Google fragen

Sie suchten nach: zasklenia (Slowakisch - Ungarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Ungarisch

Info

Slowakisch

Jednotky dvojitého zasklenia

Ungarisch

Kettős üvegezésű egységek

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

predné okná a ostatné zasklenia,

Ungarisch

szélvédők és egyéb üvegezések,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Toto nariadenie sa netýka ani dvojitého zasklenia.

Ungarisch

Szintén nem vonatkozik a rendelet a kettős üvegezésekre.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V prípade skloplastového zasklenia sa skúšobná vzorka upne k stojanu.

Ungarisch

Üveg-műanyag üvegezés esetén a vizsgálati darabot hozzá kell erősíteni a tartószerkezethez.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V prípade asymetrického dvojitého zasklenia sa na každej strane vykonajú tri skúšky.

Ungarisch

Az aszimmetrikus összetételű kettős üvegezés esetében mindkét oldalon három vizsgálatot kell végezni.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

keďže sa požiadavky týkajúce sa bezpečnostného zasklenia v jednotlivých členských štátoch líšia;

Ungarisch

Mivel a biztonsági üvegezéssel kapcsolatos követelmények az egyes tagállamokban eltérőek;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Vozidlá — Požiadavky týkajúce sa inštalovania predných okien a zasklenia iného než na predné okná na vozidlách

Ungarisch

Járművek - Szélvédőüvegek és a nem szélvédő céljára szolgáló üvegtáblák járművekre szerelésével kapcsolatos követelmények.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Pokiaľ ide o iné bezpečnostné zasklenia, ako je predné sklo, čiže zasklenia, ktoré sa nachádzajú v zornom poli vodiča smerom

Ungarisch

A vezető menetirányú látóterében lévő szélvédő kivételével e faktornak legalább 70%-osnak kell lennie. A biztonsági üvegezésnek a vezető

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Členské štáty udelia typové schválenia na akýkoľvek typ bezpečnostného zasklenia v rozmedzí definovanom v časti 1 prílohy I, ktoré vyhovuje konštrukčným a testovacím požiadavkám.

Ungarisch

A tagállamok az I. melléklet 1. szakaszában megfogalmazott határokon belül eső bármely típusú biztonsági üveg típusát jóváhagyják, ha az kielégíti a szerkezeti és vizsgálati követelményeket.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Existuje však právna úprava Spoločenstva týkajúca sa typového schválenia bezpečnostného zasklenia motorových vozidiel inštalovaného už od začiatku, inak povedané pred uvedením týchto vozidiel do prevádzky, a týka sa najmä zafarbenia skla.

Ungarisch

Ezzel szemben létezik egy, a gépjárművek eredeti – vagyis e gépjárművek forgalomba helyezését megelőző – biztonsági üvegezésének típusjóváhagyására vonatkozó közösségi szabályozás, amely nevezetesen az üvegezés színezésére vonatkozik.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Cieľom tejto zákonodarnej iniciatívy je prostredníctvom zavedenia zosúladeného postupu typového schvaľovania a súvisiacej aproximácie právnej úpravy členských štátov v oblasti bezpečnostného zasklenia odstrániť existujúce rozdiely, ktoré by mohli vytvoriť prekážky obchodu.

Ungarisch

E jogalkotói kezdeményezésnek az volt a célja, hogy a harmonizált alkatrész-típusjóváhagyási eljárás bevezetésével és a biztonsági üvegezésre vonatkozó tagállami szabályok ezzel párhuzamos közelítésével megszüntessék azokat a meglévő különbségeket, amelyek a kereskedelem korlátozásához vezethetnének.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

počet úlomkov v ktoromkoľvek štvorci o rozmeroch 5x5 cm nie je menší ako 40 alebo väčší ako 400, alebo, v prípade zasklenia nie hrubšieho ako 3,5 mm, 450.

Ungarisch

a szilánkok száma bármely 5 × 5 cm-es négyzetben nem kevesebb 40-nél és nem több 400-nál, illetve 3,5 mm-nél nem vastagabb üveg esetén 450-nél.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Účelom tejto skúšky je stanoviť, či dôjde k výraznému zníženiu priepustnosti svetla vrstveného skla, skloplastových tabúľ alebo sklených tabúľ potiahnutých plastom pri ich vystavení žiareniu na dlhší čas alebo či dôjde k podstatnému odfarbeniu zasklenia.

Ungarisch

E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sugárzásnak hosszabb ideig kitett rétegelt üveg, üveg-műanyag vagy műanyag bevonatú üvegtáblák fényáteresztő képessége jelentős mértékben csökken-e vagy megváltozik-e az üvegezés színe.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

keďže na základe zosúladeného postupu pre typové schválenie komponentu bezpečnostného zasklenia každý členský štát môže schváliť zosúladenie s bežnými požiadavkami týkajúcimi sa výroby a testovania a informovať ostatné členské štáty o každom takomto schválení zaslaním kópie osvedčenia o typovom schválení komponentu vypracovaného pre každý typ bezpečnostného zasklenia;

Ungarisch

Mivel a biztonsági üveg egységesített alkatrész típus-jóváhagyási eljárása értelmében a tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy meg tudnak felelni a gyártással és a vizsgálatokkal kapcsolatos egységes követelményeknek, és erről tájékoztatniuk kell a többi tagállamot is a biztonsági üvegekre vonatkozó típus-jóváhagyási tanúsítvány egy másolatának elküldésével;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Tento členský štát vydá výrobcovi alebo jeho autorizovanému zástupcovi značku o typovom schválení komponentu EHS v súlade s bodmi 4.4 až 4.7 prílohy II pre každý typ bezpečnostného zasklenia, ktorý typovo schváli na základe článku 1.

Ungarisch

A tagállam a II. melléklet 4.4-4.7. tétele szerint engedélyezi a gyártó vagy meghatalmazott képviselője számára az EGK alkatrész típus-jóváhagyási megjelölést a biztonsági üveg minden típusára, ha az 1. cikk alapján megkaphatja a típusjóváhagyást.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili používaniu akýchkoľvek značiek, ktoré by spôsobovali zmätok medzi položkami bezpečnostného zasklenia, na ktoré už bolo vydané typové schválenie komponentov podľa článku 1.

Ungarisch

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy megakadályozzák olyan jelzés használatát, amely zavart okozhat az olyan biztonsági üvegek között, amelyek már megkapták az 1. cikk alapján az alkatrész típusjóváhagyást.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Príslušné orgány v každom členskom štáte do jedného mesiaca pošlú príslušným orgánom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o typovom schválení komponentov, vypracovanom pre každý typ bezpečnostného zasklenia a s ohľadom na jeho inštaláciu pre každý typ vozidla, ktorému udelili typové schválenie pre celé vozidlo.

Ungarisch

Az egyes tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül elküldik a többi tagállam illetékes hatóságainak az alkatrész típus-jóváhagyási tanúsítvány egy példányát, amelyeket a biztonsági üvegek egyes típusaira és ezek beszerelésével kapcsolatosan állítottak ki minden olyan járműtípusra, amely teljes jármű típusjóváhagyást kapott.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

keďže pridelenie značky EHS typového schválenia komponentu pre hociktorý typ bezpečnostného zasklenia vyhovujúceho typu, ktorého komponent bol typovo schválený, znamená, že úradné testovanie tohto typu zasklenia v ostatných členských štátoch nie je viac oprávnené;

Ungarisch

mivel minden alkatrész típusjóváhagyást nyert biztonsági üvegen EGK típus-jóváhagyási jelet kell feltüntetni; ami az illető üvegtípus hivatalos vizsgálatát is tanúsítja, és így erre a többi tagállamban már nincs is szükség;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

keďže rozhodnutie Komisie 96/582/ES z 24. júna 1996 o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS pokiaľ ide o konštrukčné tesniace systémy zasklenia a kovové kotvy do betónu [7] by sa malo zahrnúť do dohody;

Ungarisch

mivel az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szerkezetlezáró üvegezési rendszerekre és a betonbekötő bajuszvasakra vonatkozó igazolási eljárásáról szóló, 1996. június 24-i 96/582/EK bizottsági határozatot [7] be kell építeni a Megállapodásba,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Smernica Komisie 2001/92/ES z 30. októbra 2001, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 92/22/EHS o bezpečnosti zasklenia a sklárskych materiálov na motorové vozidlá a ich prívesy a smernica Rady 70/156/EHS, ktorá sa vzťahuje na homologizáciu motorových vozidiel a ich prívesov [3] by sa mala zahrnúť do dohody.

Ungarisch

A gépjárművek és pótkocsijuk biztonsági üvegezéséről és az üvegezésre használt anyagokról szóló 92/22/EGK tanácsi irányelv és a gépjárművek és pótkocsijuk típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2001. október 30-i 2001/92/EK bizottsági irányelvet [3] be kell építeni a Megállapodásba.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK