Sie suchten nach: säkerhetskontrollavtal (Schwedisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Französisch

Info

Schwedisch

säkerhetskontrollavtal

Französisch

accord des garanties

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

förstärka den nationella lagstiftningen för tillämpningen av säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokoll som ingåtts mellan stater och iaea.

Französisch

renforcer le cadre législatif national nécessaire à la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels conclus entre un État et l’agence,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

att ingå säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokoll med iaea är en effektiv åtgärd som främjar sträng nationell och internationell kontroll av kärnmaterial och tillhörande teknik.

Französisch

la conclusion d’accords de garanties et de protocoles additionnels avec l’aiea est un moyen efficace de favoriser un contrôle national et international rigoureux des matières nucléaires et des technologies connexes.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

att sträva efter universalisering av internationella instrument för icke-spridning och kärnsäkerhet, inbegripet övergripande säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokollet.

Französisch

œuvrer à l’universalisation des instruments internationaux de non-prolifération et de sécurité nucléaire, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

amerikas förenta stater vidareöverför någon artikel som omfattas av detta avtal till en kärnvapenfri stat som inte har ingått ett heltäckande säkerhetskontrollavtal med iaea.

Französisch

les États-unis effectuent le retransfert d'un article soumis au présent accord à destination d'un État non doté d'armes nucléaires qui n'a pas conclu un accord de garanties généralisées avec l'aiea;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

alla stater med övergripande säkerhetskontrollavtal är skyldiga att inrätta och upprätthålla statliga system för redovisning och kontroll av allt kärnmaterial som omfattas av kontroller.

Französisch

tous les États ayant conclu des accords de garanties généralisées sont tenus de mettre en place et de maintenir des systèmes nationaux de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (ssac), assortis de garanties.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

en av gemenskapens medlemsstater vidareöverför någon artikel som omfattas av detta avtal till en kärnvapenfri stat som inte har ingått ett heltäckande säkerhetskontrollavtal med iaea.

Französisch

un État membre de la communauté effectue le retransfert d'un article soumis au présent accord à destination d'un État non doté d'armes nucléaires qui n'a pas conclu un accord de garanties généralisées avec l'aiea;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

att sträva efter universalisering av internationella instrument för icke-spridning och kärnsäkerhet, inbegripet övergripande säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokollet.

Französisch

réaliser des progrès vers l'universalisation des instruments internationaux de non-prolifération et de sécurité nucléaire, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

alla stater med övergripande säkerhetskontrollavtal är skyldiga att inrätta och upprätthålla statliga redovisnings- och kontrollsystem för allt kärnmaterial som omfattas av kontroller.

Französisch

tous les États ayant conclu des accords de garanties généralisées sont tenus de mettre en place et de maintenir des systèmes nationaux de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (ssac), assortis de garanties.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

det uppmanar iran att samarbeta fullt ut med iaea i alla sina kärntekniska verksamheter och att skyndsamt och villkorslöst underteckna, ratificera och genomföra ett tilläggsprotokoll till sitt säkerhetskontrollavtal.

Französisch

il invite l'iran à coopérer pleine­ment avec l'aiea dans toutes ses activités nucléaires et à signer, ratifier et mettre en œuvre d'urgence et sans conditions le protocole additionnel à son accord sur les garanties.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

det uppmanar iran att samarbeta fullt ut med iaea i alla sina kärntekniska verksamheter och att skyndsamt och villkorslöst underteckna, ratificera och genomföra ett tilläggsprotokoll till sitt säkerhetskontrollavtal.

Französisch

il invite l'iran à coopérer pleinement avec l'aiea dans toutes ses activités nucléaires et à signer, ratifier et mettre en œuvre d'urgence et sans conditions le protocole additionnel à son accord sur les garanties.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

framför allt bör statens inhemska lagstiftning revideras så att ansvaret och befogenheterna för det tillsynsorgan som utses för att genomföra och tillämpa ingångna säkerhetskontrollavtal ska kunna utökas.

Französisch

en particulier, la législation interne de ces États doit être revue de manière à étendre les responsabilités et les pouvoirs de l’organe réglementaire chargé de mettre en œuvre et d’appliquer les accords de garanties conclus.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

förbättra de nationella lagstiftnings- och regleringssystemen för genomförandet av tillämpliga internationella instrument på kärnsäkerhets- och kontrollområdet, inbegripet övergripande säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokollet,

Französisch

renforcer les infrastructures législatives et réglementaires nationales nécessaires à la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

att uppnå framsteg vad gäller universalisering av internationella instrument för icke-spridning och kärnsäkerhet, inbegripet övergripande iaea:s övergripande säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokoll.

Französisch

avancer sur la voie de l’universalisation des instruments internationaux de non-prolifération et de sécurité nucléaire, y compris les accords de garanties généralisées et les protocoles additionnels de l’aiea;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

en stärkt nationell lagstiftning för tillämpningen av de säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokoll som ingåtts mellan olika stater och iaea, särskilt i fråga om tillämpningen av ett övergripande statligt system för redovisning och kontroll av kärnmaterial.

Französisch

renforcer les cadres législatifs nationaux pour la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels conclus entre les États et l’aiea, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d’un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (sncc) global.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

förstärka de statliga redovisnings- och kontrollsystemen för tillämpningen av säkerhetskontrollavtal och tilläggsprotokoll, även i stater med ”protokoll om små kvantiteter”.

Französisch

renforcer les ssac nécessaires à la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels, y compris dans les États ayant conclu un «protocole relatif aux petites quantités de matières».

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

europeiska rådet känner fortfarande stor oro över nordkoreas kärnenergiprogram och landets underlåtenhet att följa iaea:s säkerhetskontrollavtal, vilket undergräver ordningen för icke-spridning.

Französisch

le conseil européen demeure sérieusement préoccupé par le programme nucléaire de la corée du nord et par le fait que ce pays n'a pas respecté l'accord sur les garanties souscrit dans le cadre de l'aiea, ce qui porte atteinte au régime de non-prolifération.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

eu uppmanar nordkorea att omedelbart vidta åtgärder för att uppfylla sina internationella åtaganden om icke-spridning och avskaffa sitt kärnvapenprogram på ett kontrollerbart sätt, i enlighet med landets säkerhetskontrollavtal med iaea.

Französisch

l'ue demande à la corée du nord de prendre immédiatement des mesures pour se conformer aux engagements internationaux de non-prolifération et mettre fin à son programme d'armement nucléaire de manière vérifiable, conformément à l'accord de garanties qu'elle a conclu avec l'aiea.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

amerikas förenta stater omfattas av åtgärder som vidtagits av iaea:s styrelse till följd av artikel 18 i det tillämpliga säkerhetskontrollavtal som avses i artikel 6.1 d).

Französisch

les États-unis font l'objet de mesures prises par le conseil d'administration de l'aiea en vertu de l'article 18 de l'accord de garanties mentionné à l'article 6.1.d);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

det uttryckte djup oro över att programmet bryter mot nordkoreanska förpliktelser i icke-spridningsfördraget, iaea:s säkerhetskontrollavtal, den gemensamma nord/sydförklaringen om kärnvapennedrustning och ramavtalet.

Französisch

il s'est déclaré profondément inquiet du fait que le programme constitue une violation des obligations incombant à la corée du nord au titre du traité sur la non-prolifération, de l'accord de garanties de l'aiea, de la déclaration commune nord-sud sur la dénucléarisation, ainsi que du cadre agréé.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK