Google fragen

Sie suchten nach: kreditsaldon (Schwedisch - Finnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Finnisch

Info

Schwedisch

Kreditsaldon över natten:

Finnisch

yön yli -luottosaldot:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

c) Kreditsaldon över natten:

Finnisch

c) yön yli – luottosaldot:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Den 11 december 1989 slöt Rabobank ett nytt avtal om kvittning mellan debet- och kreditsaldon.

Finnisch

Rabobank teki 11.12.1989 velkojen ja saatavien kuittausta koskevan uuden sopimuksen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Uppgiftslämnarna rapporterar viktade genomsnittliga räntor som avser kreditsaldon som inlåning över natten och viktade genomsnittliga räntor som avser debetsaldon som checkräkningskrediter.

Finnisch

Tiedonantajat ilmoittavat yön yli -talletuksissa ne painotetut keskikorot, jotka liittyvät hyvityssaldoihin, ja sekkiluotoissa ne painotetut keskikorot, jotka liittyvät velkasaldoihin.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Av beslutet om hanskjutande framgår att Rabobank den 23 oktober 1989 slöt ett avtal med de fem rörelsedrivande bolagen angående beräkning av ränta på de gemensamma kontona och om kvittning mellan debet- och kreditsaldon, enligt vilket bolagen var solidariskt ansvariga gentemot Rabobank.

Finnisch

Konkurssipesän hoitaja vaati Rabobankia maksamaan Mediasafen kuittausta edeltäneiden ja sitä seuranneiden saatavien välisen erotuksen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

I syfte att beräkna MFI:s räntesatser på konton som, beroende på saldot, antingen kan vara en in- eller utlåning, skiljer uppgiftslämnarna mellan perioder med kreditsaldo och perioder med debetsaldo.

Finnisch

Jotta voitaisiin laskea rahalaitosten soveltamat korot tileille, jotka niiden saldosta riippuen voivat olla joko talletuksia tai lainoja, tiedonantajat erottelevat toisistaan ajanjaksot, joiden aikana niillä on ollut hyvityssaldo, ja ajanjaksot, joiden aikana niillä on ollut velkasaldo.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Följaktligen används debet- eller kreditsaldot, dvs. utestående belopp, vid den referenstidpunkt som definieras i punkt 32 som indikator för nya avtal avseende inlåning över natten, inlåning med uppsägningstid, kreditkortsfordringar och revolverande lån samt checkräkningskrediter.

Finnisch

Siten velka- tai hyvityssaldoa, eli kantaa 32 kohdassa määriteltynä tarkasteluajankohtana, käytetään kuvaamaan yön yli -talletuksiin, irtisanomisehtoisiin talletuksiin, luottokorttiluottoihin sekä valmiusluottolimiitteihin ja sekkiluottoihin liittyvää uutta liiketoimintaa.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Om inte rådet beslutar annorlunda vad gäller EIB:s ersättning enligt artikel 5 i det interna avtalet ska den avkastning EIB får på kreditsaldot på de särskilda kontona enligt punkt 1 i den här artikeln tillföras investeringsanslaget och beaktas vid de infordringar av bidrag som avses i artikel 57.

Finnisch

Jollei neuvosto EIP:lle sisäisen sopimuksen 5 artiklan mukaisesti maksettavan palkkion osalta toisin päätä, tuotoilla, joita EIP:lle kertyy tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistilien positiivisesta saldosta, täydennetään investointikehystä ja ne otetaan huomioon 57 artiklassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia koskevia pyyntöjä varten.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

I de fall en licens inom ramen för tullkreditsystemet utfärdats och utnyttjats under undersökningsperioden av en samarbetsvillig exporterande tillverkare i syfte att importera varor utan betalning av tillämplig tull (inbegripet särskild tilläggstull) beräknades förmånen på grundval av det totala beloppet av uteblivna importtullar, så som det dragits av från kreditsaldot på licensen i fråga.

Finnisch

Jos DEPB-lisenssi oli myönnetty tutkimusajanjaksona ja asianomainen yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja oli käyttänyt sen saman ajanjakson aikana tuodakseen maahan tavaroita sovellettavia tulleja (eritystulli mukaan luettuna) maksamatta, saatu etu laskettiin kantamatta jääneiden tuontitullien kokonaismäärän perusteella asianomaisen DEPB-lisenssin hyvityssaldosta tehdyn vähennyksen mukaisesti.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

I de fall en licens inom ramen för tullkreditsystemet utfärdats före undersökningsperioden och utnyttjats under undersökningsperioden av en samarbetsvillig exporterande tillverkare i syfte att importera varor utan betalning av tillämplig tull beräknades förmånen på grundval av det totala beloppet uteblivna importtullar (inbegripet särskild tilläggstull), så som det dragits av från kreditsaldot på licensen i fråga.

Finnisch

Jos DEPB-lisenssi oli myönnetty ennen tutkimusajanjaksoa ja asianomainen yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja oli käyttänyt sen tutkimusajanjakson aikana tuodakseen maahan tavaroita sovellettavia tulleja maksamatta, saatu etu laskettiin kantamatta jääneiden tuontitullien (eritystulli mukaan luettuna) kokonaismäärän perusteella asianomaisen lisenssin hyvityssaldosta tehdyn vähennyksen mukaisesti.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

justering av kreditsaldot

Finnisch

hyvitysmenettely

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Kreditsaldot på dessa garantikonton skall betalas ut till de berörda personerna när deras uppdrag som räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare eller förskottsförvaltare upphör och efter det att de har beviljats slutgiltig ansvarsfrihet för sin förvaltning.

Finnisch

Näiden takuutilien saamasaldo maksetaan asianomaisille henkilöille heidän lopettaessaan toimintansa tilinpitäjänä, avustavana tilinpitäjänä tai ennakkotilien hoitajana ja kun heille on lopullisesti myönnetty vastuuvapaus tehtävistään.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Den vänskapliga förlikningen bestod i att uppmana kommissionen att se till att ett beloppmotsvarande kreditsaldot för perioden från den 1 september 2000 till den 23 januari 2001betalades ut till den klagande.

Finnisch

1.5Oikeusasiamies totesi kuitenkin,että kantelija oli tehnyt Euroopan parlamentillevetoomuksen lokakuussa1996 (viite570/96) ja että komissio oli ilmoittanut vetoomusvaliokunnalle kahteen kertaan eli 26.maaliskuuta1997 ja 19.maaliskuuta1998tapauksen käsittelyn edistymisestä.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 3418/93gäller följande:”När en förskottsförvaltare avslutar sitt uppdrag utbetalas garantikontots kreditsaldo till denneeller till de som inträder i dennes ställe,efter godkännande och kontroll av räkenskapsföraren och den berördautanordnaren och efter finansinspektörens positiva yttrande”.

Finnisch

Komissiontoiminta sen jättäessä toimittamatta kantelun tekijälle tarvittavia tietoja hänen tapauksestaan muodosti hallinnollisen epäkohdan. Oikeusasiamies esitti alla olevan kriittisenhuomautuksen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" B.A (nedan kallad Rabobank), som var kreditgivare till holdingbolaget Holland Data Groep B.V.(nedan kallat HDG), till fem av dess rörelsedrivande dotterbolag och till Mediasafe BV (nedan kallat Mediasafe), och konkursförvaltaren för Mediasafe med anledning av att denne hade ifrågasatt giltigheten av ett avtal om kvittning mellan debet- och kreditsaldon, vilket hade slutits mellan HDG, de fem bolagen och Mediasafe å den ena sidan och Rabobank å den andra sidan.

Finnisch

Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" BA (jäljempänä Rabobank), joka oli Holland Data Groep BV -nimisen holdingyhtiön (jäljempänä HDG), sen viiden tytäryhtiön ja Mediasafe BV-nimisen yhtiön (jäljempänä Mediasafe) rahoitusta hoitava yhtiö, ja vastaajana Mediasafen konkurssipesän hoitaja, ja joka koskee sitä, että kyseinen konkurssipesän hoitaja on riitauttanut HDG:n, viiden tytäryhtiön ja Mediasafen sekä Rabobankin välisten velkojen ja saatavien kuittauksesta tehdyn sopimuksen pätevyyden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

De nationella statskassornas förvaltning har emellertid fördelen att den tillåter uttag som överstiger tillgångarna på kontot, dvs. övertrasseringar, utan att detta medför räntedebitering: detta är kompensationen för att det inte ges någon ränta på kreditsaldot (artikel 12.2).

Finnisch

Valtionkassojen hallinnosta on kuitenkin se etu (12 artikla 2 kohta), että kun käteisvarojen tarve ylittää tileillä olevat varat, voi­daan nostoja tehdä kokonaismäärän ylittävältä osalta, siis saada luottoa, josta ei makseta korkoa: se on vastine siitä, että tileillä olevat varat eivät kasva korkoa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

1.2Den vänskapliga förlikningen bestod i att uppmana kommissionen att se till att ettbelopp motsvarande kreditsaldot för perioden från den 1 september 2000 till den 23januari 2001,när den klagande arbetade som förskottsförvaltare,betalas till den klagande.

Finnisch

1.8Komissio perusteli,että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli 23.syyskuuta1994 asiassa T-461/93 antamassaan ratkaisussa todennut yhteisön rahoitusmenettelyn jarikkomismenettelyn olevan toisistaan riippumattomia.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Enligt artikel 75.4 punkt 2 i budgetförordningen skall “kreditsaldot på dessa garantikonton (…) betalas ut tillde berörda personerna när deras uppdrag som räkenskapsförare,biträdande räkenskapsförare eller förskottsförvaltare upphör”. Enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 3418/93 skall “det månatliga beloppet för särskild ersättning som avses i artikel 75.4 i budgetförordningen (…) vara:40 ecu för förskottsförvaltare,om förskottet ärminst 3 300 ecu under en period på minst 30 dagar i följd”.

Finnisch

1.9Edellä mainituista seikoista kävi ilmi,että komissio ei toimittanut asianmukaisiatietoja maaliskuun1998 ja joulukuun1998 välisenä aikana,jolloin komission kantaasiaan muuttui,sillä se salasi kantelijalta tapausta koskevan perustavanlaatuisen tapahtuman eli sen,että komissio oli sillä välin 27.heinäkuuta1998 tehdyllä päätöksellä E(98)2297 päättänyt rahoittaa valituksen aiheena olevaa hanketta koheesiorahastosta.Näin tehdessään komissio antoi kantelijan uskoa,että se tutki asiaa edelleen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Det bör noteras att rubrik IVF omfattar de fi nansiella transaktionerna och förskottsförvaltningen vid gemenskapens kontor och delegationer i de fall då mellanhavandena med institutionernas huvudkontor inte har reglerats före räkenskapsavslutningen. Emellertid rådde ett kreditsaldo den 31 december 1995 (rubrik III.D på skuldsidan).

Finnisch

On huomattava, että IV.F kohdassa ennakot sisällytetään sellaisten yhteisössä sijaitsevien edustustojen tai virastojen ennakkomaksujärjestelmien rahoitustoimenpiteisiin, joita ei ollut sovitettu yhteisön keskuskirjanpitoon tilinpäätöshetkellä.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Kreditsaldot på dessa garantikonton skall betalas till de berörda personerna när deras befattning som räkenskapsförare eller förskottsförvaltare upphör, och när det gäller räkenskapsförare skall detta ske först när dessa beviljats ansvarsfrihet enligt artikel 46.

Finnisch

Näiden takuutilien saldo maksetaan asianomaisille heidän lopettaessaan toimintansa tilinpitäjinä tai ennakoiden hoitajina ja tilinpitäjän osalta edellyttäen, että hänelle on myönnetty 46 artiklassa tarkoitettu vastuuvapaus.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK