Google fragen

Sie suchten nach: etmeyeceksiniz (Türkisch - Ungarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Türkisch

Ungarisch

Info

Türkisch

‹‹Tanrıya sövmeyeceksiniz. Halkınızın önderine lanet etmeyeceksiniz.

Ungarisch

A bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

‹‹Efendisinden kaçıp size sığınan köleyi efendisine teslim etmeyeceksiniz.

Ungarisch

Ne add ki a szolgát az õ urának, a ki az õ urától hozzád menekült.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

İsa adama, ‹‹Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz›› dedi.

Ungarisch

Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

‹‹Yabancıya ya da öksüze haksızlık etmeyeceksiniz. Dul kadının giysisini rehin almayacaksınız.

Ungarisch

jövevénynek [és] az árvának igazságát el ne csavard; és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

‹‹Tanrınız RABbe herhangi bir özürü, kusuru olan sığır ya da koyun kurban etmeyeceksiniz. Tanrınız RAB bundan tiksinir.

Ungarisch

Ne áldozzál az Úrnak, a te Istenednek olyan ökröt és juhot, a melyen valami fogyatkozás van, akármi hiba; mert útálatosság az az Úrnak, a te Istenednek.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız. Tanrının sizinle yaptığı antlaşmayı simgeleyen tuzu tahıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız.

Ungarisch

Minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója; minden te áldozatodhoz sót adj.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Size, ‹Babil Kralına kulluk etmeyeceksiniz› diyen peygamberlerin sözlerine kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar.

Ungarisch

Ne hallgassatok hát a próféták szavaira, a kik így szólnak néktek: Ne szolgáljatok a babiloni királynak; mert õk hazugságot prófétálnak néktek.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

bir daha uydurma görümler görmeyecek, falcılık etmeyeceksiniz. Halkımı elinizden kurtaracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.› ››

Ungarisch

Ezokáért hívságot nem láttok és jövendõt nem jövendölgettek többé, s megszabadítom népemet a ti kezetekbõl, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Öyle ki, püskülleri gördükçe RABbin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle RABbin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz.

Ungarisch

És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlarınızı, büyücülerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralına kulluk etmeyeceksiniz diyorlar.

Ungarisch

Ti azért ne hallgassatok a ti prófétáitokra, se jövendõmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se szemfényvesztõitekre, a kik ezt mondják néktek: Ne szolgáljatok a babiloni királynak.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

1.Anayasa’nın diğer hükümlerini ihlal etmeyecek şekilde ve Anayasa tarafından Birlik’e verilen yetkiler dahilinde, bir Avrupa yasasıveya Bakanlar Konseyi’nin çerçeve yasası, cinsiyet, ırksal ya da etnik köken, din veya inanç, özürlülük, yaşveya cinseltercih gerekçelerine dayanan ayrımcılıkla savaşılmasıiçin gereken tedbirleri alabilir.Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu’nun rızasınıaldıktan sonra oybirliğiyle hareketeder.

Ungarisch

(1)Az Alkotmány egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és az Alkotmány általaz Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Miniszterek Tanácsa európai törvénybenvagy kerettörvényben a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésleküzdéséhez szükséges intézkedéseket állapíthat meg. A Miniszterek Tanácsa az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

1.Birlik, Madde III-103’de belirtilen hedeflere ulaşma düşüncesi içinde, aşağıdaki alanlarda Üye Devletlerin faaliyetlerini destekler ve tamamlar: a)çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunmasıiçin özellikle çalışmaortamının iyileştirilmesi;b)çalışma koşulları;c)çalışanların sosyal güvenliği ve sosyal koruma;d)çalışanların, işakitlerinin sona ermesi durumunda korunması;e)çalışanlara bilgi ve danışma sağlanması;f)6. paragrafa tabi olacak şekilde, ortak belirleme de dahil olmak üzere,çalışanların ve işverenlerin temsil edilmesi ve çıkarlarının topluca savu-nulması;g)Birlik topraklarında yasal olarak ikamet eden üçüncü ülkelerin vatan-daşlarıiçin istihdam koşulları;h)işgücü piyasasının dışında bırakılmışkişilerin Madde III-183’ü ihlaletmeyecek şekilde geri kazandırılması;i)işgücü piyasasıfırsatlarıve işte karşılaştıklarımuamele açısından kadınerkek eşitliği;j)toplumsal dışlamayla savaşma;k)c) maddesini ihlal etmeyecek şekilde, sosyal koruma sistemlerinin çağdaşlaştırılması.

Ungarisch

(4)A Miniszterek Tanácsa a (3) bekezdésben említett jelentések alapján és a Foglalkoztatási Bizottság véleményének kézhezvételét követően a foglalkoztatási iránymutatások fényében évente megvizsgálja a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának végrehajtását. A Miniszterek Tanácsa a Bizottság ajánlása alapján ajánlásokat tehet a tagállamokszámára.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

1.Birlik, iç pazar oluşturmak amacıyla, bu Madde, Madde III-15, III-26(1) ve Madde III-29, III-39, III-52, III-65 ve III-143’e uygun olarak ve Anayasa’nın diğerhükümlerini ihlal etmeyecek şekilde, tedbirler kabul eder.

Ungarisch

(1)Az Unió e cikk, valamint a III-15. cikk, a III-26. cikk (1) bekezdése, a III-29., III-39. cikk, továbbá a III-62., III-65. és III-143. cikk rendelkezéseinek megfelelően és az Alkotmány egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül meghozza a belsőpiac létrehozásához szükséges intézkedéseket.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

2.1. paragrafıve Madde III-198’in 3. paragrafınıihlal etmeyecek şekilde, tüm Üye Devletlerin katılmadığı uluslararası örgütlerde veya uluslararası konferanslarda temsil edilen Üye Devletler, diğer Üye Devletleri ve Birlik Dışişleri Bakanı’nıortak çıkarkonularında bilgilendirir.

Ungarisch

Ezek a határozatok az Unió meghatározott országgal vagy régióval fenntartott kapcsolataira, illetve valamely meghatározott tárgykörre is vonatkozhatnak. E határozatokban meg kell határozni azok időtartamát, valamint az Unió és a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó eszközöket.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

2.Anayasanın uygulanmasıkapsamında ve Anayasanın belirli hükümleriniihlal etmeyecek şekilde, milliyete dayanan her türlü ayrımcılık yasaklanmıştır.

Ungarisch

(2)Az Alkotmány alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül tilos az állampolgárság alapján történőminden megkülönböztetés.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

2.Bu Madde, suç işlendiği sırada devletler topluluğu tarafından kabul edilengenel ilkelere göre suç oluşturan herhangi bir eylem ya da ihmal için, herhangi bir kişininyargılanmasıve cezalandırılmasıkonusunu ihlal etmeyecektir.

Ungarisch

(2)Ez a cikk nem zárja ki valamely személy bíróság elé állítását és megbüntetését olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése idején a nemzetek közössége által elismert általános elvek szerint bűncselekmény volt.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Ancak, rapora göre, ülkelerin planlanmış tedbirleri çok yakında uygulamaya koyması gerekmektedir, yoksa bunlar hedefin karşılanması için gereken zamanda etki etmeyecektir.

Ungarisch

A jelentés legfontosabb része azonban az előrejelzéseket tartalmazó is nehéz meghatározni, mit is jelent pontosan a kibocsátás százalékos csökkenése vagy növekedése.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Avrupa yasalarıveya çerçeve yasaları, Birlik’in diğer politikalarıçerçevesinde kabul edilentedbirleri ihlal etmeyecek şekilde, Fonlar dışında herhangi bir özel tedbir alabilir.

Ungarisch

A bizottság a következőfeladatokat látja el: figyelemmel kíséri a szociális helyzetet és a szociális védelmi politikákalakulását a tagállamokban és az Unióban;elősegíti az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjéta tagállamok között, valamint a Bizottsággal;a III-247. cikk sérelme nélkül a Miniszterek Tanácsa vagy a Bizottságkérésére vagy saját kezdeményezésére jelentéseket készít, véleményeketdolgoz ki, vagy a hatáskörébe tartozó területeken egyéb feladatokatvégez.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Balık türleri deniz iklimindeki değişikliklere farklı tepki vermekte olup, yıllık plankton bolluğunun zamanlamasının larva ve genç balıkların büyümesiyle aynı zamana denk gelmeye devam edip etmeyeceğini önceden kestirmek zordur.

Ungarisch

A halfajták eltérő módon reagálnak a tengeri éghajlat változására, és nem könnyű előre jelezni, az éves planktonszaporodás ideje továbbra is egybe fog-e esni a lárvák és ivadékok növekedésének idejével.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Türkisch

Bu esasa göre ve Anayasa’nın diğer hükümlerini ihlal etmeyecek şekilde, Bakanlar Konseyi’nin Avrupa yasasıveya çerçeve yasası, Madde I-8’de belirlenen haklarıtamamla-yabilir.

Ungarisch

Ennek alapján és az Alkotmány egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a Miniszterek Tanácsa európai törvénnyel vagy kerettörvénnyel az I-8. cikkben megállapított jogokattovábbiakkal egészítheti ki.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK