Google fragen

Sie suchten nach: skatteförluster (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

Inga skatteförluster eller överföringar av skatteinkomster skall uppstå mellan medlemsstaterna.

Englisch

no tax losses or transfers between Member States;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Bara i Spanien resulterade spridningen av smuggelprodukterna i skatteförluster enligt nedan:

Englisch

In Spain alone, the spread of contraband tobacco products resulted in the loss of the following amounts of tax revenue.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Inga skatteförluster eller överföringar av skatteinkomster skall uppstå mellan medlems-staterna.

Englisch

no tax losses or transfers between Member States;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Detta bör hjälpa medlemsstaterna att förhindra skattefusk och skatteförluster inom vissa sektorer och för vissa typer av transaktioner.

Englisch

This should assist Member States in countering tax evasion and losses in identified sectors and on certain types of transactions.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

För stora skatteinbetalningar, skatteförluster som förts till tidigar år och uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

Englisch

Tax overpayments, tax loss carry backs and deferred tax assets that do not rely on future profitability

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

En sådan ram skulle också förhindra skatteförluster på grund av arbitragehandel över gränserna, undvikande av skatt och skatteflykt.

Englisch

Such a framework would also prevent tax losses as a result of crossborder arbitrage, avoidance or evasion.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Bestämmelserna var nödvändiga på grund av den allt större risken för skatteflykt och skatteundandragande över nationsgränserna som leder till stora skatteförluster för medlemsstaterna.

Englisch

The need for such rules arose out of the ever increasing risk posed by tax evasion and fraud beyond national boundaries, which led to significant losses of revenue for Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Även om det inte är känt exakt hur stora skatteförluster detta medför, anses det allmänt att de uppgår till flera miljarder euro.

Englisch

Although the precise dimensions of the revenue losses incurred are unknown they are generally accepted to be in the billions of Euro.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Globaliseringen framtvingar en snabbare och friare handel utan byråkratiska hinder, det bör emellertid ske utan allvarliga skatteförluster och utan att man öppnar nya

Englisch

Although I agree with the diagnosis thus arrived at, I cannot endorse the proposals made. That is why I ex­pressed a minority opinion, and I ask aU honourable Members to read that opinion, which appears on pages 207 to 210 of the report.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Ledamöter i Europaparlamentet kan fortfarande inte begripa hur regeringarna frivilligt kan acceptera skatteförluster i miljardklassen på grund av det nuvarande systemet .

Englisch

Members of the European Parliament have never been able to understand why governments are prepared to go on tolerating the leakage of billions of euros in tax revenue under the current system.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Tillväxtmöjligheterna inom e-handeln är dock exponentiella och kan innebära betydande skatteförluster i ett senare skede om inga bestämmelser antas i frågan.

Englisch

However, the potential for growth in e-commerce is exponential and this could give rise to serious tax losses at a later stage if the position is not regularised.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

De globala skatteförluster som bedrägerierna orsakar uppgår till mellan 200 och 250 miljarder euro, vilket motsvarar 2 % av EU:s BNP.

Englisch

Overall fraud-related fiscal losses amount to 200 to 250 billion euros, equivalent to 2% of the EU's GDP.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Schwedisch

Innevarande års skatteförluster som förts till tidigare år, vilket ger upphov till en fordran på en nationell regering, ett delstatligt självstyrelseorgan eller en lokal skattemyndighet.

Englisch

current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Globaliseringen framtvingar en snabbare och friare handel utan byråkratiska hinder , det bör emellertid ske utan allvarliga skatteförluster och utan att man öppnar nya områden för den organiserade brottsligheten .

Englisch

Globalization means more rapid trade, free of bureaucratic red tape; this must be achieved without any serious losses of revenue or opening up new opportunities for organized crime.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Schwedisch

Det kan därför vara berättigat att anse ett bristfälligt fullgörande av rapporteringsskyldigheter vid gränsöverskridande transaktioner som en anledning att betrakta den ekonomiska aktören som solidariskt betalningsansvarig för skatteförluster i en medlemsstat som i avsaknad av relevanta uppgifter inte har några möjligheter att vidta åtgärder mot bedrägeri.

Englisch

Therefore, it can be justified to consider the noncompliance with the reporting obligation in relation with cross-border transactions as a reason to hold the operator jointly and severally liable for tax losses occurred in the Member State that had no possibility to take action against fraud in the absence of the relevant information.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

b) innevarande års skatteförluster som förts till tidigare år, vilket ger upphov till en fordran på en nationell regering, ett regionalt styrelseorgan eller en lokal skattemyndighet,

Englisch

(b) current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Den åtgärd för vilken en avvikelse behövs är avsedd att motverka skatteförluster genom manipulerande med beskattningsunderlaget för leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster och gemenskapsinterna förvärv som omfattas av mervärdesskatt där en av parterna har begränsad avdragsrätt.

Englisch

The measure requiring a derogation is intended to counter tax losses arising from the manipulation of the taxable amount of supplies of goods, services and intra-Community acquisitions subject to VAT where one of the parties does not have a right to full deduction.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Den ökade tillverkningen av förfalskningar i industriell skala ökar också risken för betydande skatteförluster för staten i både produktions- och konsumtionsländer, eftersom varumärkesförfalskarna nästan uteslutande är verksamma inom den dolda ekonomin.

Englisch

The growth in industrialised production of fakes also increases the risk of serious tax losses to governments in both producing and consumer countries as counterfeiters operate almost entirely in the black economy.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Denna bredare skattebas innebär att medlemsstaterna inte ska behöva oroa sig för hållbarheten i sina skattesystem när det gäller budgetkonsolidering (dvs. den bredare skattebasen minskar risken för skatteförluster).

Englisch

This broader tax base means that Member States should not have to worry about the sustainability of their tax systems in the context of budget consolidation (i.e. the broader tax base reduces the risk of fiscal losses).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Som framgår av EG-domstolens rättspraxis är ett effektivt system för samarbete och indrivning på beskattningsområdet en av den inre marknadens hörnstenar då det tillåter och uppmuntrar medlemsstaterna att avlägsna diskriminerande skyddsåtgärder mot gränsöverskridande transaktioner som antagits av oro för skatteflykt och skatteförluster.

Englisch

As evidenced by the case law of the Court of Justice of the European Communities, an efficient cooperation and recovery system in the field of taxation proves to be one of the cornerstones of the internal market, in that it allows and encourages Member States to remove discriminatory protective measures in trans-frontier transactions, which they have adopted for fear of tax evasion and tax losses.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK