Sie suchten nach: refractometrului (Rumänisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Rumänisch

Maltesisch

Info

Rumänisch

constanta refractometrului

Maltesisch

kostant ta' rifrattometru

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

refractometrie

Maltesisch

rifrattometrija

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

«suc de struguri concentrat» înseamnă sucul de struguri necaramelizat obținut prin deshidratarea parțială a sucului de struguri realizată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât indicele refractometric, determinat la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită, să nu fie mai mic de 50,9 %.

Maltesisch

‘meraq tal-għeneb konċentrat’ tfisser meraq tal-għeneb mhux karamellizzat miksub permezz ta’ deidratazzjoni parzjali tal-meraq tal-għeneb imwettqa bi kwalunkwe metodu awtorizzat għajr bis-sħana diretta, b’tali mod li ċ-ċifra indikata fir-refrattometru użat skont metodu li għandu jiġi ddeterminat f’temperatura ta’ 20 °c ma tkunx anqas minn 50,9 %.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

mustul de struguri concentrat este must de struguri necaramelizat care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode ce se va stabili în conformitate cu articolul 120g să nu fie mai mică de 50,9 %.

Maltesisch

most tal-għeneb konċentrat għandu jkun most tal-għeneb mhux karamellizzat li jinkiseb permezz ta’ deidratazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb imwettqa bi kwalunkwe metodu awtorizzat għajr bis-sħana diretta, b’tali mod li ċ-ċifra indikata fir-refrattometru użat skont metodu li għandu jiġi ddeterminat skont l-artikolu 120 g, f’temperatura ta’ 20 °c, mhiex inqas minn 50,9 %.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20oc de refractometrul utilizat conform unei metode ce urmează a se stabili în conformitate cu articolul 80 alineatul (5) primul paragraf și cu articolul 91 primul paragraf litera (d) să nu fie mai mică de 61,7 %;

Maltesisch

jinkiseb bid-deidrazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb magħmula bi kwalunkwe metodu awtorizzat minbarra bi sħana diretta b’mod li l-figura indikata b’rifrattometru użat skont metodu li għandu jkun preskritt f'konformità mal- mal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 80(5) u l-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 91 f’temperatura ta’ 20 °c ma tkunx anqas minn 61,7 %;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

„suc de struguri concentrat” înseamnă sucul de struguri necaramelizat obținut prin deshidratarea parțială a sucului de struguri realizată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât indicele refractometric, determinat la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită, să nu fie mai mic de 50,9 %.

Maltesisch

“meraq tal-għeneb konċentrat” tfisser meraq tal-għeneb mingħajr karamella miksub b’deidrazzjoni parzjali ta’ meraq tal-għeneb magħmula bi kwalunkwe metodu awtorizzat minbarra bi sħana diretta b’mod li l-figura indikata b’rifrattometru użat skont metodu li għandu jkun preskritt f’temperatura ta’ 20°c ma tkunx anqas minn 50,9 %.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

„mustul de struguri concentrat” înseamnă must de struguri necaramelizat care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită în conformitate cu articolul 80 alineatul (5) primul paragraf și cu articolul 91 primul paragraf litera (d) să nu fie mai mică de 50,9 %.

Maltesisch

"most tal-għeneb konċentrat" tfisser most tal-għeneb mingħajr karamella li jinkiseb b’deidrazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb magħmula bi kwalunkwe metodu awtorizzat minbarra bi sħana diretta b’mod li l-figura indikata b’rifrattometru użat skont metodu li għandu jkun preskritt f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 80(5) u l-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 91 f’temperatura ta’ 20 °c ma tkunx anqas minn 50,9 %.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Rumänisch

se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care se va stabili în conformitate cu articolul 120g să nu fie mai mică de 61,7 %;

Maltesisch

li jinkiseb permezz ta’ deidratazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb imwettqa bi kwalunkwe metodu awtorizzat għajr bis-sħana diretta, b’tali mod li ċ-ċifra indikata fir-refrattometru użat skont metodu li għandu jiġi stabbilit skont l-artikolu 120 g, f’temperatura ta’ 20 °c, ma tkunx anqas minn 61,7 %;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

privind metoda refractometrică de măsurare a reziduului uscat solubil din produsele obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor, de abrogare a regulamentului (cee) nr. 543/86 şi de modificare a anexei i din regulamentul consiliului (cee) nr. 2658/87

Maltesisch

dwar il-metodu refrattometru biex jitkejjel residwu xott solubbli fi prodotti proċessati minn frott u ħaxix, li jħassar ir-regolament (kee) nru 543/86 u li jemenda l-anness i tar-regolament tal-kunsill (kee) nru 2658/87

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

întrucât art. 10 alin. (7) din regulamentul (cee) nr. 426/86 prevede că, referitor la produsele enumerate în anexa iii, prin conţinut de zaharoză se înţelege cifra rezultată prin folosirea refractometrului, înmulţită cu un coeficient specific şi redusă cu o valoare determinată;

Maltesisch

billi l-artikolu 10(7) tar- regolament (kee) nru 426/86 jipprovdi illi ‘l-kontenut ta’ zokkor miżjud ’ għall-prodotti elenkati fl-anness iii tfisser il-kejl miksub bl-użu ta’ refrattometru, multiplikat b’fattur speċifiku u ridott b’figura fissa;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

întrucât metoda refractometrică aplicabilă este definită în regulamentul comisiei (cee) nr. 543/863 de stabilire a metodelor de determinare a conţinutului de zahăr din produsele obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor; întrucât s-a dovedit necesar ca acestei metode să i se aducă modificările de rigoare, în special în scopul precizării procedurii privind produsele ce conţin alcool; întrucât introducerea noii metode prevăzute de prezentul regulament face necesară abrogarea regulamentului (cee) nr. 543/86;

Maltesisch

billi l-metodu refrattometru li għandu jintuża huwa definit fir-regolament tal-kummissjoni (kee) nru 543/86 [3], li jistipula l-metodi kif jitkejjel iz-zokkor proċessat minn frott u ħaxix; billi huwa meħtieg li jsiru l-emendi xierqa għal dan il-metodu, partikolarment sabiex tiġi speċifikata l-proċedura għal prodotti alkoħoliċi; billi l-introduzzjoni tal-metodu l-ġdid stipulat f’dan ir-regolament toħloq il-ħtieġa li jiġi revokat ir-regolament (kee) nru 543/86;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

metoda refractometrică utilizată pentru determinarea conţinutului de zahăr din produsele enumerate în anexa iii la regulamentul (cee) nr. 426/86 este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Maltesisch

il-metodu refrattometru li għandu jintuża biex jiġi stabbilit il-kontenut taz-zokkor fil-prodotti elenkati fl-anness iii ta’ regolament (kee) nru 426/86 għandu jkun kif muri fl-anness ta’ hawn.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

etichetarea menţionează conţinutul total de zahăr prin cuvintele "conţinut total de zahăr ... g la 100 g", acest gramaj reprezentând valoarea determinată cu ajutorul refractometrului la 20 c pentru produsul finit, cu o toleranţă de ± 3 grade refractometrice.

Maltesisch

it-tikketjar għandu jindika l-kontenut totali taz-zokkor bil-kliem "kontenut totali ta'… g ta' zokkor għal kull 100 g", biċ-ċifra indikata tirrappreżenta l-valur stabbilit b'refrattometru f'20 °c tal-prodott imlesti, bla ħsara għal tolleranza ta' ± 3 % tal-gradi tar-refrattometru.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Rumänisch

- produsele nefermentate: indicele refractometric sau masa în volume,

Maltesisch

- prodotti mhux iffermentati: l-indiċi li jirrifratta jew id-densità,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

(2) producţia de izoglucoză se constată imediat după încheierea procesului de izomerizare şi înainte de orice operaţiune de separare a componentelor sale, glucoza şi fructoza, sau înainte de orice operaţiune de amestecare, prin măsurarea fizică a volumului produsului propriu-zis şi determinarea conţinutului de substanţă uscată cu ajutorul metodei refractometrice.

Maltesisch

2. il-produzzjoni ta’ l-isoglukosju għandha tkun irreġistrata malli l-proċess ta’ isomerizzazzjoni jkun spiċċa u qabel kull operazzjoni biex jiġu sseparati l-kostitwenti tal-glukosju u taz-zokkor fil-frott jew biex jipproduċu taħlitiet, b’qisien fiżiċi tal-volum tal-prodott bħala tali u d-determinazzjoni tal-kontenut tal-materjal niexef bil-metodu tar- refraktometrija.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Rumänisch

(b) determinarea conţinutului de substanţă uscată prin metoda refractometrică şi măsurarea conţinutului de fructoză în greutate în stare uscată, pe baza unei eşantionări zilnice reprezentative;

Maltesisch

(b) determinazzjoni tal-kontenut ta’ materjal niexef b’kejl refraktometriku tal-kontenut taz-zokkor fil-meraq tal-frott skond il-piż fi stat niexef, fuq il-bażi ta’ teħid ta’ kampjuni rappreżentattivi ta’ kull jum;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK