măsurile AI selectate pentru protecția IUEC și politicile relevante care reglementează eligibilitatea și selecția acestora;

Dänisch

sikring af, at de IA-foranstaltninger, der vælges til sikkerhedsbeskyttelse af EUCI, er i overensstemmelse med de relevante politikker for deres egnethed og udvælgelse

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

În cazul în care standardele menționate la articolul 7 alineatul (1) nu există încă și fără să se aducă atingere dispozițiilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol, aparatele în cauză pot fi reglementate, cu titlu tranzitoriu și până la 31 decembrie 1992, de acordurile naționale în vigoare la data adoptării prezentei directive, sub rezerva compatibilității respectivelor acorduri cu dispozițiile tratatului.

Dänisch

For så vidt de i artikel 7, stk. 1, omhandlede standarder endnu ikke findes, kan de pågældende apparater med forbehold af stk. 2 i nærværende artikel i en overgangsperiode indtil senest den 31. december 1992 fortsat være underlagt de nationale ordninger, der er gældende på datoen for dette direktivs vedtagelse, forudsat at disse ordninger er forenelige med Traktatens bestemmelser.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK