Google fragen

Sie suchten nach: harmonizovanými (Slowakisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Italienisch

Info

Slowakisch

Predpoklad zhody s harmonizovanými normami

Italienisch

Presunzione di conformità e norme armonizzate

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

O článku 7 v súvislosti s predpokladom zhody a harmonizovanými normami:

Italienisch

Per quanto riguarda l’articolo 7, relativo alla presunzione di conformità ed alle norme armonizzate:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

--- „harmonizovanými podmienkami » sa rozumejú podmienky ustano ­ vené v prílohách II a V.

Italienisch

--- per « Condizioni armonizzate »( Harmonised Considitions) si inten ­ dono le condizioni stabilite negli allegati II e V,

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

osvedčenie o súlade s harmonizovanými normami, ktoré sa uplatňujú úplne alebo sčasti, pokiaľ nejaké sú,

Italienisch

la prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Členské štáty zabezpečia udržiavanie registra všetkých harmonizovaných čísel s prislúchajúcimi harmonizovanými službami sociálneho významu dostupnými na svojom území.

Italienisch

Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Predpokladá sa, že orgány, ktoré spĺňajú hodnotiace kritériá stanovené príslušnými harmonizovanými normami, spĺňajú aj hore uvedené kritériá.

Italienisch

Si suppone che gli organismi che rispondono ai criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfino i criteri summenzionati.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

V hodnotení vplyvu konkrétne chýbala analýza rozdielov medzi existujúcou národnou legislatívou a novými navrhovanými harmonizovanými pravidlami o legislatíve týkajúcej sa práv spotrebiteľov.

Italienisch

VI mancava un'analisi delle differenze esistenti trale normative nazionaliin vigore ele nuove norme armonizzate propostein materia di diritti dei consumatori.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Eurové mince sa vyrábajú v mincovniach po celej EÚ v súlade s harmonizovanými technickýmiš pecifikáciami.

Italienisch

Le monete sono coniate presso zecche distribuite sul territorio dell’ Unione europea, in ottemperanza di specifiche tecniche armonizzate.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Slowakisch

3. Údaje dané v registračnom osvedčení podľa príloh I a II, sú reprezentované harmonizovanými kódmi Spoločenstva uvedenými v týchto prílohách.

Italienisch

3. I dati riportati sulla carta di circolazione, conformemente agli allegati I e II, sono rappresentati dai codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati suddetti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Osvedčenie o zhode by malo obsahovať informácie vyžadované harmonizovanými normami, alebo, pokiaľ neexistujú, prinajmenšom nasledujúce informácie:

Italienisch

L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

3. Účastník príjme všetky preventívne a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa certifikáty používali len v súlade v harmonizovanými podmienkami.

Italienisch

3) Il partecipante adotta ogni precauzione e misura organizzativa per assicurare che i certificati siano utilizzati in osservanza delle Condizioni armonizzate.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel so zreteľom na kvalitu úverových ratingov používaných finančnými inštitúciami , ktoré sa riadia harmonizovanými pravidlami v Spoločenstve .

Italienisch

In caso contrario vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale . Ciò avrebbe un impatto diretto negativo sul mercato interno e creerebbe ostacoli al suo buon funzionamento , giacché le agenzie di rating del credito che emettono rating destinati ad essere 17 18 19

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Výška záväzkového základu každej NCB sa vypočítava v súlade s harmonizovanými účtovnými zásadami a pravidlami ustanovenými v usmernení ECB/2010/20.

Italienisch

L’ammontare dell’aggregato del passivo di ogni BCN è calcolato ai sensi dei principi contabili armonizzati e delle regole previste nell’Indirizzo BCE/2010/20.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Bezplatné prideľovanie kvót sa bude riadiť harmonizovanými pravidlami a spoločnosti, ktoré ich získajú, budú musieť využívať špičkovú technológiu, aby z nich dokázali vyťažiť maximum.

Italienisch

L’assegnazione gratuita delle quote sarà disciplinata da regole armonizzate e le imprese che le riceveranno dovranno utilizzare tecnologie avanzate per trarre i massimi benefici.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Napriek tomu takéto normy môžu stále ponechávať priestor pre rozdielnu prax medzi národnými harmonizovanými indexmi spotrebiteľských cien, a tak by konečným cieľom mala byť úplná harmonizácia metód pre úpravy kvôli kvalite.

Italienisch

Ciò nondimeno, poiché tali standard possono ancora lasciare spazio a pratiche divergenti tra gli IAPC nazionali, l' obiettivo finale dovrebbe essere costituito dalla piena armonizzazione dei metodi di adeguamento di qualità.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Napriek tomu takéto normy môžu stále ponechávať priestor pre rozdielnu prax medzi národnými harmonizovanými indexmi spotrebiteľských cien , a tak by konečným cieľom mala byť úplná harmonizácia metód pre úpravy kvôli kvalite .

Italienisch

Ciò nondimeno , poiché tali standard possono ancora lasciare spazio a pratiche divergenti tra gli IAPC nazionali , l' obiettivo finale dovrebbe essere costituito dalla piena armonizzazione dei metodi di adeguamento di qualità .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

Týmto sa z prílohy k rozhodnutiu 2003/548/ES vypúšťa zoznam s názvom Identifikácia minimálneho súboru prenajatých okruhov s harmonizovanými charakteristikami a zodpovedajúcimi normami.

Italienisch

Nell’allegato della decisione 2003/548/CE è soppresso l’elenco intitolato «Definizione dell’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate».

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

v dôsledku zlúčenia, splynutia alebo prevzatia. Účastník príjme všetky preventívne a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa certifikáty používali len v súlade v harmonizovanými podmienkami.

Italienisch

Il partecipante adotta ogni precauzione e misura organizzativa per assicurare che i certificati siano utilizzati in osservanza delle Condi ­ zioni armonizzate.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových cien a kurzov.

Italienisch

In conformità delle norme contabili armonizzate vigenti per l' Eurosistema, le consistenze in oro, valuta estera e titoli, nonché gli strumenti finanziari dell' Eurosistema sono valutati ai tassi e prezzi di mercato al termine di ciascun trimestre.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

2186/93 z 22. júla 1993 sa ustanovil spoločný rámec na vytvorenie štatistických registrov s harmonizovanými definíciami, ukazovateľmi, rozsahom a postupom pri aktualizácii5.

Italienisch

Il regolamento( CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, stabilisce un quadro comune per l' istituzione a fini statistici di registri di imprese comprendente definizioni, caratteristiche, campo di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati5.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK