Google fragen

Sie suchten nach: scsi (Tschechisch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Holländisch

Info

Tschechisch

SCSI

Holländisch

SCSI

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Řadič SCSI

Holländisch

SCSI-opslagcontroller

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Pшehled ASPI SCSI zaшнzenн

Holländisch

Lijst van ASPI en SCSI apparaten

Letzte Aktualisierung: 2016-11-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Informace o SCSI rozhraní

Holländisch

SCSI -interface informatie

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

% 1% 2. product bus driveType (KDE KDEHD42 SCSI hard disk)

Holländisch

%1 %2.product bus driveType (KDE KDEHD42 SCSI hard disk)

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Způsob zobrazení informací je závislý na operačním systému. Na některých systémech zatím není možné informace o SCSI rozhraní zobrazit vůbec.

Holländisch

De informatie die wordt getoond is systeemafhankelijk. Op sommige systemen kan nog geen SCSI -informatie worden getoond.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Od verze jádra 2. 6. 8 program cdrecord z bezpečnostních důvodů nemůže spuštěný s nastaveným suid bitem používat SCSI transport.

Holländisch

Sinds kernel-versie 2.6.8 kan cdrecord geen gebruik meer maken van SCSI-transport als het programma met suid root wordt gedraaid.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Tato stránka zobrazuje informace o Small Computer Systems Interface (SCSI) rozhraní a připojených SCSI zařízeních.

Holländisch

Dit tabblad toont informatie over SCSI -interfaces (Small Computer Systems Interface) en de daaraan gekoppelde SCSI -apparaten.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Váš kernel nepodporuje zápis bez SCSI emulace, nicméně ve vašem systému se nachází nejméně jedna vypalovačka, která není nakonfigurovaná pro SCSI emulaci.

Holländisch

Uw kernel ondersteunt geen schrijven zonder SCSI-emulatie, maar er is tenminste één brander op uw systeem aanwezig die niet ingesteld is om SCSI-emulatie te gebruiken.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Nakonfigurovaná verze% 1 nepodporuje zápis na ATAPI zařízení bez SCSI emulace a ve vašem systému se nachází nejméně jedna vypalovačka, která není nakonfigurovaná pro SCSI emulaci.

Holländisch

De geconfigureerde versie van %1 ondersteunt het schrijven naar ATAPI-apparaten zonder SCSI emulatie niet en er is tenminste één brander op uw systeem aanwezig die niet ingesteld is om SCSI-emulatie te gebruiken.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Výše této jistoty by měla pokrýt rozdíl mezi clem podle společného celního sazebníku (SCS) a sníženým clem použitelným v den propuštění příslušných zvířat do volného oběhu.

Holländisch

Het bedrag van de zekerheid moet het verschil dekken tussen het recht van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) en het verlaagde recht dat geldt op de datum waarop de betrokken dieren in het vrije verkeer worden gebracht.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Obecné pravidlo výkladu pro jakýkoli jiný typ zápisu „Sti“ zní, že služba uvedená na seznamu pojmenovaná podle hodnoty pole „Sn“ a jedinečně identifikovaná hodnotou pole „Sdi“ má aktuální stav dohledu/akreditace podle hodnoty pole „Scs“ od data uvedeného v „Datum a čas začátku aktuálního stavu služby“.

Holländisch

The general interpretation rule for any other „Sti” type entry is that the listed service named according to the „Sn” field value and uniquely identified by the „Sdi” field value has a current supervision/accreditation status according to the „Scs” field value as from the date indicated in the „Current status starting date and time”.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Pro účely této přílohy se „SCS“ rozumí sazby uvedené ve sloupci 3 v části druhé nebo části třetí oddílu I přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1].Kód KN [2]

Holländisch

In deze bijlage verwijst „GDT” naar de tarieven die zijn aangegeven in kolom 3 van het tweede deel of het derde deel, afdeling I, van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [1].GN-code [2]

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

Valorické clo SCS

Holländisch

GDT-ad-valoremrecht

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

(1) V říjnu a v listopadu 2000 španělské orgány požádaly, aby byla opatření společného celního sazebníku (SCS) pro Kanárské ostrovy, která byla poprvé zavedena nařízením Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy [3], jehož platnost skončila dnem 31. prosince 2001, zachována na další období 10 let.

Holländisch

(1) In oktober en november 2000 hebben de Spaanse autoriteiten om verlenging met een periode van tien jaar verzocht van de maatregelen van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) voor de Canarische Eilanden die voor het eerst werden ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden(3). Deze maatregelen verstrijken op 31 december 2001.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Tschechisch

(13) Proto je třeba na dobu 10 let, počínaje dnem 1. ledna 2002, zcela pozastavit cla SCS pro investiční prostředky a suroviny, součásti a díly pro průmyslovou přeměnu a údržbu používané společnostmi na Kanárských ostrovech.

Holländisch

(13) Het is derhalve dienstig de rechten van een GDT geheel te schorsen voor kapitaalgoederen, en grondstoffen en onderdelen en componenten voor industriële verwerking en onderhoud die door ondernemingen op de Canarische Eilanden worden gebruikt gedurende een periode van tien jaar die ingaat op 1 januari 2002.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

(9) vzhledem k tomu, že článek 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [10], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 82/97 [11], stanoví celní dohled nad zbožím propuštěným do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla v důsledku svého konečného použití; že dovážená zvířata je nutné sledovat, aby se zajistilo, že během určitého období nedojde k jejich porážce; že s cílem zajistit, aby nedošlo k porážce zvířat, je vhodné požadovat složení jistoty, která pokryje rozdíl mezi cly podle společného celního sazebníku (SCS) a sníženými cly platnými při propuštění příslušných zvířat do volného oběhu;

Holländisch

(9) Overwegende dat in artikel 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 955/1999(11), is bepaald dat goederen die uit hoofde van hun bijzondere bestemming onder toepassing van een verlaagd recht in het vrije verkeer worden gebracht, onder douanetoezicht blijven; dat moet worden gecontroleerd of de ingevoerde dieren gedurende een bepaalde periode niet worden geslacht; dat, om te garanderen dat ze niet worden geslacht, een zekerheid moet worden geëist die het verschil moet dekken tussen de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) en de verlaagde rechten die gelden op de datum waarop de betrokken dieren in het vrije verkeer worden gebracht;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

3 odst. 3, pokud se na žádost celního deklaranta rozebraný nebo nesmontovaný produkt kapitoly 84 nebo 85 společného celního sazebníku (SCS) dováží po částech za podmínek stanovených příslušnými orgány, považuje se za jeden produkt a osvědčení o původu na tiskopisu A se může předkládat za celý produkt po dovozu první části.

Holländisch

WANNEER OP VERZOEK VAN DEGENE DIE AANGIFTE BIJ DE DOUANE DOET EEN ONDER DE HOOFDSTUKKEN 84 EN 85 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( GDT ) VALLEND GEDEMONTEERD OF NIET-GEMONTEERD ARTIKEL ONDER DE DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES VASTGESTELDE VOORWAARDEN IN GEDEELTEN WORDT INGEVOERD , WORDT DIT , ONVERMINDERD ARTIKEL 3 , LID 3 , GEACHT EEN ARTIKEL TE VORMEN EN KAN BIJ DE INVOER VAN DE EERSTE DEELZENDING EEN CERTIFICAAT VAN OORSPRONG FORMULIER A VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL WORDEN OVERGELEGD .

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Il fatturato dell'esercizio 2003 era sceso del 9 %, attestandosi a soli 4,32 miliardi di EUR.

Holländisch

Il fatturato dell'esercizio 2003 era sceso del 9 %, attestandosi a soli 4,32 miliardi di EUR.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Inoltre, grazie a questo, il prezzo per i consumatori dei decoder interattivi è sceso da 300/350 EUR a 150 EUR circa.

Holländisch

Inoltre, grazie a questo, il prezzo per i consumatori dei decoder interattivi è sceso da 300/350 EUR a 150 EUR circa.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK