Google fragen

Sie suchten nach: besvärligt (Schwedisch - Norwegisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Norwegisch

Info

Schwedisch

Återintegrering av marginaliserade, äldre heroinmissbrukare med svåra kroppsliga och psykiska sjukdomar är ett särskilt besvärligt problem.

Norwegisch

Reintegrasjon av marginaliserte, eldre heroinbrukere med store somatiske og psykiske lidelser er en stor utfordring.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Läsarna bör observera att det är besvärligt att sammanställa information av detta slag och att informationssystemen i många delar av världen är dåligt utvecklade.

Norwegisch

Leseren bør være klar over at det er vanskeligheter knyttet til denne typen informasjonsinnsamling, og at informasjonssystemene i mange deler av verden er lite utviklet.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Det är besvärligt att skapa en tydlig bild av vilka drogersom ligger bakom att enskilda personer sökermissbruksbehandling eftersom narkotikamissbrukare brukarkonsumera ett antal olika psykoaktiva ämnen.

Norwegisch

Det er vanskelig å gi et entydig bilde av hvilke stoffer folksøker behandling for, siden narkotikabrukere gjerne tar enlang rekke psykoaktive stoffer.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Men att finansiera den är inte alltid lika enkelt. Investeringar som ska betalas i förskott kan innebära begränsningar, att arbeta med finansieringsföretag kan vara besvärligt och risken för oförutsedda kostnader är ofta alltför hög.

Norwegisch

Men finansieringen av en slik løsning er en helt annen sak . Investeringer i forkant kan være uoverkommelige, bruk av tredjeparts finansieringsselskaper kan vise seg å være ubeleilig, og risikoen for uforutsette kostnader er ofte for høy.

Letzte Aktualisierung: 2011-02-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Ett annat besvärligt problem är markförlusterna till följd av markbcläggning vid byggnadskonstruktioner, t.ex. industrifastigheter och transportinfrastrukturer, vilket medför att kommande generationer får begränsad handlingsfrihet i fråga om markanvändningen. vändningen.

Norwegisch

Et annet alvorlig problem er tapet av jord som blir «forseglet» under for eksempel industrianlegg og transportinfrastruktur, noe som reduserer framtidige generasjoners valg med hensyn til arealbruk.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

För att kunna förhandla fram ett bra avtal och goda arbetsvillkor måste du vara välbekant med vedertagen praxis inom den aktuella branschen och du bör inte vara alltför girig eller besvärlig när det gäller dina krav på lön och arbetsvillkor.

Norwegisch

For å kunne framforhandle en god kontrakt og gode arbeidsvilkår må du kjenne godt til hva som er vanlig praksis i den relevante bransjen. Du bør ikke være for grådig eller kresen i dine krav til lønn og arbeidsvilkår.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Några exempel på lite besvärligare frågor:•Har du någon uppfattning om vad tjänsten innebär?•Jämför den tjänst vi har att erbjuda med liknande tjänster i andra företag.•Varför bör vi välja dig framför någon annan?•Kan du förklara denna lucka i ditt CV?

Norwegisch

Vanskelige spørsmål er:•Har du noe inntrykk av hva stillingen innebærer?•Hvordan tror du denne stillingen er i forhold til tilsvarende stillinger i andre selskaper?•Hvorfor bør vi velge deg i stedet for en annen?•Kan du forklare dette hullet i CVen din? Hva er grunnen til at det er et hull her?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Dessutomgjorde lagändringen den juridiska klassificeringen avdroger besvärligare och domstolsförfarandena merkomplicerade, och den hade en negativ effekt på huraktörerna på drogmarknaden betedde sig. Författarna tillstudien kom fram till att straffen var för stränga och intelyckades komma åt det faktum att unga människor inte blirdrogmissbrukare för att de är presumtiva brottslingar utanpå grund av omständigheterna.

Norwegisch

Dessuten medførtelovendringen at den juridiske klassifiseringen av narkotiskestoffer ble mer komplisert og rettssakene ble vanskeligere ågjennomføre, og i tillegg fikk lovendringen negativekonsekvenser for atferden til aktørene i narkotikamarkedet.Studiens forfattere konkluderte med at straffene var forstrenge og tok ikke hensyn til at unge mennesker brukernarkotika ikke fordi de har en forbrytersk karakter, men pågrunn av omstendighetene.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Det är mycket möjligt att den person som håller i intervjun kan ställa några besvärliga frågor, t.ex. om skälen till varför du har lämnat tidigare arbeten och arbetsgivare.

Norwegisch

Det er godt mulig at personen som leder intervjuet, vil stille deg enkelte ”vanskelige”spørsmål, særlig om årsaken til at du sluttet i andre stillinger eller forlot tidligere arbeidsgivere.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

De frågor som kan ställas i detta sammanhang kan exempelvis gälla•de verktyg eller metoder du har använt för att planera en särskild arbetsuppgift,•när du har varit tvungen att hantera en arbetsuppgift och de faktorer som du då beaktade,•hur du har varit tvungen att prioritera i ditt arbete för att kunna respektera en viss deadline,•hur du har lyckats bemästra besvärliga samarbetsrelationer för att nå ditt mål,•när du har uppmuntrat de övriga i arbetslaget att komma med idéer,•hur du har lyckats påverka människor och fått dem att göra något som de först inte ville göra.

Norwegisch

For eksempel:•verktøy eller teknikker du brukte for å planlegge en bestemt arbeidsoppgave,•hvordan du har ledet en arbeidsoppgave, og hvilke faktorer som spilte inn,•hvordan du har gjort prioriteringer for å nå en bestemt tidsfrist,•hvordan du har taklet et vanskelig forhold på jobben for å nå målet ditt,•at du har oppfordret andre kolleger til å legge fram ideer,•hvordan du har påvirket noen til å gjøre noe de ikke ønsket.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

likväl, eftersom denna änka är mig så besvärlig, vill jag ändå skaffa henne rätt, för att hon icke med sina ideliga besök skall alldeles pina ut mig.'»

Norwegisch

vil jeg dog hjelpe denne enke til å få rett fordi hun gjør mig uleilighet, så hun ikke til slutt skal komme og legge hånd på mig.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Besvärlig grävning

Norwegisch

Gravstress

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

De två guldklimparna nere till vänster är avskurna från resten av labyrinten. Till höger om detta området finns en tom ruta där du kan gräva en tegelsten. Gräv ut tegelstenen, och flytta dig åt vänster och ner genom en lös tegelsten, för att besöka det isolerade området. Du måste springa för att hämta en guldklimp och returnera genom en annan lös tegelsten, precis i tid att korsa den grävda tegelstenen innan den stängs. Fienden är rätt besvärlig. Försök lura honom längst ner i labyrinten, genom att falla till golvet där det finns en stege att klättra upp igen på, men med fienden ovanför en ruta utan stege, och på så sätt fånga honom.

Norwegisch

De to gullklumpene nederst til venstre er avskåret fra resten av labyrinten. Til høyre for dette området er det et tomt kvadrat der du kan grave en murstein. Grav ut den steinen og gå til venstre og ned gjennom en falsk murstein. Du må løpe for å ta en gullklump og komme tilbake gjennom en annen falsk murstein akkurat i tide til å gå gjennom den utgravde mursteinen før den lukkes. Fienden er litt av en plage. Forsøk å lokke ham ned i bunnen av labyrinten, fall ned på gulvet der du har en stige å klatre opp igjen på, men med fienden over et kvadrat uten stige, slik at han blir fanget

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Djosers pyramid, eller trappstegspyramiden (kbhw- ntrw på egyptiska) är en arkeologisk fornlämning i orten Sakkara i Egypten, nordväst om staden Memfis. För att klara av den här nivån är det viktigt att göra den ett steg i taget: Befria först mumien på vänster sida av den andra nivån (nerifrån), och låt den falla ner i och fylla den dolda gropen på marknivån. Gå nu till höger sida av den andra nivån och ta dig över stången, över mumien, hämta skatten i mitten, och kom ihåg att gräva bort tegelstenen till vänster om mitten. Mumien på den tredje nivån är lite besvärlig, eftersom den kommer att ta en skatt och bära med sig. Du kan ha tur, och märka att den överger skatten efter en viss tid, men du kan också fånga den i den enda grävbara tegelstenen till höger genom att gräva vid rätt tidpunkt. Till sist, innan du hämtar den sista skatten, försäkra dig om att öppna längst ner till höger i trappstegspyramiden för att tillåta mumierna till höger att komma in i pyramiden. Om det finns mer än en mumie längst ner till höger innan flyktstegen visas, kommer du inte att kunna nå utgången.

Norwegisch

Djosers (Zosers) pyramide, eller trinnpyramide (kbhw- ntrw på egyptisk) er en arkeologisk rest i Saqqara, nordvest for myen Memfis. Det er viktig å gå trinnvis fram for å fullføre dette brettet: slipp først løs mumien på venstre side av det andre nivået (nedenfra), slik at den kan falle ned i og fylle den skjulte gropa på bakkenivå. Gå så inn på høyre side av det andre nivået og flytt deg langs stanga, over mumien, hent skatten i midten og pass på å grave ut mursteinen til venstre for midten. Mumien på tredje nivå er litt problematisk, fordi den vil ta med seg en skatt og bære den. Du kan ha flaks og finne at den slipper fra seg skatten et eller annet sted, men du kan også fange ham i den eneste mursteinen som kan graves til høyre, om du passer tiden godt. Til slutt, før du henter den siste skatten, så pass på å åpne trinnpyramiden nederst til høyre slik at mumiene på høyre side kan komme inn i pyramiden – du vil ikke kunne nå fram til utgangen hvis det er mer enn én mumie nederst til høyre før stigen dukker opp så du kan komme deg unna.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Bibeln lär oss att Moses delade havet för att undkomma faraos män. Efter att ha plundrat hans förfäders pyramider, bör du inte bli förvånad av att farao har skickat sina män efter dig också. Som tur är kan havet delas genom att bara falla på den sista skatten. Att undkomma faraos män är inte lika enkelt. Låt hjälten först gå ner så långt han kan, och vänta på rätt ögonblick. Gå därefter uppför väggen av vatten till höger, korsa stången till mitten och vänta på att mumierna når vattnets topp innan du faller ner andra gången. Spring omedelbart uppför väggen av vatten till vänster den här gången, och korsa under de jagande mumierna. Vänta nästan längst upp till vänster där mumierna till höger inte kan komma åt dig. När väl mumierna till vänster når toppen, fall ner till havets botten för tredje gången (inte ens Moses hade det så besvärligt). Tricket för att komma förbi mumierna den här sista gången till toppen, är att gå under och till vänster om dem, medan de faller i en kolonn nerför en av de långa fallen vid stegarna. Observera: Det är möjligt att gå uppför väggen av vatten till vänster från början, men det är mycket svårare.

Norwegisch

Bibelen forteller at Moses delte havet for å slippe unna Faraos hær. Etter at du har ranet hans etterkommeres pyramider burde det ikke være noen overraskelse at Farao har sendt sin hær etter deg også. Heldigvis kan havet deles ganske enkelt ved å falle ned på den siste skatten. Så lett er det ikke å slippe unna Faraos hær. Først får du helten din til å gå ned så langt han kan, og vent på det rette øyeblikket. Gå så opp vannveggen til høyre, over stanga til midten og vent på at mumiene skal nå toppen av vannveggen før du faller ned en gang til. Denne gangen må du øyeblikkelig løpe opp vannveggen til venstre, kryss over under de jagende mumiene. Vent nær øverst til venstre der mumiene til høyre ikke kan nå deg. Når mumiene til venstre når toppen, så hopp ned for tredje gang (selv Moses hadde det ikke * så * vanskelig). Trikset for å komme forbi mumiene på denne siste turen opp er å gå under og til venstre for dem mens de faller i en strøm ned en av de lange stigefallene. Merk at det er mulig å gå opp vannveggen til venstre først, men det er mye vanskeligere.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Schwedisch

Besvärlig grävning

Norwegisch

Gravestress

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK