Google fragen

Sie suchten nach: användningsändamålet (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

Vid fastställandet av beståndsdelarna bör det tas hänsyn till olika omständigheter såsom klimatet, jordmånen och användningsändamålet för olika gödningsmedel.

Englisch

When determining the components, different circumstances regarding climate and soil and the objective for the use of particular fertilisers should be taken into account.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Stannplanen och tillträdesöppningarna till hisskorgen ska ha dörrar, med för användningsändamålet betryggande mekanisk hållfasthet i enlighet med de av tillverkaren angivna användningsvillkoren.

Englisch

The landings at the entrance and exit of the car must be equipped with landing doors of adequate mechanical resistance for the conditions of use envisaged.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Stannplanen och tillträdesöppningarna till hisskorgen skall ha dörrar, med för användningsändamålet betryggande mekanisk hållfasthet i enlighet med de av tillverkaren angivna användningsvillkoren.

Englisch

The landings at the entrance and exit of the car must be equipped with landing doors of adequate mechanical resistance for the conditions of use envisaged.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Om användningsändamålet för dessa produkter är okänt skall produkterna undersökas i ett separat test och resultatet uttryckas som mg/produkt.

Englisch

If the intended use of these articles is unknown, such articles shall be tested in a separate test and the result be expressed in mg/article.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Om användningsändamålet är känt skall sådana produkter testas när de sitter på de kärl som de är avsedda för och på ett sätt som motsvarar förslutningen vid normal eller förutsedd användning.

Englisch

If the intended use is known, such articles shall be tested by applying them to the containers for which they are intended under conditions of closure corresponding to the normal or foreseeable use.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Genom ökad redovisningsskyldighet hos användare i senare led i kedjan och bättre offentlig information skapas en stark efterfrågan på ersättande kemikalier som har blivit tillräckligt testade och som är säkra för det avsedda användningsändamålet.

Englisch

The increased accountability of downstream users and better public information would create a strong demand for substitute chemicals that have been sufficiently tested and that are safe for the envisaged use;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Det primära syftet med sådan utrustning är att krossa sten för att göra den lämpad för sitt tilltänkta användningsändamål.

Englisch

Rock crushing equipment principally aims at reducing the size of rock in order to make it suitable for its expected application.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

I direktivet fastställs klara säkerhets- och kvalitetsnormer för donation, kontroll och tillvaratagande av mänskliga vävnader och celler oavsett slutligt användningsändamål, däribland transplantation och därmed förbundna medicinska tillämpningar.

Englisch

The Directive sets out clear safety and quality standards on donation, testing and procurement for human tissues and cells regardless of final use, including transplantation and related medical applications.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

(5) För att garantera motsvarande säkerhets- och kvalitetsnivå för blodkomponenter, oavsett användningsändamål, skall teknisk anpassning av både direktiv 89/381/EEG och detta direktiv göras i enlighet med det kommittéförfarande som anges i detta direktiv.

Englisch

(5) In order to ensure that there is an equivalent level of safety and quality of blood  components, whatever their intended purpose, technical adaptation of both Directive 89/381/EC and this Directive should be undertaken in accordance with the committee procedure provided for in this Directive.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Vid dimensionering av kärl skall tillverkaren beroende på kärlets användningsändamål bestämma följande värden:

Englisch

The manufacturer must, when designing the vessel, define the use to which it will be put, and select:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

inrättning för blodverksamhet: företag eller organ som på något sätt deltar i insamling och kontroll av humanblod eller blodkomponenter, oavsett deras användningsändamål, samt bearbetning, förvaring och distribution av dessa när de är avsedda för transfusion,

Englisch

‘Blood establishment’ shall mean any enterprise or body that is involved in any aspect of the collection and testing of human blood or blood components, whatever their intended purpose, and their processing, storage, and distribution when intended for transfusion.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

För ämnen som bedöms vara mycket riskfyllda anges i vitboken ett auktoriseringssystem som baserar sig på en riskbedömning som görs med avseende på ämnets användningsändamål och täcker ämnets hela livscykel, inbegripet bortskaffande.

Englisch

For substances of very high concern, the White Paper foresees an authorisation system based on a risk assessment covering the whole life-cycle of the substance, including disposal, with respect to the particular use.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Den ansvariga personen skall ansvara för att varje sats av blod eller blodkomponenter har insamlats och kontrollerats, oavsett användningsändamål, och att varje sats av blod och blodkomponenter, avsedd för transfusion, har bearbetats, förvarats och distribuerats i enlighet med gällande lagstiftning i den berörda medlemsstaten.

Englisch

The responsible person shall be responsible for ensuring that each batch of blood or blood components has been collected and tested, whatever its intended purpose, and processed, stored, and distributed, when intended for transfusion, in compliance with the laws in force in the Member State.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

att kärlet med hänsyn till avsett användningsändamål skall vara försett med tillfredsställande korrosionsskydd,

Englisch

the vessels shall, bearing in mind their prescribed use, be adequately protected against corrosion,

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Installeringen av den nya sprinklertypen beror på vilken typ av byggnad den installeras i och på byggnadens användningsändamål (kontor, kemisk anläggning, sjukhus osv.).

Englisch

The installation of the new type of sprinkler depends on the type of building that it is installed in and on the use of the building (office, chemical plant, hospital etc.).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Schwedisch

Efter det att Vetenskapliga kommittén för livsmedel avgett sitt yttrande och det teknologiska behovet fastställts har man samrått med industrin om de förväntade användningsändamålen för sukralos.

Englisch

Following the opinion of the Scientific Committee on Food and the establishing of the technological need, the industry has been consulted on the expected uses of sucralose.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Detta direktiv skall gälla insamling och kontroll av humanblod och blodkomponenter, oavsett användningsändamål, samt bearbetning, förvaring och distribution av dessa när de är avsedda för transfusion.

Englisch

This Directive shall apply to the collection and testing of human blood and blood components, whatever their intended purpose, and to their processing, storage, and distribution when intended for transfusion.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

En inrättning för blodverksamhet skall ansöka om ackreditering hos den behöriga myndigheten innan den inleder sin verksamhet för insamling och kontroll av humanblod och blodkomponenter, oavsett deras användningsändamål, samt bearbetning, förvaring och distribution av dessa när de är avsedda för transfusion.

Englisch

Prior to undertaking activities relating to the collection and testing of human blood and blood components, whatever their intended purpose, and to their preparation, storage, and distribution when intended for transfusion, the blood establishment shall apply for accreditation from the competent authority.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Materialet skall väljas med hänsyn till tryckkärlens användningsändamål samt i enlighet med punkterna 1.1 till 1.4.

Englisch

Materials must be selected according to the intended use of the vessels and in accordance with points 1.1 to 1.4.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Kommissionen utesluter dock inte möjligheten att anta tilläggsbegränsningar för bestämda ämnen och användningsändamål som kan innebära specifika risker på avfallsstadiet.

Englisch

Nevertheless, the Commission does not exclude the possibility of adopting additional restrictions for particular substances and applications that may pose specific risks in the waste stage.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK