Google fragen

Sie suchten nach: lättöverskådligt (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

Ett klartecken för EU att förhandla med de öst- och centraleuropeiska staterna skulle göra läget mer lättöverskådligt.

Englisch

More transparency may be achieved by giving the EU a brief to negotiate with the CEECs.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Hittills har de möjligheter som systemet erbjuder inte utnyttjats särskilt väl, och det är därför man har försökt förenkla det och göra det mer lättöverskådligt och objektivt.

Englisch

To date, very little use has been made of the opportunities which this scheme offers, and that is why attempts have been made to simplify it and to make it more transparent and more objective.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

För att domstolssystemet som helhet skall vara lättöverskådligt bör bestämmelserna om den särskilda rättsinstansens behörighet, sammansättning, organisation och förfarande föras in i en bilaga till domstolens stadga.

Englisch

To make the court system generally easy to understand, the provisions relating to the judicial panel's jurisdiction, composition, organisation and procedure should be laid down in an Annex to the Statute of the Court of Justice.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

För att göra direktivet mer lättöverskådligt och lättanvänt har det delats in i fyra avdelningar: allmänna bestämmelser om upphandling och tävlingar, särskilda bestämmelser om upphandling, särskilda bestämmelser om tävlingar samt slutbestämmelser.

Englisch

For the purpose of making the actual structure of the Directive clearer and easier to use, the provisions contained in the Directive have been set out in four Titles: General provisions applicable to contracts and design contests, Specific provisions applicable to contracts, Specific Provisions applicable to Design Contests and Final provisions.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Gemenskapens löpande ramprogram bör göras mer flexibelt och spänna över fler specialiteter, så att det blir mer lättöverskådligt och samordnat med de nationella forskningsinsatserna omkring ett begränsat antal rejäla prioriteringar, i syfte att rationalisera administrationen och utveckla det femte ramprogrammet;

Englisch

a more flexible, interdisciplinary approach for the current Community Framework Programme, making for greater transparency and improved coordination with national research actions on a concentrated number of key priorities, in preparation for management- streamlining and drafting of the fifth Framework Programme;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Jag håller med Eider Gardiazábal Rubial om att det slutliga avtalet kanske inte blir lika lättöverskådligt som vi hade hoppats på och behövt, men vi ska i vilket fall som helst se till att det är godtagbart för alla institutioner och att det tillhandahåller den effektivitet, öppenhet och demokratiska karaktär som Europeiska unionen så väl behöver.

Englisch

I will grant Mrs Gardiazábal Rubial that the final agreement will perhaps not be founded on the simplicity that we would like and need, but we shall try in any case to ensure that it satisfies all of the institutions and that it provides the effectiveness, transparency and democratic character that the European Union sorely needs.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Rapporten ger en lättöverskådlig sammanfattning av de senaste tillgängliga forskningsresultaten och de viktigaste politiska åtgärderna, programmen och kampanjerna i hela Europa för att förbättra läskunnigheten.

Englisch

It provides an accessible summary of the most relevant research available and of the main policy, programmes and campaigns across Europe for improving literacy.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Gör informationen, även taxeinformationen, mer lättöverskådlig för konsumenterna (exempelvis genom krav på uppgifter om samtalskostnader till alla användare).

Englisch

increase transparency of information, including of tariffs, for consumers (e.g. by introducing requirement for per-call tariff information for all users).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Europeiska kommissionen måste bygga sin stödpolitik på lättöverskådlig övervakning och användning av statliga stöd – samma system som tillämpas i stålsektorn redan i dag.

Englisch

The European Commission must ensure that its EU aid policy is founded upon transparent monitoring and use of State aid, as is already the case in the steel sector.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Att möjliggöra en lättöverskådlig övervakning och utvärdering av gjorda framsteg.

Englisch

To enable a transparent monitoring and evaluation of achieved progress.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Dessutom stöder kommittén kraven på ett ökat samarbete när det gäller förfarandet för fastställande av internationella standarder och på att man i största möjliga mån skall använda lättöverskådliga internationella standarder, liksom kraven på deltagande av berörda parter och på icke-diskriminering.

Englisch

In addition, the Committee supports the call for increased cooperation in the international standard setting process and for the greatest possible use of international standards with maximum practical transparency, participation and non-discrimination.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Detta kommer tillsammans med bättre statistiska underlag för beslutsfattandet att bidra till att göra marknaderna mer lättöverskådliga.

Englisch

This, combined with better statistics to inform decision-taking, will help to make the markets more transparent.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Behovet av att upprätta en enkel och lättöverskådlig ram för att minska punktskatten på biobränslen uppmärksammades redan 1992 i ett förslag till direktiv om punktskatter på biobränslen från jordbruksprodukter35, och senare 1997 i artikel 14.1 b och c (biomassa och avfall) i förslaget till rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapens regelverk för beskattning av energiprodukter36 enligt vilken medlemsstaterna får tillämpa fullständiga eller partiella undantag, eller nedsättningar av skattenivån för biobränslen.

Englisch

The need to adopt a simple and transparent legal framework for the implementation of reductions in the excise duty on biofuels was already acknowledged in 1992 in the proposed Directive on excise duties on motor fuels from agricultural sources40 and again in 1997 in the proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products41, Article 14(1)(b) and (c) (biomass and waste) which allows Member States to apply reductions and/or exemptions in excise duty on biofuels.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

För att göra resultattavlan lättöverskådlig används samma sex rubriker som i den socialpolitiska dagordningen som bifogades ordförandeskapets slutsatser i Nice.

Englisch

For ease of presentation, the scoreboard retains the six headlines of the Social Policy Agenda as annexed to the Nice Presidency Conclusions.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Kommissionen och rådet måste därför anta en enkel och lättöverskådlig ram för att minska punktskatten på biobränslen under skattekontroll.

Englisch

The Commission and the Council therefore have to adopt a plain and transparent framework in order to reduce excise duty on biofuels under fiscal control.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Det är möjligt att genomföra de mål som fastställts på området med hjälp av andra lättöverskådliga åtgärder.

Englisch

Other transparent methods could also be used to achieve the intended aims.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Den statistiska bilagan är lättöverskådlig, men ger ändå en heltäckande bild av situationen för kvinnor och män, utvecklingen under de senaste åren och kvardröjande könsklyftor i EU och, i de fall uppgifter funnits tillgängliga, de anslutande länderna.

Englisch

The statistical annex gives a simple, though comprehensive, overview of the situation of women and men, its evolution over time, and remaining gender gaps in the European Union and, whenever possible, in the acceding countries.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

En integrerad angreppsmetod blir effektiv och lättöverskådlig med stöd av prognos-, innovations- och samordningsenheter.

Englisch

ensuring the integrated approach is efficient and transparent by means of forecasting units, innovation units and coordination units;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Den behöver rimliga expedieringstider och lättöverskådliga förfaranden och avgifter.

Englisch

It needs reasonable turnaround times, and transparent procedures and charges.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Från den 1 januari 2007 kommer EUT:s struktur att ändras. De offentliggjorda handlingarna ordnas på ett lättöverskådligare sätt samtidigt som man bevarar den nödvändiga kontinuiteten.

Englisch

From 1 January 2007, the structure of the Official Journal will be modified in the direction of a clearer classification of the acts published which preserves, nevertheless, essential continuity.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK