Sie suchten nach: dubbellåga (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

tilläggsbeloppet skall fastställas på så sätt att gemenskapens försörjning av "dubbellåga" fröer förbättras.

Englisch

the amount of the supplement shall be fixed in such a way as to improve the community's supply of "double zero" seeds.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

certifierat utsäde av dubbellåga sammansatta sorter vars beståndsdelar anmälts och förtecknats, och i tillämpliga fall angivits som dubbellåga, i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter.

Englisch

certified seed of double zero variety associations the components of which have been notified and entered where appropriate as double zero in the common catalogue of varieties of agricultural plant species;

Letzte Aktualisierung: 2017-03-20
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

a) certifierat utsäde av dubbellåga sammansatta sorter vars beståndsdelar anmälts och förtecknats, och i tillämpliga fall angivits som dubbellåga, i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter.

Englisch

(a) certified seed of double zero variety associations the components of which have been notified and entered where appropriate as double zero in the common catalogue of varieties of agricultural plant species;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

det stöd som skall beviljas för "dubbellåga" raps- och rybsfröer skall fastställas utifrån riktpriset höjt med det tillägg som fastställs i artikel 24a."4.

Englisch

the aid to be granted for 'double zero' colza and rape seed shall be determined on the basis of the target price increased by the supplement provided for in article 24 (a).'; 4.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

medlemsstaterna skall genomföra en kvalitetspolitik för raps- och rybsfrö genom att begränsa rätten till arealersättning till arealer som besåtts med certifierat utsäde av sådana dubbellåga raps- och rybssorter som före utbetalningstillfället anmälts och förtecknats som sådana i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter som upprättats genom rådets direktiv 70/457/eeg.

Englisch

the member states shall apply a quality policy in respect of colza and rape seed by limiting areas eligible for area payments to those sown with certified seed of double-zero (00) varieties of colza and rape seed notified and entered as such in the common catalogue of varieties of agricultural plant species established by directive 70/457/eec prior to any payment.

Letzte Aktualisierung: 2017-03-20
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

dubbellåg rapssort

Englisch

"double zero" rapeseed varieties

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

utsäde av sorter som före sådd är registrerade för besiktning och kontroll i syfte att producera en gröda vars frö är avsett att användas som förädlarutsäde, stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde, eller till forsknings- och försöksändamål för att avgöra om sorten kan föras upp på en medlemsstats nationella sortlista och därefter på den gemensamma sortlistan som en dubbellåg sort.

Englisch

seed of stocks registered, prior to sowing, for inspection and control and intended to yield a crop for use as breeders', pre-basic, basic or certified seed for sowing, research or testing purposes to determine whether the stock may be added to a member state's national variety list and, subsequently, to the common catalogue as a double zero variety;

Letzte Aktualisierung: 2017-03-20
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

med dubbellåga sorter avses sorter som påvisats producera frö med en högsta glukosinolathalt på 25 >iso_7iso_1>mol/gr vid en vattenhalt på 9 %, bestämd i enlighet med en iso 9167-1: 1995, och högst 2 % erukasyra av det totala innehållet av fettsyra, bestämt i enlighet med en iso 5508: 1995.

Englisch

double-zero varieties shall be those producing seed with a maximum glucosinolate content of 25 >iso_7>ì>iso_1>mol/g at a moisture content of 9 %, as determined by method en iso 9167-1: 1995, and an erucic acid content of not more than 2 % of the total fatty acid content, as determined by method en iso 5508: 1995.

Letzte Aktualisierung: 2017-03-20
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

utsäde som erhålls vid skörd efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av någon av de dubbellåga sorter med avseende på vilket det, genom analys av ett representativt prov uttaget av en utsedd representant för den behöriga nationella myndigheten, visats att glukosinolathalten är högst 18,0 >iso_7iso_1>mol/g frö vid en vattenhalt på 9 %.

Englisch

seed harvested from certified seed grown on the same holding of double zero varieties shown by analysis of a representative sample taken by an approved agent of the competent national authority to have a glucosinolate content of no more than 18,0 >iso_7>ì>iso_1>mol/g at a moisture content of 9 %;

Letzte Aktualisierung: 2017-03-20
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

med dubbellåga sorter avses sorter som påvisats producera frö med en högsta glukosinolathalt på 25 >iso_7iso_1>mol/gr vid en vattenhalt på 9 %, bestämd i enlighet med en iso 9167-1: 1995, och högst 2 % erukasyra av det totala innehållet av fettsyra, bestämt i enlighet med en iso 5508: 1995.

Englisch

double-zero varieties shall be those producing seed with a maximum glucosinolate content of 25 >iso_7>ì>iso_1>mol/g at a moisture content of 9 %, as determined by method en iso 9167-1: 1995, and an erucic acid content of not more than 2 % of the total fatty acid content, as determined by method en iso 5508: 1995.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

utsäde som erhålls vid skörd efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av någon av de dubbellåga sorter med avseende på vilket det, genom analys av ett representativt prov uttaget av en utsedd representant för den behöriga nationella myndigheten, visats att glukosinolathalten är högst 18,0 >iso_7iso_1>mol/g frö vid en vattenhalt på 9 %.

Englisch

seed harvested from certified seed grown on the same holding of double zero varieties shown by analysis of a representative sample taken by an approved agent of the competent national authority to have a glucosinolate content of no more than 18,0 >iso_7>ì>iso_1>mol/g at a moisture content of 9 %;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

rikt- och interventionspriset för raps- och rybsfrö av "dubbellåg" sort skall för regleringsåret 1986/87 och följande regleringsår höjas med ett tillägg.

Englisch

for colza and rape seed of the "double zero" varieties the target and intervention prices shall, for the 1986/87 and subsequent marketing years, be increased by a supplement.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

med dubbellåga sorter avses sorter som producerar frö med en högsta glukosinolathalt på 25 μmol/gram vid en vattenhalt på 9 %, bestämd i enlighet med en iso 9167-1: 1995, och med ett erukasyreinnehåll på högst 2 % av det totala innehållet av fettsyra, bestämt i enlighet med en iso 5508: 1995.".

Englisch

double-zero varieties shall be those producing seed with a maximum glucosinolate content of 25 μmol/g at a moisture content of 9 %, as determined by method en iso 9167-1: 1995, and an erucic acid content of not more than 2 % of the total fatty acid content, as determined by method en iso 5508: 1995."

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

b) utsäde som erhålls vid skörd efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av någon av de dubbellåga sorter med avseende på vilket det, genom analys av ett representativt prov uttaget av en utsedd representant för den behöriga nationella myndigheten, visats att glukosinolathalten är högst 18,0 μmol/g frö vid en vattenhalt på 9 %.

Englisch

(b) seed harvested from certified seed grown on the same holding of double zero varieties shown by analysis of a representative sample taken by an approved agent of the competent national authority to have a glucosinolate content of no more than 18,0 μmol/g at a moisture content of 9 %;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

med dubbellåga sorter avses sorter som påvisats producera frö med en högsta glukosinolathalt på 25 μmol/gr vid en vattenhalt på 9 %, bestämd i enlighet med en iso 9167-1: 1995, och högst 2 % erukasyra av det totala innehållet av fettsyra, bestämt i enlighet med en iso 5508: 1995.

Englisch

double-zero varieties shall be those producing seed with a maximum glucosinolate content of 25 μmol/g at a moisture content of 9 %, as determined by method en iso 9167-1: 1995, and an erucic acid content of not more than 2 % of the total fatty acid content, as determined by method en iso 5508: 1995.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

c) utsäde av sorter som före sådd är registrerade för besiktning och kontroll i syfte att producera en gröda vars frö är avsett att användas som förädlarutsäde, stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde, eller till forsknings- och försöksändamål för att avgöra om sorten kan föras upp på en medlemsstats nationella sortlista och därefter på den gemensamma sortlistan som en dubbellåg sort.

Englisch

(c) seed of stocks registered, prior to sowing, for inspection and control and intended to yield a crop for use as breeders', pre-basic, basic or certified seed for sowing, research or testing purposes to determine whether the stock may be added to a member state's national variety list and, subsequently, to the common catalogue as a double zero variety;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

artikel 4.2 b skall ersättas av följande: "b) utsäde som erhålls vid skörd efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av någon av de dubbellåga sorterna."

Englisch

article 4(2)(b) is replaced by the following: "(b) seed harvested from certified seed of double zero varieties grown on the same holding;".

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

med beaktande av följande: de sorter av raps- och rybsfrö som har en låg halt av glukosinolat, så kallade "dubbellåga" sorter, ger oljekakor som är lämpligare för foder än sådana som kommer från traditionella sorter. produktionen av "dubbellåga" fröer inom gemenskapen bör därför främjas.

Englisch

whereas the varieties of colza and rape seed with a low glucosinolate content, known as 'double zero' varieties, provide oilcakes more suitable for the feeding of animals than those obtained from traditional varieties; whereas the production of 'double zero' seeds in the community should therefore be encouraged;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

medlemsstaterna skall genomföra en kvalitetspolitik för raps- och rybsfrö genom att begränsa rätten till arealersättning till arealer som besåtts med certifierat utsäde av sådana dubbellåga raps- och rybssorter som före utbetalningstillfället anmälts och förtecknats som sådana i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter som upprättades genom rådets direktiv 2002/53/eg(6).

Englisch

the member states shall apply a quality policy in respect of colza and rape seed by limiting areas eligible for area payments to those sown with certified seed of double-zero (00) varieties of colza and rape seed notified and entered as such in the common catalogue of varieties of agricultural plant species established by council directive 2002/53/ec(6) prior to any payment.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Schwedisch

tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt de villkor som fröerna måste uppfylla för att anses som "dubbellåga" sorter, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38."2.

Englisch

the detailed rules for the application of this article, more especially the conditions with which seeds must comply in order to qualify as 'double zero' varieties, shall be adopted in accordance with the procedure laid down in article 38.';

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK