Google fragen

Sie suchten nach: fsc (Tschechisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Slowakisch

Info

Tschechisch

FSC bezpečnostní prověrka zařízení (Facility Security Clearance)

Slowakisch

FSC bezpečnostná previerka zariadenia

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

je-li to vhodné, získávají dopravní společnosti prověrku FSC.

Slowakisch

pre spoločnosti realizujúce prepravu sa v prípade potreby vykoná FSC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

-podniku FSC: hardwarové a softwarové produkty pro informační technologie;

Slowakisch

-FSC: IT hardvérové a softvérové služby;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Zadavatel nesmí uzavřít utajovanou smlouvu se zvoleným hospodářským subjektem dříve, než obdrží platnou prověrku FSC.

Slowakisch

Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu podliehajúcu utajeniu s prednostným hospodárskym subjektom predtým, ako tento získa platné osvedčenie FSC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

-přidělilo úředníka pro podporu FSC v oblasti ručních palných zbraní do Střediska pro předcházení konfliktů při OBSE,

Slowakisch

-vyslanie úradníka na podporu FSC do Strediska na prevenciu konfliktov v OBSE, ktorý bude zodpovedný za veci spojené s ručnými zbraňami,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Pokud tak nestanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, prověrka FSC se nevyžaduje v případě smluv obsahujících informace stupně utajení RESTREINT UE.

Slowakisch

Pokiaľ vnútroštátne zákony a iné právne predpisy členského štátu nestanovujú inak, FSC sa nevyžaduje pre zmluvy, ktoré zahŕňajú skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Jakákoli změna prověrky FSC nebo její odnětí musí být neprodleně sděleny Komisi a jakémukoli NBÚ/DSA, kterému bylo její udělení oznámeno.

Slowakisch

Zmena alebo odobratie FSC sa bezodkladne oznamuje Komisii a všetkým ostatným NBÚ/UBÚ, ktorým bola oznámená.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Všechny průmyslové nebo jiné subjekty, s nimiž byla uzavřena utajovaná smlouva umožňující přístup k utajovaným skutečnostem stupně utajení CONFIDENTIEL UE nebo vyššího, musí být držiteli vnitrostátního FSC.

Slowakisch

Všetky priemyselné alebo iné subjekty, ktoré sú stranami zmlúv podliehajúcich utajeniu, ktoré zahŕňajú prístup k skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE alebo vyšším, musia byť držiteľmi národnej FSC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Od 91 to je FSK.

Slowakisch

Od 91 to je SVR.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Surové dřevo musí mít platné osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a certifikát spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu.

Slowakisch

Na primárne drevo sa musí vzťahovať chronologická dokumentácia dokladajúca udržateľné obhospodarovanie lesov, kde sa získalo, a jeho vysledovateľnosť, vydaná v rámci schém certifikácie nezávislých tretích strán, napríklad FSC, PEFC alebo v rámci rovnocenných schém certifikácie.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

V případě, že je použito surové dřevo, musí být pro výrobek k dispozici platná osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a certifikát spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu.

Slowakisch

Ak sa použilo primárne drevo, na produkt sa musí vzťahovať chronologická dokumentácia preukazujúca udržateľné obhospodarovanie lesov, kde sa drevo získalo, a jeho vysledovateľnosť, vydaná v rámci schém certifikácie nezávislých tretích strán, napríklad FSC, PEFC alebo v rámci rovnocenných schém.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

účinnějšího stahování prostředků z oběhu a jiných bezpečnostních nápravných opatření v terénu (FSCA),

Slowakisch

účinnejšieho sťahovania pomôcok z obehu a iných bezpečnostných nápravných opatrení v teréne (field safety corrective actions, FSCA);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Disponuje rozsáhlou sítí formálních i neformálních partnerství s organizacemi, jako je RACVIAC (Regionální středisko pro kontrolu zbraní, verifikaci a poskytování pomoci) – Středisko pro bezpečnostní spolupráci a Fórum OBSE pro bezpečnostní spolupráci (FSC).

Slowakisch

Disponuje širokou sieťou formálnych i neformálnych partnerstiev s organizáciami, ako je RACVIAC (regionálne centrum pre overovanie a pomoc pri vykonávaní kontroly zbraní), centrum pre bezpečnostnú spoluprácu a fórum OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Rozsudek polského nejvyššího správního soudu ze dne 22. února 2005 ve věci I FSK 630/05 a rozsudek polského nejvyššího soudu ze dne 12. března 2007 ve věci I UK 288/06.

Slowakisch

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu z 22. februára 2005 vo veci I FSK 630/05 a rozsudok Najvyššieho súdu z 12. marca 2007 vo veci I UK 288/06.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

FSC vydává NBÚ/DSA členského státu a potvrzuje jím, že příslušné zařízení může zajistit vhodnou bezpečnostní ochranu utajovaných skutečností EU, která bude odpovídat danému stupni utajení.

Slowakisch

FSC vydáva NBÚ/UBÚ členského štátu s cieľom potvrdiť, že zariadenie je schopné zabezpečiť a poskytnúť adekvátnu bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností EÚ do príslušného stupňa utajenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Před zahájením vyjednávacího řízení směřujícího k uzavření utajované smlouvy Komise kontaktuje NBÚ/DSA členského státu, ve kterém má dotčený průmyslový nebo jiný subjekt sídlo, za účelem získání potvrzení, že tento subjekt je držitelem platné prověrky FSC, která odpovídá stupni utajení smlouvy.

Slowakisch

Pred začatím rokovaní o zmluve podliehajúcej utajeniu sa Komisia spojí s NBÚ/UBÚ členského štátu, v ktorom sú dotknuté priemyselné alebo iné subjekty registrované, s cieľom získať potvrdenie, že sú držiteľmi platnej FSC zodpovedajúcej stupňu bezpečnostného utajenia zmluvy.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

‚bezpečnostní prověrka zařízení (FSC)‘: správní rozhodnutí NBÚ/DSA, že zařízení může z bezpečnostního hlediska zajistit dostatečnou bezpečnostní ochranu utajovaných skutečností EU určitého stupně utajení a že jeho zaměstnanci, kteří musí mít přístup k utajovaným skutečnostem EU, mají vhodnou bezpečnostní prověrku a jsou poučeni o nutných bezpečnostních požadavcích pro přístup k utajovaným skutečnostem a jejich ochraně;

Slowakisch

‚bezpečnostná previerka zariadenia (FSC)’: administratívne potvrdenie zo strany NBÚ/UBÚ, že z pohľadu bezpečnosti je zariadenie schopné zabezpečiť primeranú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností EÚ s určitým stupňom utajenia a jeho zamestnanci, ktorí požadujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, boli náležite bezpečnostne preverení a upovedomení o nevyhnutných bezpečnostných požiadavkách na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ a ich ochranu;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Provádění pravidel WTO bylo mimo jiné jednou z priorit její agendy; příkladem může být zavedení protiopatření proti Spojeným státům americkým dne 1. května v rámci sporu o „Byrdův dodatek“ (1) nebo odsouzení špatného uplatňování pravidel WTO Spojenými státy americkými v rámci sporů, „FSC-ETI“ a „privatizace“.

Slowakisch

Implementácia pravidiel WTO bola okrem toho jednou z priorít jej programu a v ňom uloženie odvetných opatrení voči Spojeným štátom americkým 1. mája v rámci sporu o „Byrdovom dodatku“ (1) alebo odsúdenie zlého uplatňovania Spojenými štátmi americkými pravidiel WTO v rámci sporov „FSC-ETI“ a „privatizácia“.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Sem patří značky systémů lesní certi kace (viz kapitolu 3.4.5), jako je FSC (Forest Stewardship Council) (1) nebo PEFC á ní v v

Slowakisch

Napríklad, pri environmentálne vhodnom obstarávaní čistiacich prostriedkov obstarávateľ bežne stanoví zoznam nebezpečných látok škodlivých pre životné prostredie alebo verejné zdravie (na základe objektívneho hodnotenia rizika), ktoré by výrobky nemali obsahovať.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Tento papír, který získal certifikaci podle pravidel Rady pro správcovství lesů (Forest Stewardship Council, FSC), obsahuje 100 % čerstvých vláken (z toho alespoň 50 % z dobře obhospodařovaných lesů).

Slowakisch

Certifikované podľa pravidiel organizácie Forest Stewardship Council (FSC), papier sa skladá zo 100 % panenského vlákna (z ktorého najmenej 50 % je z dobre riadených lesov).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK