Sie suchten nach: friskrivning (Schwedisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Dänisch

Info

Schwedisch

friskrivning

Dänisch

forbehold

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

-en friskrivning.

Dänisch

- en ansvarsfraskrivelse.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

hjälp friskrivning

Dänisch

vis forstør

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

låneinstrument med friskrivning

Dänisch

exit bond

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

skriver ni på denna friskrivning?

Dänisch

vil du lige skrive under her?

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

bara en månad kvar till min friskrivning.

Dänisch

kun en måned tilbage, så skal jeg hjem.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

bara 100 dagar kvar till min friskrivning.

Dänisch

- kun 100 dage til jeg skal hjem.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

sådana tjänster får omfattas av friskrivning, klicklicenser eller licenser.

Dänisch

disse tjenester kan være omfattet af ansvarsfraskrivelse, kliklicens eller licens.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

sådana tjänster får omfattas av friskrivning, klicklicenser eller vid behov licenser.

Dänisch

disse tjenester kan være omfattet af ansvarsfraskrivelse, kliklicens eller om nødvendigt licens.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

en snabb friskrivning, när vi äter så tugga försiktigt, jag saknar ett örhänge.

Dänisch

¶ hvad du deler med verden ... ¶ okay, hurtig disclaimer - når vi angriber fødevarer, lad os tygge grundigt fordi jeg mangler en ørering.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

ingen muntlig eller skriftlig information som har mottagits av logitech, dess leverantÖrer eller Är pÅ annat sÄtt erhÅllen kan Ändra denna friskrivning.

Dänisch

ingen hverken mundtlig eller skriftlig information modtaget fra logitech, deres leverandØrer eller modtaget pÅ anden vis Ændrer denne ansvarsfraskrivelse.

Letzte Aktualisierung: 2009-12-19
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

det genomfördes en offentlig omröstning för att ge offentliga medel till anläggningen , och man har även fått en miljömässig friskrivning i fem år för att ytterligare undergräva brittiska cellophanes framtidsutsikter.

Dänisch

lad mig først understrege, at wto' s medlemmer udtrykkeligt har anerkendt vigtigheden af at arbejde frem imod en bæredygtig udvikling og at lade international handels- og miljøpolitik gensidigt støtte hinanden. eu spiller en særlig aktiv rolle i denne forbindelse, men arbejdet er ikke færdigt.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

den här fliken låter dig ange en brevfot (som ibland kallas signatur eller friskrivning) som ska läggas till sist i varje skickat brev, med den här identiteten.

Dänisch

dette faneblad tillader dig at angive en underskrift (som sommetider kaldes en fodnote eller bemærkning) der vil blive sat i bunden af hvert brev der sendes ved brug af denne identitet.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

när punktskattebelagda varor under uppskovsregler flyttas till en godkänd lagerhavare eller till en näringsidkare med eller utan punktskatteregistrering skall ett exemplar av det administrativa ledsagardokumentet eller handelsdokumentet, vederbörligen påtecknat, återsändas av mottagaren till avsändaren att användas för friskrivning från betalningsansvaret, senast inom 15 dygn efter den månad då mottagaren mottog försändelsen.

Dänisch

hvis de punktafgiftspligtige varer omsaettes under en ordning med suspension af punktafgifter til en godkendt oplagshaver, en registreret eller ikke-registreret erhvervsdrivende, tilbagesender modtageren senest femten dage efter den maaned, hvor denne har modtaget varerne, et eksemplar af det administrative ledsagedokument eller en kopi af det behoerigt paategnede handelsdokument til afsenderen med henblik paa afslutning af ordningen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

när punktskattebelagda varor under uppskovsregler flyttas till en godkänd lagerhavare eller till en näringsidkare med eller utan punktskatteregistrering skall ett exemplar av det administrativa ledsagardokumentet eller handelsdokumentet, vederbörligen påtecknat, återsändas av mottagaren till avsändaren att användas för friskrivning från betalningsansvaret, senast inom 15 dygn efter den månad då mottagaren mottog försändelsen.

Dänisch

hvis de punktafgiftspligtige varer omsættes under en ordning med suspension af punktafgifter til en godkendt oplagshaver, en registreret eller ikke-registreret erhvervsdrivende, tilbagesender modtageren senest femten dage efter den måned, hvor denne har modtaget varerne, et eksemplar af det administrative ledsagedokument eller en kopi af det behørigt påtegnede handelsdokument til afsenderen med henblik på afslutning af ordningen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

3. om en offentlig myndighet tar ut avgifter för de tjänster som avses i artikel 11.1 b, c eller e, skall medlemsstaten se till att e-handelstjänster är tillgängliga. sådana tjänster får omfattas av friskrivning, klicklicenser eller licenser.

Dänisch

3. opkræver offentlige myndigheder gebyr for brug af de tjenester, der er anført i artikel 11, stk. 1, litra b), c) eller e), sikrer medlemsstaterne, at der er adgang til e-handelstjenester. disse tjenester kan være omfattet af ansvarsfraskrivelse, kliklicens eller licens.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

varning fildelningsnätverk, särskilt de som är tillgängliga via kmldonkey, kan innehålla material som du är lagligt förhindrad att ladda ner eller distribuera vidare. det är ditt ansvar att kontrollera att allt material du laddar ner från ett fildelningsnätverk görs tillgängligt för dig på ett lagligt sätt. det är också ditt ansvar att kontrollera att du har laglig rätt att distribuera allt material du gör tillgängligt för andra via ett fildelningsnätverk. i korthet är det ditt ansvar att använda den här programvaran i enlighet med tillämpliga lagar där du bor, inklusive upphovsrättslagar. begrÄnsningar upphovsmännen till den här programvaran avser att den ska användas för lagligt utbyte av data, konst, programvara och andra dokument eller arbeten som kan distribueras lagligt till tredje part. upphovsmännen stöder inte, och avråder starkt från, all användning av den här programvaran för att bryta mot upphovsrättslagar och andra lagar avseende immateriella rättigheter. i synnerhet avråder upphovsmännen från överföring av material som bryter mot någon tillämplig lag eller föreskrift om immateriella rättigheter. varje användare antas följa sådana regler och begränsningar samt reglerna och begränsningarna som gäller fildelningsnätverken eller tjänsterna som är direkt eller indirekt anslutna till den här programvaran. friskrivning frÅn ansvarsskyldighet upphovsmännen till den här programvaran har inte och kan inte ha någon som helst kontroll över innehållet i informationen som utbyts med den här programvaran. upphovsmännen lämnar inga garantier av någon sort, vare sig uttryckliga eller underförstådda, gällande funktionen som tillhandahålls av den här programvaran eller data som utbyts med hjälp av den här programvaran. upphovsmännen kan inte hållas ansvariga för rättsanspråk som orsakas av en användares beteende och/ eller användning av programvaran som på något sätt är olovlig eller som skadar en sådan användare eller någon annan part.

Dänisch

advarsel peer- to- peer- netværk, især dem der er tilgængelige via kmldonkey, kan indeholde materiale som det er ulovligt at downloade eller videredistribuere. det er dit ansvar at verificere at alt materiale som du downloader fra et peer- to- peer- netværk er tilgængeligt for dig på lovlig vis. det er også dit ansvar at verficere at du har lovlig ret til at videredistribuere alt materiale som du stiller til rådighed for andre via et peer- to- peer- netværk. kort sagt, det er dit eget ansvar at du bruger denne software i henhold til gældende lovgivning der hvor du bor - inklusiv ophavsretslovgivning. restriktioner udviklerne af dette program ønsker at det skal bruges til lovlig udveksling af data, kunst, software og andre dokumenter eller værker, som lovligt kan distribueres til tredjeparter. udviklerne ville ikke støtte, og fraråder kraftigt, enhver brug af denne software til brud på ophavsret eller andre love intellektuel ejendom. i særdeleshed fraråder udviklerne afsendelse af af materiale i overensstemmelse med gældende love om og regulering af intellektuel ejendom. hver enkelt bruger formodes at overholde sådanne regler og restriktioner såvel som de regler og restriktioner der gælder på de p2p- netværk eller tjenester som er forbundet direkte eller indirekte med denne software. ansvarsfraskrivelse udviklerne af denne software kan og vil ikke udøve nogen kontrol overhovedet over indholdet af den information som udveksles med brug af denne software. udviklerne giver ingen garantier af nogen slags, hverken eksplicitte eller implicitte, for den tjeneste som denne software software leverer eller for de data der udveksles ved hjælp af denne software. udviklerne kan ikke holdes ansvarlige for nogen søgsmål, der er resultatet af brugerens adfærd og/ eller brug af softwaren som på nogen måde er ulovlig eller til skade for denne bruger eller nogen tredjepart.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

du undertecknade en allmän friskrivnings klasul, för din kirurg, din narkosläkare,

Dänisch

du underskrev en generel frigørelse og en opgive-krav formular, til at afhjælpe din kirurg, din anæstesilæge,

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

friskrivningar

Dänisch

forbehold

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

den h\xe4r fliken l\xe5ter dig ange en brevfot (signatur / friskrivning) som ska l\xe4ggas till sist i varje skickat brev, med den h\xe4r identiteten.

Dänisch

dette faneblad tillader dig at angive en underskrift (fodnote / bemærkning) der vil blive sat i bunden af hvert brev der sendes ved brug af denne identitet.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK