MyMemory, weltweit größter Übersetzungsspeicher
Sprachenpaar:
 Betreff   
Google fragen

Sie suchten nach: nilapastangan (Tagalog - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tagalog

Französisch

Info

Tagalog

Ang Juda'y gumawa ng paglililo, at ang kasuklamsuklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem; sapagka't nilapastangan ng Juda ang santuario ng Panginoon, na kaniyang iniibig, at nagasawa sa anak na babae ng ibang dios.

Französisch

Juda s`est montré infidèle, Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem; Car Juda a profané ce qui est consacré à l`Éternel, ce qu`aime l`Éternel, Il s`est uni à la fille d`un dieu étranger.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Ang kaniyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil; nilapastangan ng kaniyang mga saserdote ang santuario, sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan.

Französisch

Ses prophètes sont téméraires, infidèles; Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan, at nilapastangan ang aking mga banal na bagay: sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan, o kanila mang pinapagmunimuni ang mga tao sa marumi at sa malinis, at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabbath, at ako'y nalapastangan sa gitna nila.

Französisch

Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d`eux.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

At aking babanalin ang aking dakilang pangalan, na nalapastangan sa mga bansa, na inyong nilapastangan sa gitna nila; at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Dios, pagka ako'y aariing banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata.

Französisch

Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d`elles. Et les nations sauront que je suis l`Éternel, dit le Seigneur, l`Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

At inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa mga dakot na cebada, at dahil sa mga putol ng tinapay, upang ipahamak ang mga kaluluwa na hindi marapat mamatay, at upang iligtas na buhay ang mga kaluluwa na hindi marapat mabuhay, sa pamamagitan ng inyong pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan.

Französisch

Vous me déshonorez auprès de mon peuple Pour des poignées d`orge et des morceaux de pain, En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, Trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

At nang sila'y dumating sa mga bansa, na kanilang pinaroonan, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan; sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, Ang mga ito ay bayan ng Panginoon, at nagsilabas sa kaniyang lupain.

Französisch

Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu`on disait d`eux: C`est le peuple de l`Éternel, c`est de son pays qu`ils sont sortis.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Bukod dito'y ginawa nila ito sa akin: kanilang nilapastangan ang aking santuario sa araw ding yaon, at nilapastangan ang aking mga sabbath.

Französisch

Voici encore ce qu`elles m`ont fait: Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, Et elles ont profané mes sabbats.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Iyong hinamak ang aking mga banal na bagay, at iyong nilapastangan ang aking mga sabbath.

Französisch

Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Kaya't aking ibinugso ang aking kapusukan sa kanila dahil sa dugo na kanilang ibinubo sa lupain, at dahil sa kanilang nilapastangan ng kanilang mga diosdiosan;

Französisch

Alors j`ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu`ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils l`avaient souillé.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Kaya't buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, walang pagsala, na sapagka't iyong nilapastangan ang aking santuario ng lahat mong kasuklamsuklam na bagay, at ng lahat mong karumaldumal, kaya't akin namang babawasan ka; ni hindi magpapatawad ang aking mata, at ako nama'y hindi mahahabag.

Französisch

C`est pourquoi, je suis vivant! dit le Seigneur, l`Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon oeil, et mon oeil sera sans pitié, moi aussi je n`aurai point de miséricorde.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Hindi ko ginawa ito dahil sa inyo, Oh sangbahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan, na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan.

Französisch

C`est pourquoi dis à la maison d`Israël: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Ce n`est pas à cause de vous que j`agis de la sorte, maison d`Israël; c`est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Kaya't, anak ng tao, salitain mo sa sangbahayan ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sa ganito ma'y nilapastangan ako ng inyong mga magulang, sa kanilang pagsalangsang laban sa akin.

Französisch

C`est pourquoi parle à la maison d`Israël, fils de l`homme, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Vos pères m`ont encore outragé, en se montrant infidèles à mon égard.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Kayo'y nangaghahandog ng karumaldumal na hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, Sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak.

Französisch

Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Et vous dites: En quoi t`avons-nous profané? C`est en disant: La table de l`Éternel est méprisable!

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Nguni't ang mga anak ay nanganghimagsik laban sa akin; sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, o nangagingat man ng aking mga kahatulan upang isagawa, na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon: kanilang nilapastangan ang aking mga sabbath. Nang magkagayo'y sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila, upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang.

Französisch

Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n`observèrent point et n`exécutèrent point mes ordonnances, que l`homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J`eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d`épuiser contre eux ma colère dans le désert.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Nguni't iginalang ko ang aking banal na pangalan, na nilapastangan ng sangbahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroonan.

Französisch

Et j`ai voulu sauver l`honneur de mon saint nom, que profanait la maison d`Israël parmi les nations où elle est allée.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Nguni't inyong nilapastangan na inyong sinasabi, Ang dulang ng Panginoon ay nadumhan, at ang laman niyaon, sa makatuwid baga'y ang hain doon ay hamak.

Französisch

Mais vous, vous le profanez, En disant: La table de l`Éternel est souillée, Et ce qu`elle rapporte est un aliment méprisable.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Sa kanilang paglalagay ng kanilang pasukan sa tabi ng aking pasukan, at ng kanilang haligi ng pintuan sa tabi ng aking haligi ng pintuan, at wala kundi pader sa pagitan ko at nila; at kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga kasuklamsuklam na kanilang ginawa: kaya't aking pinugnaw sila sa aking galit.

Französisch

Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n`y avait qu`un mur entre moi et eux; ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu`ils ont commises; c`est pourquoi je les ai consumés dans ma colère.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuario: kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo; sinupok ka, at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo.

Französisch

Par la multitude de tes iniquités, Par l`injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Sapagka't hindi nila isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi itinakuwil ang aking mga palatuntunan, at nilapastangan ang aking mga sabbath, at ang kanilang mga mata'y nakasunod sa mga diosdiosan ng kanilang mga magulang.

Französisch

parce qu`ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu`ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Tagalog

Sapagka't kanilang itinakuwil ang aking mga kahatulan, at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan, at nilapastangan ang aking mga sabbath: sapagka't ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga diosdiosan.

Französisch

et cela parce qu`ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu`ils profanèrent mes sabbats, car leur coeur ne s`éloigna pas de leurs idoles.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1

Übersetzung hinzufügen

Eine bessere Übersetzung mit menschlichen BeiträgenVerstoß berichten  | Info über MyMemory   | Kontakt


MyMemory in Ihrer Sprache:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK