Google fragen

Sie suchten nach: tredjelandsmarknader (Schwedisch - Litauisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Litauisch

Info

Schwedisch

Detta gör det möjligt att konstatera att exportförsäljningen till tredjelandsmarknader är mer attraktiv än försäljningen till unionsmarknaden.

Litauisch

Tai leidžia daryti išvadą, kad eksportas į trečiųjų šalių rinkas yra patrauklesnis už pardavimą į Sąjungos rinką.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

tredjelandsmarknader som försörjs av USA har det nyligen skett eller pågår just nu en rad kapacitetsökningar.

Litauisch

Iš tiesų, trečiųjų šalių rinkose, kurias aprūpina JAV, esama planų didinti pajėgumus; kai kurie iš tų planų buvo neseniai įgyvendinti, kai kurie – įgyvendinami šiuo metu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

De sydkoreanska tillverkarna är dessutom i hög grad exportorienterade och säljer mer än 70 % av sin produktion av polyesterstapelfibrer till tredjelandsmarknader.

Litauisch

Be to, Korėjos gamintojai – tai labai į eksportą orientuotos įmonės, kurios į trečiųjų šalių rinkas parduoda daugiau kaip 70 % savo PŠP produkcijos.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Vid tidpunkten för den ursprungliga undersökningen avsatte sex av dessa tillverkare linor och kablar av stål endast på hemmamarknaden eller på andra tredjelandsmarknader och de omfattades därför inte av den undersökningen.

Litauisch

Pažymima, kad pradiniame tyrime šeši iš šių gamintojų pardavinėjo SWR tik vidaus rinkoje arba kitoms trečiųjų šalių rinkoms, todėl jie nebuvo įtraukti į pradinį tyrimą.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

I detta avseende noteras att jämförelsen av prisskillnaden mellan ryska exportpriser till unionen och till tredjelandsmarknader som genomfördes under undersökningen grundades på kontrollerade uppgifter i frågeformuläret från den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren.

Litauisch

Šiuo atžvilgiu pažymima, kad, tyrimo metu palyginus Rusijos eksporto į Sąjungą ir į trečiąsias šalis kainas, kainų skirtumas buvo nustatytas remiantis patikrintais bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo klausimyno duomenimis.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

CISA påpekade slutligen att det verkar föreligga en inkonsekvens mellan gemenskapsindustrins relativt positiva uppfattning om framtida exportförsäljning och den allmänna ekonomiska utvecklingen för tredjelandsmarknader, för vilka det tvärtom förutspås en nedgång.

Litauisch

Pagaliau KGPA nurodė akivaizdų neatitikimą tarp pakankamai teigiamo Bendrijos pramonės būsimo pardavimo eksportui vertinimo ir bendrų trečiųjų šalių rinkų ekonominių tendencijų, kurios, kaip prognozuota, turėjo blogėti.

Letzte Aktualisierung: 2015-01-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

På denna grundval, och mot bakgrund av de låga priserna på exporten till tredjelandsmarknader, drogs slutsatsen att den samarbetsvilliga exportören troligen skulle sänka sina exportpriser till gemenskapen, vilket följaktligen också skulle öka dumpningsnivån.

Litauisch

Remiantis šiais duomenimis ir atsižvelgiant į žemą eksporto kainos lygį į trečiųjų šalių rinkas, padaryta išvada, kad bendradarbiaujantis eksportuotojas greičiausiai sumažintų savo eksporto kainas į Bendriją, todėl dempingo skirtumas padidėtų.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Eftersom exportförsäljningen från Kina till gemenskapen skedde till dumpade priser (se skäl 54) är detta en indikation på att exporten till Förenta staterna och andra tredjelandsmarknader troligen dumpades till ännu lägre priser än exporten till gemenskapen.

Litauisch

Kadangi, kaip nuspręsta 54 konstatuojamojoje dalyje, eksportas iš KLR į Bendriją buvo parduodamas už dempingo kainą, tai rodo, kad eksportas į JAV ir kitų trečiųjų šalių rinkas greičiausiai buvo parduodamas net su didesniu dempingo skirtumu nei eksportas į Bendriją.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Därutöver har de ryska exporterande tillverkarna starka kommersiella förbindelser med tredjelandsmarknader, särskilt OSS-marknader, som är mer attraktiva för de ryska exportörerna eftersom försäljningspriserna på dessa marknader i genomsnitt är högre än priserna i unionen.

Litauisch

Be to, eksportuojantys Rusijos gamintojai užmezgę stiprius komercinius ryšius su trečiųjų šalių rinkomis, visų pirma NVS rinkomis, kurios Rusijos eksportuotojams yra patrauklesnės, nes tose rinkose vidutinės kainos yra didesnės už Sąjungoje taikomas kainas.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

När det gäller priserna ligger enligt kinesisk statistik det genomsnittliga kinesiska exportpriset till tredjelandsmarknader över det genomsnittliga kinesiska exportpriset till EU men fortfarande avsevärt under de indiska och thailändska tillverkarnas genomsnittliga priser på EU-marknaden, vilka utgör deras potentiella direkta konkurrenter.

Litauisch

Dėl kainų – pagal Kinijos statistinius duomenis vidutinė Kinijos eksporto į trečiųjų šalių rinkas kaina didesnė nei vidutinė Kinijos eksporto į ES kaina, bet daug mažesnė už vidutinę Indijos ar Tailando, t. y. galimų tiesioginių jos konkurenčių, kainą ES rinkoje.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

EU har en årlig budget på runt 59 miljoner euro för e k o n o - om EU:s system för skydd av geografiska h miskt stöd till verksamhet på andra kvalitetsbeteckningar eller åtgärder för främj tredjelandsmarknader ande av och den egna hemmamarknaden.

Litauisch

Metiniame ES biudžete numatyta 59 mln. EUR finansin _ v a l u m u s .

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Med tanke på företagets tidigare beteende när det gäller export till gemenskapen (i den ursprungliga undersökningen konstaterades att företaget exporterade stora mängder till dumpade priser till EU), liksom dess prissättningsstrategier när det gäller exporten till andra tredjelandsmarknader, är det troligare att eventuell fortsatt export till gemenskapen skulle ske till lägre, och följaktligen dumpade, priser.

Litauisch

Tačiau atsižvelgiant į bendrovės eksporto į Bendriją dinamiką praeityje (t. y., pradiniame tyrime buvo nustatyta, kad bendrovė eksportavo daug produktų į ES už dempingo kainą) ir į jos eksporto į trečiųjų šalių rinkas kainodaros strategijas, greičiausiai tolesnis eksportas į Bendriją būtų parduodamas už žemesnę, vadinasi, dempingo, kainą.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Som svar på det slutliga meddelandet om uppgifter hävdade sökanden att de ryska tillverkarnas exportpriser till tredjelandsmarknaderna i själva verket är lägre än exportpriserna till unionen.

Litauisch

Atsakydamas dėl galutinio faktų atskleidimo pareiškėjas tvirtino, kad Rusijos gamintojų eksporto į trečiąsias šalis kainos yra iš tiesų mažesnės nei eksporto į Sąjungą kainos.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

För detta ändamål undersöktes följande faktorer: volymer och priser för den dumpade importen från Ryska federationen, unionsmarknadens och andra tredjelandsmarknaders attraktionskraft samt produktions- och överskottskapacitet för export i Ryska federationen,

Litauisch

Šiuo atžvilgiu nagrinėti tokie aspektai: importo dempingo kaina iš Rusijos Federacijos apimtis ir kainos, Sąjungos rinkos ir kitų trečiųjų šalių rinkų patrauklumas, Rusijos Federacijos gamybos pajėgumai ir pertekliniai pajėgumai, skirti eksportui.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Det bör noteras att de gällande åtgärderna delvis är grundade på uppgifter som inte har anknytning till sökandens egen tillverkning och försäljning av den berörda produkten; under den aktuella undersökningsperioden fanns dock kontrollerade uppgifter tillgängliga som har anknytning till sökandens egna uppgifter om normalvärde och exportpriser, även om dessa gäller en tredjelandsmarknad.

Litauisch

Reikėtų pažymėti, kad šiuo metu taikomos priemonės iš dalies buvo pagrįstos duomenimis, nesusijusiais su paties pareiškėjo nagrinėjamojo produkto gamyba ir pardavimu, o šiuo PTL tikrinta informacija susijusi su paties pareiškėjo pateiktais duomenimis apie normaliąją vertę ir eksporto kainas, nors ir į trečiosios šalies rinką.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Sökanden tillhandahöll bevisning till stöd för att exportpriserna till Förenta staterna, en representativ tredjelandsmarknad, inte var dumpade över huvud taget eller åtminstone i mindre utsträckning än den dumpningsmarginal som för närvarande gäller för export till Europeiska gemenskapen samt till stöd för att det var lämpligt att använda exportpriserna till Förenta staterna.

Litauisch

Pareiškėjas pateikė prima facie įrodymą, kad į JAV – tipišką trečiąją rinką – buvo eksportuojama ne dempingo kainomis, arba kad dempingas buvo mažesnis nei šiuo metu nustatytas eksporto į Europos bendriją dempingo skirtumas, todėl reikėjo naudoti eksporto į JAV kainas.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

(150) I undersökningen avseende de ändrade omständigheternas varaktiga karaktär beaktades för var och en av de tre sydkoreanska exporterande tillverkare som ingick i urvalet (och stod för mer än 80 % av exporten av den berörda produkten till gemenskapen under undersökningsperioden) produktionskapacitet, utvecklingen av försäljningsvolymen på hemmamarknaden, på gemenskapsmarknaden och på andra tredjelandsmarknader samt försäljningspriserna för den berörda produkten på var och en av de nämnda marknaderna.

Litauisch

(150) Analizuojant pasikeitusių aplinkybių pastovumą dempingo atžvilgiu, atsižvelgta į gamybos pajėgumus, pardavimų apimties raidą vidaus rinkoje, Bendrijos rinkoje ir eksporto į kitas trečiąsias šalis rinkoje, taip pat į visų trijų į atrankinę imtį įtrauktų Korėjos Respublikos eksportuojančių gamintojų parduoto panašaus produkto, kuris sudarė daugiau kaip 80 % viso aptariamo produkto eksporto į Bendriją tiriamuoju laikotarpiu, kainas kiekvienoje iš minėtų rinkų.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

(154) Med tanke på de sydkoreanska tillverkarnas höga kapacitetsutnyttjande och begränsade lediga kapacitet och på den förhållandevis stabila situationen på hemmamarknaden och på tredjelandsmarknader, är det också osannolikt att en lägre nivå för antidumpningsåtgärderna skulle komma att leda till någon större ökning av importen av den berörda produkten till gemenskapen.

Litauisch

(154) Atsižvelgiant į didelį Korėjos gamintojų pajėgumų panaudojimą, į nedidelę nepanaudotų pajėgumų dalį ir į gana stabilią padėtį vidaus ir kitose eksporto rinkose, taip pat nėra tikėtina, kad antidempingo priemonių lygio mažėjimas privestų prie reikšmingo aptariamo produkto importo į Bendriją padidėjimo.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

(162) I undersökningen beaktades för var och en av de två exporterande tillverkare i Taiwan som ingick i urvalet (och som svarade för mer än 90 % av exporten av den berörda produkten till gemenskapen under undersökningsperioden) produktionskapacitet, utvecklingen av försäljningsvolymen på hemmamarknaden, på gemenskapsmarknaden och på andra tredjelandsmarknader samt försäljningspriserna för den berörda produkten på var och en av de nämnda marknaderna.

Litauisch

(162) Analizėje buvo atsižvelgta į gamybos pajėgumus, pardavimų apimties raidą vidaus rinkoje, Bendrijos rinkoje ir eksporto į trečiąsias šalis (išskyrus Bendriją) rinkoje, taip pat į Taivano eksportuojančių gamintojų, įtrauktų į atrankinę imtį, parduoto kiekvienoje iš minėtų rinkų aptariamo produkto, kuris sudarė daugiau kaip 90 % aptariamo produkto eksporto į Bendriją tiriamuoju laikotarpiu, kainas.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Schwedisch

Dessutom har den sökande tillhandahållit bevisning för att en jämförelse mellan det normalvärde som fastställts på grundval av företagets egna kostnader/priser på den inhemska marknaden och dess exportpriser till Förenta staterna, i de senares egenskap av tredjelandsmarknad jämförbar med EU:s marknad, skulle leda till dumpning betydligt under den nuvarande åtgärdens nivå.

Litauisch

Be to, pareiškėjas pateikė įrodymų, kad palyginus normaliąją vertę, pagrįstą jo paties išlaidomis (vidaus kainomis) ir jo eksporto į JAV (kaip trečiąją šalį, kurios rinka gali būti palyginta su ES rinka) kainas, dempingas taptų ženkliai mažesnis už galiojančią priemonę.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Linux2001

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK