Google fragen

Sie suchten nach: skotillverkare (Schwedisch - Griechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Griechisch

Info

Schwedisch

USEersättningsprodukt (6�06) skotillverkare sulfat

Griechisch

USEσυσκευή μέτρησης (6�21)μη σιδηρούχα μέταλλα (6�16)μη υφασμένο ύφασμα (6�41) μηχανή

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

(115) Ekonomisk utveckling och inkomst per capita anses vanligen vara irrelevanta faktorer, men det nämns i skäl 115 i förordningen om preliminär tull att Brasilien faller i samma grupp som Kina, Thailand och Indonesien enligt Världsbankens huvudkriterium för klassificeringen av länder (bruttonationalinkomst per capita). Någon justering var heller inte motiverad med tanke på nivån på arbetskostnaderna för de kinesiska och vietnamesiska exporterande tillverkare som ingick i urvalet, i jämförelse med förhållandena för de brasilianska tillverkare som ingick i urvalet. De nominella skillnaderna i kostnader mellan jämförelselandet och det berörda exporterande landet är inte heller relevanta. Eftersom kostnader och priser i allmänhet inte betraktas som en god grund för fastställande av normalvärdet i länder som omfattas av artikel 2.7 i grundförordningen, är en sådan jämförelse i strid med syftet med de metoder som anges i artikel 2.7 a i grundförordningen.(116) Vissa parter hävdade att Brasilien inte är ett lämpligt jämförelseland på grund av de subventioner som lär förekomma när det gäller skotillverkare i de norra territorierna. De framhöll att dessa subventioner syftar till att göra skotillverkning i norra Brasilien attraktiv, vilket påverkar konkurrensen på marknaden.

Griechisch

(113) Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρθηκαν επίσης στην υποτιθέμενη αντίφαση μεταξύ της αιτιολογικής σκέψης 108 του κανονισμού για τον προσωρινό δασμό όπου αναφέρεται ότι "η Βραζιλία φαίνεται η πιο εύλογη επιλογή από πλευράς αντιπροσωπευτικότητας των εγχωρίων πωλήσεών της, οπότε και αποφεύγονται η κατασκευή [ο κατά τεκμήριο υπολογισμός] της κανονικής αξίας και ενδεχομένως πολλές προσαρμογές" και της αιτιολογικής σκέψης 123 του ίδιου κανονισμού όπου διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι η διαφορά ποιότητας στο δέρμα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες του δείγματος και οι βραζιλιάνοι παραγωγοί "δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της Βραζιλίας ως κατάλληλης ανάλογης χώρας επειδή μπορεί να γίνει προσαρμογή για να ληφθεί υπόψη η διαφορά των φυσικών χαρακτηριστικών δηλαδή η διαφορά της ποιότητας του δέρματος".

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

(115) Ekonomisk utveckling och inkomst per capita anses vanligen vara irrelevanta faktorer, men det nämns i skäl 115 i förordningen om preliminär tull att Brasilien faller i samma grupp som Kina, Thailand och Indonesien enligt Världsbankens huvudkriterium för klassificeringen av länder (bruttonationalinkomst per capita). Någon justering var heller inte motiverad med tanke på nivån på arbetskostnaderna för de kinesiska och vietnamesiska exporterande tillverkare som ingick i urvalet, i jämförelse med förhållandena för de brasilianska tillverkare som ingick i urvalet. De nominella skillnaderna i kostnader mellan jämförelselandet och det berörda exporterande landet är inte heller relevanta. Eftersom kostnader och priser i allmänhet inte betraktas som en god grund för fastställande av normalvärdet i länder som omfattas av artikel 2.7 i grundförordningen, är en sådan jämförelse i strid med syftet med de metoder som anges i artikel 2.7 a i grundförordningen.(116) Vissa parter hävdade att Brasilien inte är ett lämpligt jämförelseland på grund av de subventioner som lär förekomma när det gäller skotillverkare i de norra territorierna. De framhöll att dessa subventioner syftar till att göra skotillverkning i norra Brasilien attraktiv, vilket påverkar konkurrensen på marknaden.

Griechisch

(113) Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρθηκαν επίσης στην υποτιθέμενη αντίφαση μεταξύ της αιτιολογικής σκέψης 108 του κανονισμού για τον προσωρινό δασμό όπου αναφέρεται ότι «η Βραζιλία φαίνεται η πιο εύλογη επιλογή από πλευράς αντιπροσωπευτικότητας των εγχωρίων πωλήσεών της, οπότε και αποφεύγονται η κατασκευή [ο κατά τεκμήριο υπολογισμός] της κανονικής αξίας και ενδεχομένως πολλές προσαρμογές» και της αιτιολογικής σκέψης 123 του ίδιου κανονισμού όπου διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι η διαφορά ποιότητας στο δέρμα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες του δείγματος και οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί «δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της Βραζιλίας ως κατάλληλης ανάλογης χώρας επειδή μπορεί να γίνει προσαρμογή για να ληφθεί υπόψη η διαφορά των φυσικών χαρακτηριστικών δηλ. η διαφορά της ποιότητας του δέρματος».

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(207) Flera exporterande tillverkare hävdade att gemenskapsindustrins vinstmarginal var en avgörande indikator för den skadevållande situationen för gemenskapen. Att den vinstmarginal som användes i det preliminära skedet för att fastställa nivån för undanröjande av skada (dvs. 2 procent; se skäl 284 i förordningen om preliminär tull) låg på ungefär samma nivå som vinstmarginalen för vissa enskilda företag i urvalet ansågs visa att de inte lidit skada med avseende på denna indikator.(208) Detta är inte längre relevant eftersom vinstmarginalen efter ytterligare analys och som anges i skäl 292 ändrades till 6 procent, vilket bättre motsvarar en rimlig vinstmarginal för skotillverkare i gemenskapen utan skadevållande dumpning. Gemenskapsindustrins lönsamhet minskade tydligt under skadeundersökningsperioden och var bara 0,5 procent under undersökningsperioden. Skadeanalysen avser hela gemenskapsindustrin eller ett visst urval, och inte enskilda företag som ingår i definitionen av gemenskapsindustrin.

Griechisch

7.4. Ισχυρισμοί των ενδιαφερόμενων μερών(207) Αρκετοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι το περιθώριο κέρδους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ήταν κρίσιμος δείκτης της ζημιογόνου κατάστασης στην οποία περιήλθε ο κλάδος. Ειδικότερα υποστηρίχτηκε ότι, αφού το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε στο προσωρινό στάδιο για τους σκοπούς του προσδιορισμού του επιπέδου εξάλειψης της ζημιάς (δηλ. 2% -βλ. αιτιολογική σκέψη 284 του κανονισμού προσωρινού δασμού) συμβάδιζε με το περιθώριο που πέτυχαν μερικές μεμονωμένες εταιρείες του δείγματος, αυτό δείχνει ότι δεν υπέστησαν ζημία όσον αφορά αυτό τον δείκτη.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(207) Flera exporterande tillverkare hävdade att gemenskapsindustrins vinstmarginal var en avgörande indikator för den skadevållande situationen för gemenskapen. Att den vinstmarginal som användes i det preliminära skedet för att fastställa nivån för undanröjande av skada (dvs. 2 procent; se skäl 284 i förordningen om preliminär tull) låg på ungefär samma nivå som vinstmarginalen för vissa enskilda företag i urvalet ansågs visa att de inte lidit skada med avseende på denna indikator.(208) Detta är inte längre relevant eftersom vinstmarginalen efter ytterligare analys och som anges i skäl 292 ändrades till 6 procent, vilket bättre motsvarar en rimlig vinstmarginal för skotillverkare i gemenskapen utan skadevållande dumpning. Gemenskapsindustrins lönsamhet minskade tydligt under skadeundersökningsperioden och var bara 0,5 procent under undersökningsperioden. Skadeanalysen avser hela gemenskapsindustrin eller ett visst urval, och inte enskilda företag som ingår i definitionen av gemenskapsindustrin.

Griechisch

7.4. Ισχυρισμοί των ενδιαφερόμενων μερών(207) Αρκετοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι το περιθώριο κέρδους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ήταν κρίσιμος δείκτης της ζημιογόνου κατάστασης στην οποία περιήλθε ο κλάδος. Ειδικότερα υποστηρίχτηκε ότι, αφού το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε στο προσωρινό στάδιο για τους σκοπούς του προσδιορισμού του επιπέδου εξάλειψης της ζημιάς (δηλαδή 2% — βλέπε αιτιολογική σκέψη 284 του κανονισμού προσωρινού δασμού) συμβάδιζε με το περιθώριο που πέτυχαν μερικές μεμονωμένες εταιρείες του δείγματος, αυτό δείχνει ότι δεν υπέστησαν ζημία όσον αφορά αυτό το δείκτη.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

(6) Kommissionen sände frågeformulär till de tio gemenskapstillverkare som valdes ut för att ingå i urvalet för stickprovsförfarandet, till de exporterande tillverkare som valdes ut för att ingå i stickprovsförfarandet för de berörda länderna, till alla importörer som den visste var berörda och till alla importörer som hade gett sig till känna inom de tidsfrister som angivits i tillkännagivandet om inledande. Frågeformulär sändes också till de nationella skobranschorganisationerna i de medlemsstater i gemenskapen där de flesta skotillverkande företagen finns, för att inhämta allmän information om hur deras situation hade utvecklats, samt till en konsumentorganisation.

Griechisch

(4) Λόγω του μεγάλου αριθμού κινέζων και βιετναμέζων παραγωγών-εξαγωγέων και κοινοτικών παραγωγών, στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας προβλέφθηκε η τεχνική της δειγματοληψίας για τον καθορισμό του ντάμπινγκ και της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εφαρμόστηκε η τεχνική της δειγματοληψίας για τους εισαγωγείς και τους εμπόρους στην Κοινότητα οι οποίοι κλήθηκαν όλοι να συνεργαστούν.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK