Google fragen

Sie suchten nach: mimořádnosti (Tschechisch - Ungarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Ungarisch

Info

Tschechisch

jiné záležitosti potřebné vzhledem k mimořádnosti situace.

Ungarisch

a vészhelyzethez kapcsolódó egyéb kérdéseket.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Tschechisch

Společenská panika a vztah spotřebitelů vůči kontaminaci drůbežího masa dioxinem pouze přispěly k mimořádnosti situace.

Ungarisch

A társadalmi nyugtalanság és a fogyasztók reakciója a baromfihús dioxinnal való szennyeződésére csupán közrejátszott az esemény rendkívüliségében.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Po přezkoumání výše zmíněné zprávy oddělení Komise požádalo příslušné orgány, aby odpověděly na některé specifičtější otázky za účelem posouzení možné mimořádnosti zmíněné události.

Ungarisch

Miután megvizsgálta az említett jelentést, a Bizottság megkérte az illetékes hatóságokat, hogy válaszoljanak néhány részleteket érintő kérdésre, hogy a szóban forgó esemény rendkívülisége így megítélhető legyen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Škody vzniklé z důvodu mimořádnosti těchto letů, k nimž došlo v důsledku nedostatku cestujících na zpátečních letech do Atén, dosáhly 487 312,17 eur.

Ungarisch

E járatok különjárat jellege – amely az Athénba tartó visszaúti járat kihasználatlanságát okozta – által okozott kár 487 312,17 eurót tett ki.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Tato charakteristika je ještě výraznější v italském systému, který s ohledem na obsah zakázky a cenu různých nabídek daný pojem zpřesnil prostřednictvím matematického vzorce pro stanovení prahové hodnoty mimořádnosti.

Ungarisch

Ezek a jellemzők még inkább jellegzetesek az olasz rendszerben, amely a szabálytalan értékhatár meghatározásának matematikai módszerével határozza meg a fogalmat, tekintettel a szerződés tartalmára és a különböző ajánlatok árára.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Tato rovnováha je však narušena, když jeden nebo více soutěžitelů má k dispozici hodnotící prvky způsobilé ovlivnit stanovení prahové hodnoty mimořádnosti, a poruší tak nezbytnou nestrannost.

Ungarisch

Mindazonáltal ez az egyensúly sérül, amennyiben az egyik versenytárs rendelkezésére állnak azok az értékelési elemek, amelyek hatással lesznek a szabálytalan értékhatár megállapítására, sértve ezzel az elengedhetetlen egyenlőséget.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

I takovýto případ je nepředvídatelný, ale je součástí normálního obchodního rizika podniku a neměl by proto povahu mimořádnosti ve smyslu čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES.

Ungarisch

Egy ilyen esemény sem látható előre, ám egy vállalkozás normális kereskedelmi kockázatához tartozik, és így nem bírna semmiféle, a Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti kivételes jelleggel.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ani chemická kontaminace produktů ani prudký pokles prodeje samotného nejsou dostatečné k tomu, aby událost byla charakterizována za mimořádnou, mimořádnost situace je výsledkem kombinace významných omezujících opatření na obchodování a vývoz těchto produktů a prudkého poklesu prodeje a cen.

Ungarisch

Sem a termékek vegyi szennyeződése, sem az eladások összeomlása önmagában nem lett volna elég arra a következtetésre, hogy az esemény rendkívüli jellege, ami e termékek exportját és kereskedelmi forgalomba hozatalát befolyásoló jelentős megszorító intézkedések meghozatalát, valamint az eladások és az árak összeomlásának együttesét eredményezte.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Jako ve výše uvedených případech byly podpory určené k zamezení mimořádné situace ve smyslu čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES schváleny v různě zainteresovaných zemích, v nichž rozličné faktory přispěly k mimořádnosti krize: extrémně negativní zpětné dopady na evropské zemědělské producenty, rozšíření společenské paniky mezi spotřebiteli a embargo uvalené mnohými třetími zeměmi na zvířata a masné výrobky pocházející z EU, jakož i řada nehod, která ušla kontrole chovatelů a která přispěla k zostření krizové situace a rozšíření obav mezi spotřebiteli.

Ungarisch

Mint a fent idézett esetekben, a Szerződés 87. cikke (2) bekezdése b) pontja szerinti rendkívüli események elhárítására szánt segélyeket a közvetlenül érintett országokban alkalmazták, amelyeknél különböző tényezők járultak hozzá a válság rendkívüliségéhez, mégpedig: az európai mezőgazdasági termelőket érő szélsőségesen negatív kihatások, a fogyasztók körében fellépő társadalmi nyugtalanság és a számos harmadik ország által az EK-tagországokból származó hústermékekre alkalmazott embargó, valamint egy sor olyan kellemetlen esemény, amely a termelők ellenőrzési területén kívül esett, és amely hozzájárult a válsághelyzet súlyosbításához és a fogyasztók körében meglévő félelem terjedéséhez.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Komise tedy může dojít k závěru, že vzhledem k tomu, že společenská panika sama o sobě nesplňuje podmínku mimořádnosti ve smyslu čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES a že metoda výpočtu ztrát navrhovaná italskými orgány by mohla vést k nadhodnocení ztrát utrpěných italskými producenty drůbežího masa, nemůže být opatření považováno za kompatibilní se společným trhem podle čl. 87 odst. 2 písm. b).

Ungarisch

A Bizottság tehát arra következtetésre juthat, hogy mivel a társadalmi nyugtalanság önmagában nem képez rendkívüli feltételt a Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint, valamint, hogy az olasz hatóságok által a veszteségek számítására alkalmazott módszer az olasz baromfihús termelők által elszenvedett veszteségek túlértékeléséhez vezethetne, az intézkedés a 87. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján nem tekinthető összeegyeztethetőnek a közös piaccal.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Nepředvídatelnost události nebo obtížnost předvídat ji mohou být prvkem mimořádnosti události, ale nemohou být samy o sobě dostatečné, aby byla prohlášena za „výjimečnou“ ve smyslu čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES.

Ungarisch

Pusztán az, hogy az esemény nem, vagy nehezen volt előrelátható, képezheti az esemény rendkívüliségének egy elemét, de nem lehet önmagában elegendő ahhoz, hogy azt a Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint „rendkívülinek” nyilvánítsák.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Právo být vyslechnut orgánem veřejné správy je tak argumentem pro odmítnutí automatického vylučování mimořádně nízkých nabídek, neboť jak jsem uvedl výše, „mimořádnost“ je neurčitý právní pojem, který se upřesňuje ad hoc v závislosti na vlastnostech jednotlivých soutěžitelů.

Ungarisch

Így a közigazgatás által való meghallgatáshoz való jog érvül szolgál a kirívóan alacsony értékű ajánlatok automatikus kizárásával szemben, mivel – ahogyan kifejtettem – a „kirívóság” jogilag nem meghatározott fogalom, amelyet minden esetben a jelentkezők jellemzőinek függvényében kell tartalommal megtölteni.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ve stanovisku Lombardini a Mantovami jsem poukázal na to, že italské právo zavádí automatický aritmetický nástroj pro stanovování prahové hodnoty mimořádnosti, který je v naprostém souladu se směrnicí 93/37 a podporuje trh ve snaze vymezit pro každou zakázku mez, od níž se zakázka stává mimořádnou.

Ungarisch

Összefoglalva: a közösségi jelentőségű közbeszerzések odaítélésével kapcsolatban a

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

„V případech zadávání veřejných zakázek na stavební práce, jejichž hodnota se rovná nebo přesahuje částku 5 milionů ECU, podle kritéria nižší ceny, uvedeného v odstavci 1, příslušný úřad zhodnotí mimořádnost nabídek, na které odkazuje článek 30 směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993, ve vztahu ke všem nabídkám, které představují slevu ve výši stejné nebo vyšší než aritmetický průměr procentních slev všech přijatých nabídek, s vyloučením 10 % nabídek zaokrouhlených nahoru, které obsahují nejvyšší slevu, a 10 % nabídek zaokrouhlených nahoru, které obsahují nejnižší slevu, zvýšenou o průměrnou aritmetickou odchylku procentních slev, které převyšují uvedený průměr.

Ungarisch

„Az 5 millió ECU-nek megfelelő értékű eurót elérő vagy meghaladó értékű szerződéseknek az (1) bekezdésben említett, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerinti szempont alapján történő odaítélése esetén az érintett hatóság minden olyan ajánlat vonatkozásában köteles megvizsgálni az 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv 30. cikke szerinti szabálytalanság fennállását, amely az összes elfogadott ajánlatban foglalt árengedmények százalékainak számtani átlagát elérő vagy azt meghaladó árengedményt tartalmaz, e számtani átlag szempontjából nem számítva azoknak az ajánlatoknak a felfelé kerekített 10%-át, amelyek a legmagasabb vagy a legalacsonyabb árengedményt tartalmazzák, valamint e számtani átlagot növelve az azt meghaladó árengedmények százalékai különbségeinek számtani átlagával.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

„V případech zadávání veřejných zakázek na stavební práce, jejichž výše se rovná nebo přesahuje protihodnotu vyjádřenou v eurech odpovídající 5 milionům ZPČ, na základě kritéria nejnižší ceny uvedeného v odstavci 1, dotyčný správní orgán zhodnotí mimořádnost nabídek ve smyslu článku 30 směrnice 93/37 […] ve vztahu ke všem nabídkám, které představují snížení ceny, které je stejné nebo vyšší než aritmetický průměr procentních snížení cen všech přijatých nabídek, přičemž se vyloučí 10 % nabídek zaokrouhlených nahoru představujících největší a nejmenší snížení ceny, zvýšené o průměrnou aritmetickou odchylku procentních snížení ceny, která převyšují uvedený průměr.

Ungarisch

„Az 5 000 000 SDR-nek (különleges lehívási jog) megfelelő értékű eurót elérő vagy meghaladó értékű szerződéseknek az (1) bekezdésben említett, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerinti szempont alapján történő odaítélése esetén az érintett hatóság minden olyan ajánlat vonatkozásában köteles megvizsgálni a 93/37 […] irányelv 30. cikke szerinti szabálytalanság fennállását, amely az összes elfogadott ajánlatban foglalt árengedmények százalékainak számtani átlagát elérő vagy azt meghaladó árengedményt tartalmaz, e számtani átlag szempontjából nem számítva azoknak az ajánlatoknak a felfelé kerekített 10%-át, amelyek a legmagasabb vagy a legalacsonyabb árengedményt tartalmazzák, továbbá e számtani átlagot növelni kell az azt meghaladó árengedmények százalékos arányai, valamint az említett számtani átlag különbségeinek számtani átlagával.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(12) Kabotáž a mezinárodní trampová doprava byly vyloučeny z působnosti provádějících pravidel k článkům 81 a 82 Smlouvy, původně upravených v nařízení (EHS) č. 4056/86 a následně v nařízení (ES) č. 1/2003. V současné době představují jediná zbývající odvětví, na něž se prováděcí pravidla Společenství týkající se hospodářské soutěže nevztahují. Nedostatek účinných donucovacích pravomocí pro uvedená odvětví představuje z hlediska regulace mimořádnost.

Ungarisch

(12) A kabotázs és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatások nem tartoznak a Szerződés 81. és 82. cikkének végrehajtásáról rendelkező, eredetileg a 4056/86/EGK rendeletben, később az 1/2003/EK rendeletben meghatározott szabályok hatálya alá. Pillanatnyilag ezek az egyedüli olyan ágazatok, amelyek nem tartoznak a közösségi versenyjogi végrehajtási szabályok alá. A hatékony végrehajtó jogkör hiánya ezekben az ágazatokban szabályozási szempontból anomália.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

(27) Po přezkoumání výše zmíněné zprávy oddělení Komise požádalo příslušné orgány, aby odpověděly na některé specifičtější otázky za účelem posouzení možné mimořádnosti zmíněné události. Jelikož oddělení Komise neobdrželo žádnou odpověď na tyto otázky, vyjádřilo své pochybnosti ohledně faktu, že by popsané události mohly představovat "mimořádnou událost" ve smyslu čl. 87, odst. 2, písm. b), a to z těchto důvodů:

Ungarisch

(27) Miután megvizsgálta az említett jelentést, a Bizottság megkérte az illetékes hatóságokat, hogy válaszoljanak néhány részleteket érintő kérdésre, hogy a szóban forgó esemény rendkívülisége így megítélhető legyen. Mivel ezekre a kérdésekre nem érkezett válasz, a Bizottság kétségét fejezte ki azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy az említett események valóban "rendkívüli körülménynek" minősülnek-e a 87. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében, mégpedig a következő okok miatt:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK