Google fragen

Sie suchten nach: gemenskapsprodukter (Schwedisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Dänisch

Info

Schwedisch

Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår

Dänisch

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

c) Välgörenhetsorganisationer som har tillstånd att genomföra utdelning av gemenskapsprodukter utanför gemenskapen.

Dänisch

c) velgørende organisationer, der er bemyndiget til at uddele EF-produkter i tredjelande.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Bevis om ursprungsstatus för gemenskapsprodukter som avses i artikel 67.2 skall utgöras av antingen

Dänisch

Som bevis for at produkter har oprindelsesstatus i Fællesskabet efter artikel 67, stk. 2, skal der fremlægges:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 9
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

När den inre marknaden inrättades 1993 kunde gemenskapsprodukter spridas ¡nom våra länder utan hinder.

Dänisch

Efter indførelsen af det indre marked i 1993 kan EU-produkter endeligt transporteres frit fra det ene land til det andet uden nogen hindringer.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Vad gäller den bilaterala handeln mellan EU och Cypern åtnjuter gemenskapsprodukter förmånsbehandling på den cypriotiska marknaden inom ramen för associeringsavtalet.

Dänisch

På grund af personalesituationen og kompetencekonflikter mellem de institutioner, der opererer inden for miljøbeskyttelse, skal Miljøstyrelsen styrkes betydeligt for at kunne sikre en korrekt gennemførelse af regelværket.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation.

Dänisch

EF’s eksport til visse nære destinationer og til tredjelande, der anvender en præferenceimportordning for EF-produkter, står for tiden i en særlig gunstig konkurrencestilling.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(12) Befrielsen från importtullar och stödet till gemenskapsprodukter bör få genomslag både i produktionskostnaderna och i konsumentpriserna.

Dänisch

(12) Fritagelsen for importafgift og støtten til EF-produkter bør få virkning både på produktionsomkostningerne og på de priser, som den endelige forbruger skal betale.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

- skall beloppen i kolumn I tillämpas på försörjningen av andra gemenskapsprodukter än insatsvaror i jordbruket och produkter för bearbetning,

Dänisch

- gælder de beløb, der står i kolonne I, ved levering af andre EF-produkter end rå- og hjælpestoffer og produkter til forarbejdning

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Bestämmelserna i punkt 4 skall tillämpas under förutsättning att Norge och Schweiz på ömsesidig basis beviljar gemenskapsprodukter samma behandling.

Dänisch

Bestemmelserne i stk. 4 finder anvendelse på betingelse af, at Norge og Schweiz ud fra gensidighedsprincippet indrømmer samme behandling for fællesskabsprodukter.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 9
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

De definitioner på produkter med ursprung i tredje land som anges i denna förordning bör ligga så nära motsvarande definitioner på gemenskapsprodukter som möjligt.

Dänisch

De definitioner på produkter med oprindelse i tredjelande, som falder ind under denne forordning, skal ligge så tæt op ad definitionerne på EF-produkter som muligt.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Dessa krav skall gälla för produkter med ursprung i tredje land när de övergår till fri omsättning och för gemenskapsprodukter när de lämnar bearbetningsanläggningarna.

Dänisch

For produkter med oprindelse i tredjelande gælder kravene på stadiet overgang til fri omsætning, og for EF-produkter gælder de på stadiet afsendelse fra forarbejdningsanlæg.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Kina har i relativt liten omfattning använt sig av handelspolitiska skyddsåtgärder mot gemenskapen, och år 2004 var endast sju gemenskapsprodukter föremål för åtgärder.

Dänisch

Kina har kun i ret begrænset omfang gjort brug af handelsbeskyttelsesinstrumenter mod EF, og i 2004 var kun 7 fællesskabsvarer genstand for foranstaltninger.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

a) skall beloppen i kolumn I tillämpas på försörjningen av andra gemenskapsprodukter än insatsvaror i jordbruket och produkter för bearbetning,

Dänisch

a) gælder de beløb, der står i kolonne I, ved levering af andre EF-produkter end rå- og hjælpestoffer og produkter til forarbejdning

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Förutsatt att det handlar om fysiska eller juridiska personer som blivit vederbörligen godkända för import en gros för nämnda gemenskapsprodukter, kan dessa inte betraktas som

Dänisch

- Drøftelser med Spaniens nationale mønt- og stempelfabrik om design og udarbejdelse af nye stempler, der er sværere at forfalske.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

När det gäller import upp manas kommissionen att se till att samma skyddsbestämmelser som tillämpas på gemenskapsprodukter också tillämpas på import från tredje länder.

Dänisch

Det sker i henhold til Amsterdam-traktaten, hvorefter Ministerrådet skal fastlægge betingelserne inden 5 år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden, dvs. senest den 1. maj 2004

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Nödvändigheten av att säkerställa lika konkurrensvillkor för de industrier som använder gemenskapsprodukter och de industrier som använder produkter från tredjeland som omfattas av förfarande för aktiv förädling.

Dänisch

nødvendigheden af at sikre lige konkurrencevilkår mellem de industrier, der anvender fællesskabsprodukter, og de industrier, der anvender produkter fra tredjelande under proceduren for aktiv forædling

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

53. Bestämmelserna bör även tillämpas på märkningen av importerade produkter, särskilt för att klargöra deras ursprung och undvika varje förväxling med gemenskapsprodukter.

Dänisch

(53) der bør også være regler for etikettering af importerede produkter, især for at præcisere deres oprindelse og undgå enhver forveksling med fællesskabsprodukter;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

När det gäller djurhälsoregler som är tillämpliga på tillverkning och försäljning av gemenskapsprodukter finns det anledning att göra en exakt och periodisk uppföljning av de producerande regionernas hälsovårdsstatus .

Dänisch

Hvad angår veterinærpolitiets krav til produktion og handel med fællesskabsprodukter, er der grund til at foretage en nøje og regelmæssig opfølgning på de producerende regioners sundhedstilstand. Den statslige kontrol og EU-inspektionerne skal have karakter af stikprøver.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

- skall beloppen i kolumn II tillämpas på försörjningen av insatsvaror i jordbruket från gemenskapen och av gemenskapsprodukter som är avsedda för bearbetning i de yttersta randområdena,

Dänisch

- gælder de beløb, der står i kolonne II, ved levering af rå- og hjælpestoffer og EF-produkter til forarbejdning i regionerne i den yderste periferi

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

b) skall beloppen i kolumn II tillämpas på försörjningen av insatsvaror i jordbruket från gemenskapen och av gemenskapsprodukter som är avsedda för bearbetning i de yttre randområdena,

Dänisch

b) gælder de beløb, der står i kolonne II, ved levering af rå- og hjælpestoffer og EF-produkter til forarbejdning i regionerne i den yderste periferi

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK