Google fragen

Sie suchten nach: najaktuálnejšej (Slowakisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Englisch

Info

Slowakisch

Dávka pre každého pacienta bola vždy založená na jeho najaktuálnejšej prírastkovej obnove.

Englisch

All patients were dosed based on their most recent individual incremental recovery.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

či mul bol plán monitorovania predložený v najaktuálnejšej verzii schválenej príslušným orgánom;

Englisch

whether the monitoring plan presented to it is the most recent version approved by the competent authority;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V najaktuálnejšej štúdii o tejto téme Komisia45 vyhodnotila uskutočniteľnosť obmedzeného počtu systémov.

Englisch

The most recent study on this topic by the Commission45 evaluated the feasibility of a small number of schemes.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Zabezpečiť včasnú aktualizáciu národného colného sadzobníka na základe najaktuálnejšej kombinovanej nomenklatúry.

Englisch

Ensure that national tariff is timely updated on the basis of the most recent Combined Nomenclature.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Firma Diple bola ocenená za svoj úspech vo výskume najaktuálnejšej priemyselnej tlače so zníženým dopadom na životné prostredie.

Englisch

Diple was recognised for its success in researching cutting-edge, industrial printing with a reduced environmental impact.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Kde ešte neboli žiadne reformy zavedené, je uvedený dátum najaktuálnejšej reformy alebo témy prebiehajúcich diskusií.

Englisch

Where no reform has yet been implemented, the date of the most recent reform or the focus of any ongoing national debate is indicated.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

je uvedené v najaktuálnejšej verzii registra, ktorý oznámila Komisia členským štátom v súlade s odsekom 3;

Englisch

is included in the most recent version of the register communicated by the Commission to the Member States in accordance with paragraph 3;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Používateľ finančnej správy podniku v priebehu účtovného roka bude mať tiež prístup k najaktuálnejšej výročnej finančnej správe daného podniku.

Englisch

A user of an enterprise's interim financial report will also have access to the most recent annual financial report of that enterprise.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Pri využívaní tejto odchýlky sa ohňostroje musia klasifikovať na základe základného zoznamu odporúčaní OSN s cieľom dospieť k čo najaktuálnejšej klasifikácii.

Englisch

When using this derogation, the classification of the fireworks must have been made on basis of the default list in the UN Recommendations, in order to get the best-updated classification possible.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Štatistiky spoločenstva o inovácii uvedené v prílohe budú založené na zosúladených konceptoch a definíciách, ktoré sa nachádzajú v najaktuálnejšej verzii Oslo manuálu.

Englisch

The Community innovation statistics listed in the Annex shall be based on harmonised concepts and definitions, contained in the most recent version of the Oslo Manual.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

(Preto revízia uvedená na tejto prednej strane bude zodpovedať najaktuálnejšej revízii ktorejkoľvek časti príručky).

Englisch

(Therefore the revision indicated on this front cover will correspond to the most recent revision of any section in the manual).

Letzte Aktualisierung: 2012-12-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

ak nebola zahrnutá súbežná pozitívna kontrola, dátum a laboratórna správa o najaktuálnejšej periodickej pozitívnej kontrole a správa s historickými údajmi o pozitívnej kontrole, ktorými laboratórium zdôvodňuje nevykonanie súbežnej pozitívnej kontroly.

Englisch

if a concurrent PC was not included, the date and laboratory report for the most recent periodic PC and a report detailing the historical PC data for the laboratory justifying the basis for not conducting a concurrent PC;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Akcie by mal štát upísať s primeranou zľavou z najaktuálnejšej ceny akcií v závislosti od (okrem iného) veľkosti kapitálovej injekcie v porovnaní s existujúcim bankovým kapitálom a od toho, či dané akcie sú s hlasovacími právami alebo bez nich.

Englisch

Shares should be subscribed by the State at an appropriate discount to the latest share price, depending, among other things, on the size of the capital injection compared to the bank's existing capital and whether or not the shares carry voting rights.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

3.3 OECD a FAO vo svojej najaktuálnejšej správe Agricultural Outlook8 predpokladajú, že dopyt po mlieku a mliečnych výrobkoch sa bude do roku 2023 zvyšovať o 2 % ročne, najmä pokiaľ ide o sušené odstredené mlieko, srvátku a syry, pričom dopyt po masle sa bude zvyšovať pomalšie približne o 1 %.

Englisch

3.3 The OECD and FAO, in their most recent Agricultural Outlook report8, predict that global dairy demand will grow by around 2% per annum to 2023, especially for SMP, whey and cheese, with butter performing slightly less well around 1%.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

3.3 OECD a FAO vo svojej najaktuálnejšej správe Agricultural Outlook6 predpokladajú, že dopyt po mlieku a mliečnych výrobkoch sa bude do roku 2023 zvyšovať o 2 % ročne, najmä pokiaľ ide o sušené odstredené mlieko, srvátku a syry, pričom dopyt po masle sa bude zvyšovať pomalšie približne o 1 %.

Englisch

3.3 The OECD and FAO, in their most recent Agricultural Outlook report6, predict that global dairy demand will grow by around 2% per annum to 2023, especially for SMP, whey and cheese, with butter performing slightly less well around 1%.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V prípade operačných programov, v súvislosti s ktorými z najaktuálnejšej audítorskej správy vyplýva, že neboli zistené závažné nedostatky, sa Komisia môže s orgánom auditu na najbližšom stretnutí uvedenom v článku 37 ods. 2 dohodnúť na znížení miery požadovanej audítorskej práce, aby bola úmerná zistenému riziku.

Englisch

For operational programmes for which the most recent audit opinion indicates that there are no significant deficiencies, the Commission may agree with the audit authority in the subsequent meeting referred to in Article 37(2) that the level of audit work required may be reduced so that it is proportionate to the risk established.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Informácie zahrnuté v najaktuálnejšej a definitívnej mape lokalít doručené dotknutými členskými štátmi, názvy lokality, umiestnenie a rozšírenie a údaje získané uplatňovaním podmienky uvedenej v prílohe III smernice 92/43/EHS.

Englisch

That information includes the most recent and definitive map of the site transmitted by the Member State in question, the site's name, location and extent, and the data yielded by application of the criteria specified in Annex III to Directive 92/43/EEC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

operačná štruktúra zaslala Komisii sektorové výročné správy o vykonávaní podl'a článku 61 ods. 1 vrátane najaktuálnejšej správy;

Englisch

the operating structure has sent to the Commission the sectoral annual implementation reports as referred to Article 61(1), including the most recent one;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Ďalej zosúlaďovať právne predpisy a postupy z oblasti ciel a daní s acquis a zabezpečiť, aby sa colný sadzobník Bosny a Hercegoviny aktualizoval včas na základe najaktuálnejšej kombinovanej nomenklatúry.

Englisch

Further approximate customs and tax legislation and procedures with the acquis and ensure that the Bosnia and Herzegovina tariff is timely updated on the basis of the most recent Combined Nomenclature.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK