Sie suchten nach: fårraser (Schwedisch - Finnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Finnisch

Info

Schwedisch

undersökning av prionproteingenotyper hos fårraser

Finnisch

selvitys lammasrotujen prioniproteiinin genotyypeistä

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

undersökning av prionproteingenotyper hos fårraser

Finnisch

selvitys lammasrotujen prioniproteiinin genotyypeistä

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

om fastställande av minimikrav för en undersökning av prionproteingenotyper hos fårraser

Finnisch

lammasrotujen prioniproteiinien genotyyppiä koskevan selvityksen vähimmäisvaatimuksista

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

om fastställande av minimikrav för en undersökning av prionproteingenotyper hos fårraser

Finnisch

lammasrotujen prioniproteiinien genotyyppiä koskevan selvityksen vähimmäisvaatimuksista

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

”kopparhalten i detta foder kan orsaka förgiftning hos vissa fårraser.”

Finnisch

”tämän rehun kuparimäärä saattaa tietyillä lammasroduilla aiheuttaa myrkytyksen.”.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

färgning av ullen eller pälsen med hjälp av giftfria produkter som är godkända för märkning inom lantbruket kan användas i korttidsförsök med fårraser med kort ull och getter.

Finnisch

lyhytaikaisissa kokeissa lyhytvillaisten lampaiden ja vuohien turkki voidaan värjätä maataloudessa käytettävillä merkintätuotteilla, joiden tiedetään olevan myrkyttömiä.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

senast den 1 juli 2003 skall varje medlemsstat avsluta en undersökning av prionproteingenotypen hos var och en av sina fårraser som är inhemska eller som utgör en stor population inom statens territorium.

Finnisch

kunkin jäsenvaltion on 1 päivään heinäkuuta 2003 mennessä saatettava päätökseen selvitys prioniproteiinin genotyypistä kussakin kyseisen valtion kotoperäisessä tai sen alueella merkittävän populaation muodostavassa lammasrodussa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

senast den 1 juli 2003 skall varje medlemsstat avsluta en undersökning av prionproteingenotypen hos var och en av sina fårraser som är inhemska eller som utgör en stor population inom statens territorium.

Finnisch

kunkin jäsenvaltion on 1 päivään heinäkuuta 2003 mennessä saatettava päätökseen selvitys prioniproteiinin genotyypistä kussakin kyseisen valtion kotoperäisessä tai sen alueella merkittävän populaation muodostavassa lammasrodussa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(5) ett krav för ett sådant avelsprogram är en uppskattning av frekvensen av får med genotyp arr/arr inom varje huvudras. för att få denna information har genom komissionens beslut 2002/1003/eg(3) fastställts att en undersökning av fårraser skall genomföras i medlemsstaterna.

Finnisch

(5) yksi tällaisen jalostusohjelman vaatimuksista on arvion tekeminen arr-/arr-tyypin lampaiden esiintymistiheydestä kussakin merkittävässä rodussa. tällaisen tiedon hankkimiseksi komissio sisällytti päätökseen 2002/1003/ey(3) selvityksen lammasroduista jäsenvaltioissa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(9) för att underlätta övergången till de nya reglerna, bör den period under vilken undantag kan beviljas för destruktion av vissa djur i fårraser eller på jordbruksföretag med en låg frekvens av arr-allel utsträckas från två till tre avelsår.

Finnisch

(9) uusiin sääntöihin siirtymisen helpottamiseksi ajanjaksoa, jona tiettyjen eläinten hävittämistä koskevan poikkeuksen soveltaminen sallitaan sellaisten lammasrotujen tai -tilojen osalta, joilla arr-alleelin esiintyminen on vähäistä, olisi pidennettävä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

benämning: fårrasen "bentheimer landschafe"

Finnisch

nimike: bentheimer landschafe -lammasrotu

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

(2) i kommissionens beslut 2003/100/eg av den 13 februari 2003 om fastställande av minimikrav för inrättandet av avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får [2] föreskrivs att varje medlemsstat skall införa avelsprogram för att skapa resistens mot tse hos vissa fårraser. i beslutet föreskrivs också att det kan göras undantag från kravet att medlemsstaten skall inrätta avelsprogram på grundval av ett nationellt program för kontroll av skrapie, som överlämnats och antagits enligt förordning (eg) nr 999/2001 och som omfattar kontinuerlig aktiv övervakning av får och getter som dött på jordbruksföretaget i alla besättningar i medlemsstaten.

Finnisch

(2) vähimmäisvaatimuksista jalostusohjelmien perustamiseksi tavoitteena saada lampaissa aikaan resistenssi tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita vastaan 13 päivänä helmikuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/100/ey [2] säädetään, että kussakin jäsenvaltiossa on perustettava jalostusohjelma, jonka tavoitteena on tse-resistenssi tietyissä lammasroduissa. päätöksessä säädetään myös mahdollisuudesta myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia niille säädetystä velvollisuudesta perustaa jalostusohjelma edellyttäen, että niissä on käytössä asetuksen (ey) n:o 999/2001 mukaisesti komissiolle toimitettu ja komission hyväksymä kansallinen scrapientorjuntaohjelma, joka kattaa tiloilla kuolleiden lampaiden ja vuohien jatkuvan aktiivisen seurannan kyseisen jäsenvaltion kaikkien karjojen osalta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

för tillverkningen av%quot%bryndza podhalańska%quot% används mjölk från får av rasen polska owca górska (polish mountain – polska bergsfår), eventuellt med tillsats av mjölk från kor av rasen polska krowa czerwona (polsk röd boskap). polsk röd boskap är en inhemsk ras som föds upp i polen. fårrasen är intimt förknippad med podhale-regionen och med folket där. kvaliteten hos den färdiga produkten påverkas också av den mycket rikliga vegetationen i regionen och mångfalden växter. man hittar flera endemiska arter som existerar enbart i podhale och som utgör floran på ängar, betesmark och fjällbeten.

Finnisch

"bryndza podhalańska" -juusto valmistetaan lampaanmaidosta, joka on peräisin polska owca górska -rotuun kuuluvista lampaista. lisäksi voidaan käyttää lehmänmaitoa, joka on peräisin puolan punakarjan (polska krowa czerwona) lehmistä. puolan punakarja on alkuperäinen puolalainen karjarotu. kyseinen lammasrotu puolestaan liittyy kiinteästi podhalen alueen ja sen asukkaiden historiaan ja perinteisiin. lopputuotteen laatuun vaikuttaa myös alueen erittäin rikas ja monipuolinen kasvillisuus. siihen kuuluu ainoastaan podhalen alueella esiintyviä kotoperäisiä lajeja, jotka muodostavat vehmaita niittyjä ja laitumia.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

(2) i kommissionens beslut 2003/100/eg av den 13 februari 2003 om fastställande av minimikrav för inrättandet av avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får(3) föreskrivs att varje medlemsstat skall införa avelsprogram för att skapa resistens mot tse hos vissa fårraser. i beslutet föreskrivs också att det kan göras undantag från kravet att medlemsstaterna skall inrätta avelsprogram på grundval av ett nationellt program för kontroll av skrapie, som överlämnats och antagits enligt förordning (eg) nr 999/2001, och som omfattar kontinuerlig aktiv övervakning av får och getter som dött på jordbruksföretaget i alla besättningar i medlemsstaten.

Finnisch

(2) vähimmäisvaatimuksista jalostusohjelmien perustamiseksi tavoitteena saada lampaissa aikaan resistenssi tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita vastaan 13 päivänä helmikuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/100/ey(3) säädetään, että kussakin jäsenvaltiossa on perustettava jalostusohjelma, jonka tavoitteena on tse-resistenssi joissakin lammasroduissa. päätöksessä säädetään myös mahdollisuudesta myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia niille säädetystä velvollisuudesta perustaa jalostusohjelma edellyttäen, että niissä on käytössä asetuksen (ey) n:o 999/2001 mukaisesti komissiolle toimitettu ja komission hyväksymä kansallinen scrapientorjuntaohjelma, joka kattaa tiloilla kuolleiden lampaiden ja vuohien jatkuvan aktiivisen seurannan kyseisen jäsenvaltion kaikkien karjojen osalta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

samband med området i) den långvariga kopplingen mellan rasen och ön. rasen tros ha funnits på ön i mer än tusen år och är perfekt anpassad till öns unika miljö (topografi, jordar och klimat) genom sin härdighet och sin förmåga att beta på högre mark som inte har kultiverats. rasen kräver lite eller ingen stödutfodring utom inför lamningen. rasens goda anpassning till öns klimat innebar att den under flera århundraden var den enda fårrasen på ön, och de nödvändiga kunskaperna om djurskötsel och uppfödning har förts vidare från generation till generation i de fåruppfödande släkterna på isle of man.

Finnisch

yhteys maantieteelliseen alkuperään i) rodun ja mansaaren välinen historiallinen yhteys. kyseisen rodun lampaita uskotaan kasvatetun saarella yli tuhannen vuoden ajan, ja ne ovat ihanteellisella tavalla sopeutuneet saaren ainutlaatuisiin ympäristöoloihin (pinnanmuodostukseen, maaperään ja ilmastoon), koska ne ovat sitkeitä ja pystyvät laiduntamaan ylänkömaiden viljelemättömillä nurmilla. rodun lampaat tarvitsevat tukiruokintaa hyvin vähän, jos lainkaan, paitsi ennen karitsointia. rodun lampaiden sopeutuneisuus saaren ilmastoon merkitsi sitä, että ne olivat vuosisatojen ajan ainoita saarella laidunnettavia lampaita, ja niiden kasvattamiseen vaadittavat taidot ovat periytyneet mansaaren kotieläintiloilla sukupolvelta toiselle.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

det är denna betesordning, särskilt den fria betesgången under det alpina sommarbetet, som ger köttet från fårrasens vuxna djur dess egenskaper som är karaktäristiska och typiska för ursprungsbeteckningen.

Finnisch

rodun täysikasvuisten lampaiden lihan nimitykselle tyypilliset erityispiirteet johtuvat näistä laiduntamiskäytännöistä, erityisesti vapaasta vuoristolaiduntamisesta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

1. senast den 1 januari 2004 skall varje medlemsstat på grundval av resultatet från den undersökning som föreskrivs i beslut 2002/1003/eg införa ett avelsprogram för att skapa resistens mot tse inom var och en av sina fårraser som är inhemska eller som utgör en stor population inom statens territorium. minimikraven för detta program fastställs i bilaga i.

Finnisch

1. kunkin jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2004 mennessä otettava päätöksessä 2002/1003/ey säädetyn selvityksen tulosten perusteella käyttöön jalostusohjelma, jonka tavoitteena on tse-resistenssi kussakin kyseisen valtion kotoperäisessä tai sen alueella merkittävän populaation muodostavassa lammasrodussa. ohjelman vähimmäisvaatimukset esitetään liitteessä i.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(4) i vetenskapliga styrkommitténs yttrande av den 4-5 april 2002 om säker källbestämning av idisslarmaterial fastställs de viktigaste punkterna i ett avelsprogram för resistens mot tse hos får. ett krav är en uppskattning av frekvensen av får med genotyp arr/arr inom varje huvudras. för att få denna information är det lämpligt att genomföra en undersökning av fårraser i medlemsstaterna.

Finnisch

(4) pienmärehtijöistä peräisin olevan aineksen turvallisesta hankinnasta 4 ja 5 päivänä huhtikuuta 2002 antamassaan lausunnossa tieteellinen ohjauskomitea vahvisti ohjeet pääkohdille jalostusohjelmassa, joka tähtää tse-resistenssin aikaansaamiseen lampaissa. yksi vaatimus on tehdä arvio arr-/arr-tyypin lampaiden esiintymistiheydestä kussakin merkittävässä rodussa. on asianmukaista, että jäsenvaltioissa tehdään lammasroduista selvitys näiden tietojen hankkimiseksi.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

framställningsmetod steg 1 – råvaran – den mjölk som används för framställning av%quot%oscypek%quot% härrör från fårrasen%quot%polskt bergsfår%quot% (polska owca górska). om komjölk alls används i tillverkningen kommer den från%quot%polsk röd boskap%quot% (%quot%polskiej krowy czerwonej%quot%).

Finnisch

valmistusmenetelmä 1. vaihe — raaka-aineen hankinta: oscypek-juusto valmistetaan puolan vuoristolammasrotuun (polska owca górska) kuuluvien lampaiden maidosta. silloin harvoin kun käytetään lehmänmaitoa, se on peräisin puolan punakarjan (polska krowa czerwona) lehmistä.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(5) ett krav för ett sådant avelsprogram är en uppskattning av frekvensen av får med genotyp arr/arr inom varje huvudras. för att få denna information har genom komissionens beslut 2002/1003/eg(3) fastställts att en undersökning av fårraser skall genomföras i medlemsstaterna.

Finnisch

(5) yksi tällaisen jalostusohjelman vaatimuksista on arvion tekeminen arr-/arr-tyypin lampaiden esiintymistiheydestä kussakin merkittävässä rodussa. tällaisen tiedon hankkimiseksi komissio sisällytti päätökseen 2002/1003/ey(3) selvityksen lammasroduista jäsenvaltioissa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK