Sie suchten nach: rättsutövande (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

vidare infinner sig naturligtvis frågan om rättsutövande.

Englisch

but fraud cannot be combated without an effective and practicable system of sanctions.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

vidare infinner sig naturligtvis frågan om rättsutövande . och vem är det som fastställer åtgärderna som leder oss till rättvisa ramvillkor ?

Englisch

there is also of course the issue of jurisdiction, and of who is really laying down the measures that will lead us to fair structural conditions.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Schwedisch

dessutom måste man hantera frågor som rör förhållandet mellan de rättsutövande och administrativa myndigheterna i de olika länderna, samordningen mellan deras ansvarsområden och sannolikt även samordningen mellan sådana myndigheters ansvarsområden inom enskilda länder.

Englisch

in addition, attention must be given to the matter of the link between the legal and administrative authorities of the various countries and the coordination of their powers, and probably to the coordination of the powers of such authorities within individual countries.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

5.6 projektet om rättslig verkställighet i europa omfattar till exempel mycket konkreta dokument och faktablad som främst är avsedda för utmätningsmän, men som skulle kunna vara användbara för en mycket större publik eftersom de berör tillgång till rättslig prövning och rättsutövande.

Englisch

5.6 for example, the european judicial enforcement (eje) project contains very practical files and factsheets that are primarily aimed at bailiffs, but which would be useful to a much wider audience, since they concern access to the law and the exercise of rights.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

den gällande civilrättsliga lagstiftningen, som i huvudsak hänför sig till konsumentskydd , bör förbättras och kompletteras med en uppsättning gemensamma principer som utgör en säker men flexibel referenspunkt för medborgare och rättsutövare.

Englisch

the in force, which mainly relates to consumer protection, should be improved and a set of common principles should be added to it representing a certain but flexible reference point for citizens and legal practitioners.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Schwedisch

försöket att suga upp medlemsstaternas funktioner som görs i betänkandet , genom åberopandet av argument om effektivitet och under förevändning att bekämpa den ekonomiska brottsligheten utgör enligt min mening ännu en av de envisa federalistiska inriktningarna , där man förkastar andra möjliga och effektiva lösningar och försummar medlemsstaternas grundläggande och oersättliga roll som ledare för det europeiska bygget och privilegierade rättsutövare.

Englisch

the attempt to absorb the functions of the member states put forward in the report, invoking the needs for effectiveness and on the pretext of combating financial crime, is, in my opinion, yet another obstinate federalist assault, which rejects other accessible and effective solutions and discounts the crucial and irreplaceable role of the states as conduits for european integration and privileged implementers of the law.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Schwedisch

europeisk lagstiftning bestäms av gemenskapslagstiftning och de europeiska domstolarnas rättspraxis, men den är också ett resultat av agerandet hos arbetstagare, företag, studenter och domare, både nationella domare och domare som tillhör de europeiska nätverken mellan rättsutövare.

Englisch

european rules are dictated by community rules and by the case-law of the european courts, but they also derive from the conduct of workers, businesses, students, and judges, both national and belonging to the european networks between operators of justice.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

oavsett vilken sökmetod man använder är det fortfarande mycket svårt att få tillgång till juridisk information, även för rättsutövare, och i synnerhet för vanliga medborgare som vill värna om sina rättigheter.

Englisch

no matter which search method is used, it is still extremely difficult to access legal information, both for practitioners of the law and, in particular, for ordinary citizens looking to protect their rights.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

handledningarna riktas antingen till allmänheten eller till domstolar och andra rättsutövare.

Englisch

these guides are targeted either to citizens or to courts and legal practitioners.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

sedan 2003 har kommissionen en portal för ett rättsligt nätverk på privaträttens område2 och stödjer utarbetandet av de straff- och civilrättsliga atlaser som gör det möjligt för rättsutövare att identifiera vilka rättsliga myndigheter som är behöriga inom olika delar av eu.

Englisch

since 2003, the commission has developed the portal of the european judicial network in civil and commercial matters2, and supported the creation of legal "atlases" for criminal and civil law, which enable professionals to identify competent legal authorities in the member states.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

inom forumet kommer en arbetsgrupp med namnet ”e-juridik” att inrättas för utbyte av god praxis mellan nationella rättsliga myndigheter och mellan rättsutövare.

Englisch

an "e‑justice" sub-group will be created within the forum to serve as a catalyst for the exchange of best practices among national judicial systems and among legal professionals.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

vid utarbetandet av konsekvensbedömningen har hänsyn tagits till reaktionerna från medlemsstater, rättsliga myndigheter, rättsutövare, medborgare och företag.

Englisch

the ia report has been prepared taking into account the reactions of the member states, judicial authorities, legal professions, citizens and business.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

handledningar för rättsutövare

Englisch

practitioners guides

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

nästan 70 procent angav att handledningarna för rättsutövare motsvarar deras behov.

Englisch

almost 70% indicated that the practitioners' guides correspond to their needs.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

fortbildning av rättsutövare i rättsligt samarbete

Englisch

training of legal professionals in judicial cooperation

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

ett mer ambitiöst genomförande av tjänstedirektivet skulle ha en positiv inverkan, liksom åtgärder för att stärka konkurrensen och konkurrenskraften inom detaljhandeln, minska hinder för företag att gå in på eller lämna en marknad och ta bort onödiga regler för företag och för fria yrken, rättsutövare och rådgivare inom redovisning/revision och tekniska områden, samt inom hälso- och sjukvårdssektorn och den sociala sektorn.

Englisch

a more ambitious implementation of the services directive would help, as would steps to enhance competition and competitiveness in the retail sector, reducing barriers for the entry and exit of firms and eliminating unjustified restrictions for business and professional services, legal professions, accounting or technical advice, health and social sectors.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

kommissionen har också utarbetat och inrättat den europeiska rättsliga atlasen, ett elektroniskt verktyg för domare och rättsutövare, som hjälper dem att hantera gränsöverskridande förfaranden on-line.

Englisch

the commission has also designed and set up the european judicial atlas, an electronic tool at the disposal of judges and legal practitioners, which enable them to handle on-line cross-border proceedings.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

på europeisk nivå utvecklar ett flertal organisationer för rättsutövare mycket intressanta projekt för informationsutbyte eller sammankoppling, såsom t.ex.

Englisch

at european level, several professional organisations are developing noteworthy projects involving information exchange or interconnection.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

man bör också förbättra samarbetet mellan rättsutövare och fortsätta arbetet med att undanröja de återstående hindren för erkännande av rättsliga handlingar i andra medlemsstater.

Englisch

cooperation between legal professionals should also be improved, and resources should be mobilised to put an end to barriers to the recognition of legal acts in other member states.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

man bör också förbättra samarbetet mellan rättsutövare, och fortsätta arbetet med att undanröja de återstående hindren för erkännande av rättsliga handlingar i andra medlemsstater.

Englisch

cooperation between legal professionals should also be improved, and resources should be mobilised to put an end to barriers to the recognition of legal acts in other member states.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK