Google fragen

Sie suchten nach: pensionsrättigheterna (Schwedisch - Rumänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Rumänisch

Info

Schwedisch

Genom artikel 48.2 i förordningen garanteras att sådana perioder ändå beaktas av den nationella myndigheten i den medlemsstat som är behörig att beräkna pensionsrättigheterna. 8

Rumänisch

Articolul 48 alineatul (2) din regulament garantează că aceste perioade sunt totuși luate în considerare de instituția statului membru competent pentru calcularea drepturilor de pensie 8.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Dessa konventioner innehåller vanligen, bland annat, föreskrifter om möjligheten att få pensionsrättigheterna utbetalade direkt i den berörda icke-medlemsstaten.

Rumänisch

În general, aceste convenții prevăd, printre altele, posibilitatea plății drepturilor de pensie direct în țara terță în cauză.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Detta är särskilt viktigt när det gäller framställningar om information avseende institutets finansiella sundhet, avtalsbestämmelserna, förmånerna och den faktiska finansieringen av de intjänade pensionsrättigheterna, placeringspolicyn och hanteringen av risker och kostnader.

Rumänisch

Acest lucru are o relevanţă deosebită pentru solicitările de informaţii privind soliditatea financiară a instituţiilor, regulile contractuale, prestaţiile şi finanţarea efectivă a drepturilor de pensie acumulate, precum şi politica de investiţii şi gestionarea riscurilor şi costurilor.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

kompletterande pensionsrättigheter

Rumänisch

drepturi la pensie suplimentară

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

möjlighet att överföra pensionsrättigheter

Rumänisch

transferabilitate a drepturilor la pensie

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Intäkten utgörs av inbetalningen till Europeiska unionen av det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköpsvärdet för de pensionsrättigheter som tjänstemännen förvärvat i sina tidigare arbeten.

Rumänisch

Venitul reprezintă plata către Uniunea Europeană a echivalentului statistic sau a valorii de răscumpărare a drepturilor de pensie dobândite de funcționari la locurile de muncă anterioare.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Tjänstemän och övriga anställda som av personliga skäl tar tjänstledigt får fortsätta att förvärva pensionsrättigheter under förutsättning att de också står för kostnaden av arbetsgivarens bidrag.

Rumänisch

Funcționarii și ceilalți agenți aflați în concediu în interes personal pot continua să acumuleze drepturi de pensie cu condiția ca aceștia să suporte de asemenea costul contribuției angajatorului.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

Rumänisch

Transferul sau răscumpărarea drepturilor la pensie de către personal

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

"En anställd som varit anställd vid fonden, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildningen eller någon av gemenskapsinstitutionerna och efter sin avgång ur tjänsten på nytt anställs inom fonden eller en gemenskapsinstitution skall erhålla ytterligare pensionsrättigheter.

Rumänisch

"Un agent care a părăsit serviciul Fundaţiei, al Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale sau una din instituţiile Comunităţilor Europene şi care îşi reia activitatea în cadrul Fundaţiei sau al unei instituţii comunitare, dobândeşte noi drepturi la pensie.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

(10) För att rätten till fri rörlighet skall kunna utövas på ett effektivt sätt bör arbetstagare och andra berättigade personer ha vissa garantier för lika behandling i fråga om bevarandet av sina intjänade pensionsrättigheter enligt kompletterande pensionssystem.

Rumänisch

(10) întrucât, în scopul de a face posibilă exercitarea efectivă a dreptului de liberă circulaţie, lucrătorii şi celelalte persoane îndreptăţite ar trebui să aibă garanţii sigure în ceea ce priveşte tratamentul egal vizând păstrarea drepturilor lor de pensionare stabilite, care derivă din regimurile de pensie suplimentară;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

(18) Om ett uppdragsgivande företag går i konkurs riskerar en medlem att förlora både sitt arbete och sina intjänade pensionsrättigheter.

Rumänisch

(18) în cazul falimentului unei întreprinderi afiliate la un sistem de pensii, un membru este supus riscului de a-şi pierde atât locul de muncă, cât şi drepturile de pensie dobândite.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Schwedisch

- överföring av pensionsrättigheter,

Rumänisch

- transferul drepturilor de pensie,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

De pensionsrättigheter som förvärvats före den 1 november 1993 skall inte ändras genom denna förordning."

Rumänisch

Pensiile dobândite înainte de 1 noiembrie 1993 nu se modifică prin prezentul regulament.'

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Schwedisch

De tekniska avsättningarna bör motsvara ett minimibelopp som är tillräckligt både för den fortsatta utbetalningen av de förmåner som redan är under utbetalning till förmånstagarna och för att återspegla de åtaganden som följer av medlemmarnas intjänade pensionsrättigheter.

Rumänisch

Volumul minim de provizioane tehnice trebuie să fie suficient pentru ca prestaţiile care se plătesc deja beneficiarilor să poată fi plătite în continuare şi să reflecte în acelaşi timp angajamentele care rezultă din drepturile de pensie acumulate ale membrilor.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Det skall vara tillräckligt både för den fortsatta utbetalningen av de pensioner och andra förmåner som redan är under betalning till förmånstagare och för att återspegla de åtaganden som följer av medlemmarnas intjänade pensionsrättigheter.

Rumänisch

Acesta trebuie să acopere atât plata în continuare a pensiilor şi prestaţiilor şi, de asemenea, să reflecte angajamentele rezultate din drepturile de pensie acumulate ale membrilor.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Detta skydd avser pensionsrättigheter enligt både frivilliga och obligatoriska kompletterande pensionssystem, med undantag av de system som omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71.

Rumänisch

O asemenea protecţie se referă la dreptul la pensie în cadrul atât al regimurilor legale de pensie suplimentară, cât şi al celor obligatorii, cu excepţia celor reglementate de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Likabehandling i fråga om bevarande av pensionsrättigheter

Rumänisch

Tratamentul egal în ceea ce priveşte păstrarea drepturilor la pensie

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

Om tjänstemannen återanställs vid någon av Europeiska gemenskapernas institutioner och sålunda får ytterligare pensionsrättigheter, skall han under denna nya tjänsteperiod upphöra att dra fördel av bestämmelserna i första stycket.

Rumänisch

Dacă funcţionarul este repus în funcţie într-o instituţie din Comunităţile Europene şi dobândeşte astfel noi drepturi pentru pensie, el încetează să beneficieze pe parcursul acestei noi perioade de serviciu de dispoziţiile prevăzute în primul paragraf.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

RÅDETS DIREKTIV 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen

Rumänisch

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecţia drepturilor la pensie suplimentară ale salariaţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care se deplasează în cadrul Comunităţii

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Schwedisch

c) pensionsrättigheter: alla förmåner som försäkringstagare och andra berättigade personer har rätt till enligt bestämmelserna i ett kompletterande pensionssystem och, i förekommande fall, enligt nationell lagstiftning,

Rumänisch

(c) "drepturi la pensie" reprezintă orice beneficii la care membrii acestor regimuri sau alte persoane îndreptăţite au dreptul, conform regulilor specifice regimurilor de pensie suplimentară şi, acolo unde este cazul, conform legislaţiei naţionale;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK