Google fragen

Sie suchten nach: livsmedelsburen (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

livsmedelsburen infektion

Englisch

food-borne infection

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

livsmedelsburen sjukdom

Englisch

foodborne disease

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

livsmedelsburen antimikrobiell resistens

Englisch

foodborne antimicrobial resistance

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Inkubationstiden för vCJD efter livsmedelsburen exponering bedöms vara ca 10 år.

Englisch

The incubation period for vCJD after food borne exposure is thought to be around 10 years.

Letzte Aktualisierung: 2014-06-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Det antas allmänt att salmonellos i 90 % av fallen är livsmedelsburen.

Englisch

It is generally assumed that 90 % of cases of salmonellosis are food-borne.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Campylobacter beräknas ha orsakat 127 000 rapporterade fall av livsmedelsburen sjukdom år 19992.

Englisch

Campylobacter is estimated to be responsible for 127,000 reported cases of food-borne illness in 19992.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Efsa kommer inom de närmaste månaderna att avge ett yttrande om livsmedelsburen antimikrobiell resistens som en biologisk fara.

Englisch

EFSA will provide an opinion on food-borne antimicrobial resistance as biological hazard in the following months.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

De årliga kostnaderna för livsmedelsburen salmonellos skulle sålunda uppgå till 560–2 840 miljoner euro.

Englisch

Thus, the cost of food-borne salmonellosis would be yearly MEUR 560 - 2840.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Kostnaden för livsmedelsburen salmonella (effekten av sjukdomen hos människor) uppskattas till 560-2840 miljoner euro årligen.

Englisch

The cost of food-borne salmonellosis (impact of human disease) is estimated to yearly 560‑2840Mio€.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Kommissionen kan godta detta eftersom livsmedelsburen smitta är viktig, och då analysmetoderna för cryptosporidia inte är särskilt välutvecklade kan det vara bättre att inte kräva obligatorisk övervakning förrän man vet mer om den epidemiologiska situationen.

Englisch

The Commission can accept this, because the importance of food borne transmission and analytical methods for cryptosporidia are not well developed, it may be better not to require compulsory monitoring until the epidemiological situation is better known.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Det rapporterades att beredskaps- och insatsplanering som involverade andra sektorer inte konsekvent täckte andra smittsamma sjukdomar än hot från livsmedelsburen, zoonotisk och vattenburen smitta eller antimikrobiell resistens.

Englisch

Preparedness and response planning activities involving other sectors was inconsistently reported to cover other communicable diseases apart from threats of foodborne, zoonotic and waterborne origin, or antimicrobial resistance.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

livsmedelsburet utbrott: två eller flera fall av samma sjukdom och/eller infektion hos människor observerade under bestämda förhållanden, eller en situation där det observerade antalet fall överstiger det förväntade antalet, och där dessa fall är eller förmodas vara kopplade till samma livsmedelskälla,

Englisch

“foodborne outbreak” means the observation under given circumstances of an incidence of two or more human cases of the same disease and/or infection, or the situation when the observed number of cases exceeds the expected number and where the cases are linked, or are probably linked, to the same food source;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Medlemsstaterna skall se till att en person som driver ett livsmedelsföretag utan dröjsmål underrättar de behöriga myndigheterna om han märker att ett livsmedel som han har producerat eller bearbetat har orsakat eller sannolikt kommer att orsaka ett livsmedelsburet utbrott.

Englisch

Member States shall ensure that when a food business operator becomes aware that a foodstuff produced or processed by him has caused, or is likely to cause, a foodborne outbreak, he shall inform the competent authority without delay.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Då en behörig myndighet erhåller information enligt punkt 1, eller på annat sätt informeras om ett livsmedelsburet utbrott, skall den göra en undersökning av utbrottet i samarbete med de myndigheter som avses i artikel 1 i beslut nr 2119/98/EG.

Englisch

When a competent authority receives information pursuant to paragraph 1 or is otherwise informed of a food-borne outbreak, it shall investigate the outbreak in co-operation with the authorities referred to in Article 1 of Decision No 2119/98/EC.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Medlemsstaterna skall se till att en person som driver ett livsmedelsföretag utan dröjsmål underrättar de behöriga myndigheterna om han märker eller har anledning att anta att ett livsmedel som han har producerat eller bearbetat har orsakat eller sannolikt kommer att orsaka ett livsmedelsburet utbrott.

Englisch

Member States shall ensure that when a food business operator becomes aware, or has reason to believe, that a foodstuff produced or processed by him has caused, or is likely to cause, a foodborne outbreak, he shall inform the competent authority without delay.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Vid ett livsmedelsburet utbrott som har samband med konsumtion av groddar är det därför viktigt att de berörda varorna kan spåras snabbt så att man begränsar de konsekvenser för folkhälsan som utbrottet kan få.

Englisch

In the case of a food-borne outbreak linked to the consumption of sprouts, rapid tracing of the commodities concerned is therefore essential to limit the public health impact of such outbreak.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Ägg får inte importeras från flockar av värphöns där Salmonella spp. har påvisats vid den epidemiologiska undersökningen av ett livsmedelsburet utbrott eller om inga likvärdiga garantier har lämnats, utom då äggen är märkta som ägg av klass B.

Englisch

eggs shall not be imported from flocks of laying hens in which Salmonella spp. has been detected as a result of the epidemiological investigation of a food-borne outbreak or if no equivalent guarantees have been provided unless the eggs are marked as class B eggs;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Om en epidemiologisk undersökning av livsmedelsburna utbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG [6] har visat att flockar av värphöns är infektionskällan till ett livsmedelsburet utbrott, bör dock restriktionerna om användningen av konsumtionsägg i bilaga II till förordning (EG) nr 2160/2003 tillämpas utan dröjsmål.

Englisch

However, where a flock of laying hens has been indicated as the source of infection in a food borne outbreak as a result of the epidemiological investigation of food-borne outbreaks in accordance with Directive 2003/99/EC of the European Parliament and the Council of 17 November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC [6], the restrictions on the use of table eggs set out in Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 should apply without delay.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Ägg från flockar av okänd hälsostatus som misstänks vara infekterade eller som är infekterade med serotyper av Salmonella, för vilka ett mål för minskning har fastställts eller som har identifierats som källa till infektion vid ett specifikt livsmedelsburet utbrott hos människor, får användas som livsmedel endast om de är behandlade på ett sätt som garanterar eliminering av samtliga serotyper av Salmonella av betydelse för folkhälsan enligt gemenskapslagstiftningen om livsmedelshygien.

Englisch

Eggs originating from flocks with unknown health status, that are suspected of being infected or that are infected with Salmonella serotypes for which a target for reduction has been set or which were identified as the source of infection in a specific human foodborne outbreak, may be used for human consumption only if treated in a manner that guarantees the destruction of all Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Community legislation on food hygiene.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Ägg från flockar av okänd hälsostatus som misstänks vara infekterade eller som är infekterade med serotyper av Salmonella, för vilka ett mål för minskning har fastställts eller som har identifierats som källa till infektion vid ett specifikt livsmedelsburet utbrott hos människor

Englisch

Eggs originating from flocks with unknown health status, that are suspected of being infected or that are infected with Salmonella serotypes for which a target for reduction has been set or which were identified as the source of infection in a specific human foodborne outbreak, shall be:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK