Google fragen

Sie suchten nach: proizvedeno in pakirano za (Slowenisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowenisch

Italienisch

Info

Slowenisch

proizvedeno in pakirano za

Italienisch

prodotto e confezionato per

Letzte Aktualisierung: 2016-02-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

proizvedeno in pakirano

Italienisch

prodotta

Letzte Aktualisierung: 2020-05-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Vse je proizvedeno in zmanipulirano kot to.

Italienisch

Tutti i programmi vengono predisposti e manipolati così.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Družba SEP je upravljala vso proizvedeno in uvoženo električno energijo.

Italienisch

Tutta l’energia elettrica generata ed importata era gestita dalla SEP.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

2, 5 ml ovalna plastenka s kapalnim delom in navojno zaporko, vse iz polipropilena in pakirano v omot.

Italienisch

Flacone ovale da 2,5 ml con erogatore e tappo a vite, tutto fornito in un involucro in polipropilene.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Pomoč je odobrena za meso, proizvedeno in trženo v juniju in juliju 2001, največji skupni znesek pomoči pa je 10329138 EUR.

Italienisch

L'aiuto è concesso per la carne prodotta e commercializzata in giugno e luglio 2001, per un contributo globale massimo di 10329138 EUR.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

samo za predpakiranja, z imenom in naslovom prodajalca, s sedežem v Skupnosti, pred to oznako pa mora biti še oznaka „pakirano za:“ ali enakovredna oznaka.

Italienisch

solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato da:» o da una dicitura equivalente.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Vendar za obdobje 60 dni po dnevu začetka uporabe te odločbe države članice dovoli uvoz svežega perutninskega mesa iz Kitajske, ki je bilo proizvedeno in za katerega so bila izdana veterinarska spričevala v skladu z določbami v veljavi pred navedenim datumom.

Italienisch

Comunque, per un periodo di 60 giorni dopo la data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzeranno le importazioni di carni fresche di pollami dalla Cina che sono state prodotte e certificate in accordo con le precedenti disposizioni in vigore prima di quella data.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Opomba: Predmet nadzora točke 1C450 niso proizvodi, ki se pojmujejo kot potrošniško blago, pakirano za prodajo na drobno za osebno rabo ali pakirano za individualno rabo.

Italienisch

Nota: l'1C450 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per l’uso individuale.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Opomba 4: Predmet nadzora točke 1C350 niso proizvodi, ki se štejejo za potrošniško blago, pakirano za prodajo na drobno za osebno rabo ali pakirano za individualno rabo.

Italienisch

Nota 4: l'1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

[in je bilo mleto meso proizvedeno in globoko zamrznjeno v predelovalnem obratu v skladu z zahtevami, določenimi v zakonodaji Evropske skupnosti (8);]

Italienisch

[e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Označbe porekla, če so dane, se smejo uporabljati samo za deviško ekstra oljčno olje, ki je proizvedeno in izvira izključno iz navedene države, območja ali kraja.

Italienisch

Le denominazioni di origine, quando sono date, non possono applicarsi che ai soli oli d'oliva vergini extra prodotti e originari esclusivamente del paese, della regione o del luogo menzionati.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Proizvedeno in izvoženo s strani odprte delniške družbe „Zaporozhsky Abrasivny Combinat“, Zaporozhye, Ukrajina, prvi neodvisni stranki v Skupnosti v vlogi uvoznika.

Italienisch

Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Zaporozhsky Abrasivny Combinat», Zaporozhye, Ucraina, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

1. Kadar proizvodna ciljna cena, zmanjšana za proizvodno pomoč, presega reprezentativno tržno ceno za oljčno olje, se izplača pomoč za porabo za oljčno olje, proizvedeno in prodano znotraj Skupnosti. Pomoč je enaka razliki med tema dvema zneskoma.

Italienisch

1. Se il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo dell'olio prodotto e messo sul mercato nella Comunità. Questo aiuto è pari alla differenza fra questi due importi.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Potrdilo zdravstveno-sanitarne ustreznosti Spodaj podpisani uradni veterinar izjavljam, da:9.1. je bilo sveže meso pridobljeno, pripravljeno, obdelovano in shranjeno v proizvodnji, ki je v skladu z zdravstveno-sanitarnimi pogoji in pod nadzorom, določenim v zakonodaji Evropske skupnosti 8, in je zato primerno za prehrano ljudi;(5) [je bilo mleto meso proizvedeno in globoko zamrznjeno v predelovalnih ustanovah, v skladu z zahtevami, določenimi v zakonodaji Evropske skupnosti (8);]9.2. so sveže meso ali zavoji mesa opremljeni z uradno zdravstveno-sanitarno oznako, ki dokazuje, da je bilo meso v celoti obdelano in pregledano v ustanovah, navedenih v točki 8.3, ki imajo dovoljenje za izvoz v Evropsko skupnost;9.3. prevozno sredstvo in pogoji nakladanja mesa v tej pošiljki izpolnjujejo higienske zahteve, določene v zakonodaji Evropske skupnosti (8);

Italienisch

Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Potrdilo zdravstveno-sanitarne ustreznosti Spodaj podpisani uradni veterinar izjavljam, da:9.1. je bilo sveže meso pridobljeno, pripravljeno, obdelovano in shranjeno v proizvodnji, ki je v skladu z zdravstveno-sanitarnimi pogoji in pod nadzorom, določenim v zakonodaji Evropske skupnosti (8), in je zato primerno za prehrano ljudi;(5) [je bilo mleto meso proizvedeno in globoko zamrznjeno v predelovalnih ustanovah, v skladu z zahtevami, določenimi v zakonodaji Evropske skupnosti (8);]9.2. so sveže meso ali zavoji mesa opremljeni z uradno zdravstveno-sanitarno oznako, da je bilo meso v celoti obdelano in pregledano v ustanovah, navedenih v točki 8.3, ki imajo dovoljenje za izvoz v Evropsko skupnost;9.3. prevozno sredstvo in pogoji nakladanja mesa v tej pošiljki izpolnjujejo higienske zahteve, določene v zakonodaji Evropske skupnosti (8);

Italienisch

Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria (8) e si considerano pertanto atte al consumo umano;(5) [e le carni macinate sono state prodotte e congelate in stabilimenti di trasformazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria (8);]9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea;9.3. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (8);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

v primeru blaga, ki je pakirano za prodajo na drobno v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ali v embalaži, ki vsebuje največ 2 litra, z označevanjem v smislu točke (a) člena 1(3) Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta [16], ki navaja uvoznika v namembni državi ali katerega besedilo je v uradnem jeziku namembne države ali v jeziku, ki je v omenjeni državi razumljiv;

Italienisch

nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un'etichettatura a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [16] che indica l'importatore nel paese di destinazione o il cui testo sia nella lingua ufficiale del paese di destinazione o in una lingua facilmente comprensibile in tale paese;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Mehanizem nadomestil, ki so ga predvideli italijanski organi, temelji na pomoči za meso, proizvedeno in trženo v mesecih juniju in juliju 1999, ki je izračunana na podlagi razlike med povprečnimi cenami v državah, ki jih ni prizadela kriza, in povprečnimi cenami v Italiji.

Italienisch

Il meccanismo di compensazione previsto dalle autorità italiane si basa su un aiuto per la carne prodotta e commercializzata tra i mesi di giugno e luglio 1999, calcolata sulla base della differenza tra i prezzi medi dei paesi non colpiti dalla crisi ed i prezzi medi italiani.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

Na podlagi tega merila pomenijo ukrepi z enakim učinkom ovire za prosti pretok blaga, ki so, kadar nacionalne zakonodaje niso usklajene, posledica tega, da se za blago iz drugih držav članic, v katerih je to zakonito proizvedeno in trženo, uporabljajo pravila o pogojih,

Italienisch

In applicazione di tale criterio, costituiscono misure di effetto equivalente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall’assoggettamento di

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowenisch

v zadevi Cassis de Dijon 19, �teti, da sodijo med ukrepe z enakim učinkom, prepovedane na podlagi člena 28 ES, vse ovire prostemu pretoku blaga, ki izhajajo – kadar zakonodaje niso usklajene na ravni Skupnosti – iz uporabe predpisov, s katerimi so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati blago z izvorom iz drugih držav članic, v katerih je zakonito proizvedeno in dano na trg (na primer glede oznak, oblike, sestave, predstavitve, opremljenosti z nalepkami, pakiranja), čeprav se ti uporabljajo brez razlikovanja za vse proizvode, in sicer takrat, kadar teh predpisov ne upravičujejo razlogi splo�nega interesa, ki prevladajo nad zahtevo po prostemu pretoku blaga. 20

Italienisch

valente, vietate dall’art. 28 CE, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall’assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l’etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci 20.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK