Google fragen

Sie suchten nach: nasvedčovali (Slowakisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Englisch

Info

Slowakisch

Skupina nezistila nijaké indície, ktoré by nasvedčovali zneužívaniu systému Eurodac.

Englisch

In addition, the EDPS gave about twenty interviews to journalists of newspaper, broadcast or electronic media from different Member States or third countries.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Údaje ďalej nasvedčovali, že zvýšené dávkovanie oxidu dusnatého neprináša ďalší prospech.

Englisch

Data further suggested a lack of additional benefit for the higher dose of nitric oxide.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Slowakisch

U niektorých zvierat sa nepozorovali špecifické klinické alebo histologické zmeny, ktoré by nasvedčovali pre zápal.

Englisch

For some animals, there were no specific clinical observations or histological changes that suggested inflammation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

U niektorých zvierat neboli pozorované špecifické klinické alebo histologické zmeny, ktoré by nasvedčovali pre zápal.

Englisch

For some animals, there were no specific clinical observations or histological changes that suggested inflammation.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Naopak, dostupné informácie nasvedčovali tomu, že spoločnosť Hynix by na trhu nebola získala relevantné finančné prostriedky.

Englisch

On the contrary, the available information indicated Hynix would not have obtained the relevant funds in the market.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že dovoz v krátkodobom horizonte prudko stúpne.

Englisch

Sufficient evidence is not at hand showing that imports will surge in the short term.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Tento cenový vývoj však nebol opodstatnený a neboli poskytnuté žiadne informácie, ktoré by nasvedčovali, že ide o trvalý vývoj.

Englisch

However, this price evolution was not substantiated and no elements demonstrating the likeliness of its lasting nature were provided.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Po zverejnení však predložila nové informácie, ktoré nasvedčovali tomu, že zisky uvedené v predchádzajúcich odôvodneniach sa netýkali príslušného výrobku.

Englisch

It submitted new information after the disclosure which indicated, however, that the two gains referred to in the previous recitals did not relate to the product concerned.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Vedenie vozidla a obsluha strojov Nie sú špecifické informácie, ktoré by nasvedčovali tomu, že CRIXIVAN ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Englisch

Driving and using machines There is no specific information to suggest that CRIXIVAN affects your ability to drive and use machinery.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Vyplnené dotazníky nasvedčovali tomu, že ceny, ktoré dosiahli vietnamskí spolupracujúci výrobcovia na hlavných trhoch tretích krajín boli nižšie ako ceny, ktoré prevládali na trhu Únie.

Englisch

Sampling returns indicated that the prices achieved by the Vietnamese co-operators on major third country markets were lower than prices prevailing on the Union market.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Vyplnené dotazníky nasvedčovali tomu, že ceny, ktoré dosiahli čínski spolupracujúci výrobcovia na hlavných trhoch tretích krajín boli nižšie ako ceny, ktoré prevládali na trhu Únie.

Englisch

Sampling returns indicated that the prices achieved by the Chinese co-operators on major third country markets were lower than prices prevailing on the Union market.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Talianske orgány nepredložili žiadne argumenty, ktoré by nasvedčovali tomu, že príslušná pomoc by mohla byť zlučiteľná s inými ustanoveniami Zmluvy, pravidlami štátnej pomoci, rámcami alebo usmerneniami.

Englisch

The Italian authorities have not put forward any arguments to suggest the aid concerned might be compatible with other Treaty provisions, state aid rules, frameworks or guidelines.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

1.11 Hoci EHSV nemá informácie, ktoré by nasvedčovali, že prijatie vyššie uvedených zákonov na národných úrovniach má negatívny dopad na voľný pohyb tovaru v EÚ, k určitým obmedzeniam môže dochádzať.

Englisch

1.11 Although the EESC has no reason to believe that the adoption of these laws by Member States is detrimental to the free movement of goods in the EU, some restrictions may occur.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Maďarsko tiež trvá na tom, že v prvej polovici roku 2008 bolo medzi spoločnosťou a súkromnými bankami uzavretých niekoľko zmlúv o úveroch a úverových linkách za podobných podmienok, ktoré – tvrdí – by nasvedčovali tomu, že poplatky a podmienky úverov A a B neposkytli spoločnosti žiadnu výhodu v porovnaní s trhovým financovaním.

Englisch

Hungary also holds that there were several loan and credit line contracts concluded between the company and private banks in the first half of 2008 on similar conditions, which – it argues – would show that the premiums and terms of loans A and B did not provide the company with any advantage compared to market financing.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Malo by sa poznamenať, že uvedené prešetrovanie sa vzťahuje na praktiky, ktoré sa vyskytli viac ako rok pred začatím obdobia prešetrovania a neboli k dispozícii žiadne informácie, ktoré by nasvedčovali tomu, že takéto praktiky, vykonávané dvoma aktívnymi účastníkmi na trhu, ktorí boli uznaní vinnými, by ovplyvnili ceny počas OP, na základe ktorých sa vypočítala normálna hodnota.

Englisch

It should be noted that the above investigation relates to practices occurring more than a year before the start of the investigation period and no information was available which would indicate that such practices, carried-out by the two market actors which have pleaded guilty, would have affected the prices during the IP which were used as the basis for the normal value calculation.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

So zreteľom na hospodársku krízu a (očakávaný) pokles dopytu a v súvislosti s nedostatkom akýchkoľvek informácií o dovozných cenách v období po ORZ, ktoré by nasvedčovali o opaku, zdá sa, že nie je neodôvodnené predpokladať, že vývoz bude aj naďalej pokračovať za dumpingové ceny.

Englisch

In view of the economic crisis and the (expected) contraction in demand, and in the absence of any information on import prices during the post-RIP pointing to the contrary, it does not seem unreasonable to predict that exports will continue to be made at dumped prices.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Neexistujú žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že 5-(2-aminopropyl)indol sa vyrába v Únii a neexistujú ani žiadne dôkazy, ktoré by nasvedčovali zapojeniu organizovaného zločinu do výroby, distribúcie alebo dodávok tejto novej psychoaktívnej látky.

Englisch

There is no information that suggests that 5-(2-aminopropyl)indole is manufactured in the Union, and there is no evidence suggesting the involvement of organised crime in the manufacture, distribution or supply of this new psychoactive substance.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Po prvé Súdnemu dvoru neboli predložené žiadne dokumenty (ani v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ani v spisoch BSH alebo Nemecka 117), ktoré by postačujúcim spôsobom nasvedčovali tomu, že existuje riziko vážnych ekonomických dôsledkov, pokiaľ by Súdny dvor neobmedzil časový účinok svojho rozsudku.

Englisch

First, there is no material before the Court (whether from the order for reference or from BSH or Germany 117) sufficient to indicate a risk of serious economic repercussions if the Court were not to limit the temporal effect of its judgment.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

23 Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že sú potrebné akékoľvek osobitné preventívne opatrenia pri liečbe osôb vo vyššom veku (65 rokov a starší) – hoci skúsenosti sú zatiaľ obmedzené.

Englisch

Elderly people There is no evidence to suggest that any special precautions are needed when older people (65 years and over) are treated – although experience is still limited.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK