Google fragen

Sie suchten nach: srovnávajících (Tschechisch - Rumänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Rumänisch

Info

Tschechisch

Farmakokinetické parametry získané ve studiích srovnávajících rekombinantní faktor IX a faktor IX vyrobený z plazmy,

Rumänisch

Parametrii farmacocinetici obţinuţi în cadrul studiilor de comparare a factorului IX recombinant cu cel derivat din plasmă au fost similari cu cei obţinuţi în cadrul studiilor efectuate la om.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Farmakokinetické parametry získané ve studiích srovnávajících rekombinantní faktor IXa faktor IX z plazmy byly podobné jako u studií s pacienty.

Rumänisch

Parametrii farmacocinetici obţinuţi în cadrul studiilor de comparare a factorului IX recombinant cu cel derivat din plasmă au fost similari cu cei obţinuţi în cadrul studiilor efectuate la om.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Farmakokinetické parametry získané ve studiích srovnávajících rekombinantní Faktor IX a faktor IX z plazmy byly podobné jako u studií s pacienty.

Rumänisch

Parametrii farmacocinetici obţinuţi în cadrul studiilor de comparare a factorului IX recombinant cu cel derivat din plasmă au fost similari cu cei obţinuţi în cadrul studiilor efectuate la om.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Tschechisch

Farmakokinetické parametry získané ve studiích srovnávajících rekombinantní faktor IX a faktor IX, vyrobený z plazmy byly podobné jako u studií s pacienty.

Rumänisch

Parametrii farmacocinetici obţinuţi în cadrul studiilor de comparare a factorului IX recombinant cu cel derivat din plasmă au fost similari cu cei obţinuţi în cadrul studiilor efectuate la om.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Tschechisch

V klinických studiích přímo srovnávajících dvě antihypertenziva byl výskyt suchého kašle významně nižší u pacientů léčených telmisartanem než u pacientů léčených inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin.

Rumänisch

12 Frecvenţa tusei chintoase a fost semnificativ mai mică la pacienţii trataţi cu telmisartan decât la cei trataţi cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, aşa cum arată studiile clinice care compară direct cele două tratamente antihipertensive.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Tschechisch

V klinických studiích přímo srovnávajících dvě antihypertenziva byl výskyt suchého kašle významně nižší u pacientů léčených telmisartanem než u pacientů léčených inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin.

Rumänisch

31 Frecvenţa tusei chintoase a fost semnificativ mai mică la pacienţii trataţi cu telmisartan decât la cei trataţi cu inhibitori ai enzimei de conversie, aşa cum arată studiile clinice care compară direct cele două tratamente antihipertensive.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Tschechisch

V rámci dvoutýdenních studií srovnávajících přípravek Sonata a placebo bylo u starších pacientů při podávání přípravku Sonata 5 mg dosaženo zkrácení doby do usnutí často a při podávání přípravku Sonata 10 mg bylo zkrácení doby do usnutí dosaženo vždy.

Rumänisch

În cazul pacienţilor în vârstă, timpul necesar pentru a adormi a fost deseori redus prin administrarea de Sonata 5 mg şi a fost întotdeauna redus cu Sonata 10 mg, atunci când au fost comparate cu placebo în cadrul studiilor de două săptămâni.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

V rámci dvoutýdenních studií srovnávajících přípravek Zerene a placebo bylo u starších pacientů při podávání přípravku Zerene 5 mg dosaženo zkrácení doby do usnutí často a při podávání přípravku Zerene 10 mg bylo zkrácení doby do usnutí dosaženo vždy.

Rumänisch

În cazul pacienţilor în vârstă, timpul necesar pentru a adormi a fost deseori redus prin administrarea de Zerene 5 mg şi a fost întotdeauna redus cu Zerene 10 mg, atunci când au fost comparate cu placebo în cadrul studiilor de două săptămâni.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Když však byly tyto dávky použity v klinických studiích srovnávajících GONAL- f a močový FSH, GONAL- f byl účinnější než močový FSH z hlediska nižší celkové dávky a kratšího období léčby nutného k dosažení preovulačních podmínek.

Rumänisch

Totuşi, când aceste doze au fost utilizate într- un studiu clinic care compară GONAL- f şi FSH urinar, GONAL- f a fost mai eficace decât FSH urinar în ceea ce priveşte doza totală mai mică şi o perioadă de tratament mai scurtă pentru obţinerea condiţiilor preovulatorii.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

index nákladové účinnosti u každé významné položky programu založený na poměru srovnávajícím skutečné náklady s náklady stanovenými v rozpočtu;

Rumänisch

indicele de performanță a costurilor pentru fiecare cost major din cadrul programului, pe baza unui raport comparativ între costul efectiv și costul bugetat;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Zveřejněné klasifikace členských států budou obsahovat tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikaci s NACE Rev. 1.

Rumänisch

Publica(iile statelor membre includ un tabel de corelare (ntre clasific(rile na(ionale (i NACE Rev. 1.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Po kladném hodnocení jeho pilotní fáze (Rigter, 2005) byl tento projekt rozšířen do podoby multicentrické randomizované kontrolované studie srovnávající MDFT se standardními metodami léčby poruch souvisejících s užíváním konopí.

Rumänisch

Dup≤ ce a primit o evaluare pozitiv≤ în faza-pilot (Rigter, 2005), acest proiect a fost extins ªi transformat într-un studiu clinic randomizat controlat multi-sit, care compar≤ MDFT cu tratamentul conven†ional pentru problemele legate de consumul de canabis.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Neboť nevšel Kristus do svatyně rukou udělané, kteráž by byla příklad s pravou svatyní se srovnávající, ale právě v nebe všel, aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás.

Rumänisch

Căci Hristos n'a intrat într'un locaş de închinare făcut de mînă omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Výsledky ze 48 týdnů ze dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studií 3. fáze, srovnávajících tenofovir- disoproxyl- fumarát s adefovir- dipivoxylem u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater jsou uvedeny v tabulce 2 níže.

Rumänisch

În tabelul 2 de mai jos sunt prezentate rezultatele obţinute timp de 48 săptămâni, din două studii dublu- orb, randomizate, de fază 3, care au comparat fumaratul de tenofovir disoproxil şi adefovir dipivoxil la pacienţi cu boală hepatică compensată.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Tato skutečnost byla potvrzena ve farmakokinetické studii srovnávající zdravé nekuřáky a zdravé kuřáky cigaret, kterým byla perorálně podána jednorázová dávka 150 mg erlotinibu.

Rumänisch

Această observaţie a fost confirmată de un studiu farmacocinetic la subiecţii sănătoşi nefumători şi fumători activi, cărora li s- a administrat o doză unică, orală de 150 mg erlotinib.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

U kuřáků však byla vyšší clearance erlotinibu Tato skutečnost byla potvrzena ve farmakokinetické studii srovnávající zdravé nekuřáky a zdravé kuřáky cigaret, kterým byla perorálně podána jednorázová dávka 150 mg erlotinibu.

Rumänisch

Această observaţie a fost confirmată de un studiu farmacocinetic la subiecţii sănătoşi nefumători şi fumători activi, cărora li s- a administrat o doză unică, orală de 150 mg erlotinib.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ve dvouleté studii srovnávající kombinované podávání metforminu společně s pioglitazonem nebo gliclazidem, byla kontrola glykémie, měřená jako průměrná změna HbA1c od počáteční hodnoty, v prvním roce léčby podobná v obou skupinách.

Rumänisch

În cadrul unui studiu de doi ani cu tratament asociat, în care au fost comparate pioglitazona şi gliclazida asociate metforminei, controlul glicemic măsurat ca modificarea medie faţă de valorile iniţiale ale HbA1c, a fost similar între grupele de tratament, după un an.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ve studii srovnávající TESAVEL a glipizid podávané jako přídatná léčba k metforminu byl glipizid ve snížení hladin HbA1c zpočátku účinnější než přípravek TESAVEL.

Rumänisch

În studiul care a comparat TESAVEL cu glipizida asociată cu metformina, glipizida a fost iniţial mai eficace decât TESAVEL la reducerea concentraţiilor de HbA1c.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Za účelem stanovení doby, po které dochází k selhání léčby (definované jako přítomnost HbA1c ≥ 8, 0% po prvních šesti měsících léčby), bylo prodlouženo trvání klinické studie srovnávající monoterapii pioglitazonem vs. gliclazidem.

Rumänisch

Un studiu clinic efectuat cu pioglitazonă faţă de gliclazidă ca monoterapie a fost prelungit până la doi ani, pentru evaluarea intervalului de timppână la eşuarea tratamentului (definită prin valoarea de HbA1c ≥ 8, 0% după primele şase luni de tratament).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Jiné studie: hodnoty p srovnávající každou skupinu s efalizumabem s placebem pomocí Fisherova exaktního testu v každé studii. b p < 0. 001.

Rumänisch

Alte studii: s- au comparat valorile p obţinute la fiecare grup la care s- a administrat efalizumab şi la cel la care s- a administrat placebo utilizând testul de exactitate Fisher în cadrul fiecărui studiu. b p < 0, 001.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK