Sie suchten nach: derűlátóvá (Ungarisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Ungarisch

Englisch

Info

Ungarisch

derűlátóvá tesz engem.

Englisch

it makes me optimistic.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

derűlátóvá tesz engem.

Englisch

it makes me optimistic.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

malawi esete komoly aggodalomra ad okot, itt ugyanis a költségvetési támogatás felhasználására a járulékos kockázatok teljes ismerete ellenére került sor. a költségvetési támogatás malawiban történő felhasználása tekintetében túlzottan derűlátó értékelés készült, a malawi kormány politikai végrehajtásra való képtelenségével és gyenge költségvetési fegyelemével jellemzett előzményekre figyelembevétele mellett. a költségvetési támogatás használatával járó minden kockázat e nem megfelelő értékelésének eredményeként a fejlesztési alapok elpazarlásra kerültek, ami felvet néhány komoly kérdést az ek-nak a költségvetési támogatási eszköz hatékony felhasználására való képessége vonatkozásában.

Englisch

malawi is a very worrying case, where budget support was used despite the full knowledge of the inherent risks involved. an overly optimistic assessment was made of the risk of using budget support in malawi in light of a history of poor policy implementation and weak fiscal discipline by the malawian government. as a result of this inadequate assessment of all risks involved in the use of budget support, development funds were squandered, which raises some serious questions about the ec's competency in using the budget support instrument effectively.

Letzte Aktualisierung: 2017-03-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

15. kiemeli, hogy az állami kiadások megszorítására vonatkozó politikai akarat hiánya, a túlzottan derűlátó bevételi tervezés, a kreatív számvitel és a főként egyszeri intézkedéseken alapuló költségvetési konszolidáció nagymértékben hozzájárultak a költsé

Englisch

15. underlines that the lack of political will to contain public spending, overoptimistic revenue projections, creative accounting, and fiscal consolidation based mainly on one-off measures, have largely contributed to budgetary slippage and the weakness

Letzte Aktualisierung: 2016-12-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Összefoglalva úgy tűnik, hogy a bizottsági értékelés derűlátó következetése, mely szerint „a dublini rendszer célkitűzései nagyrészt megvalósultak”, leginkább a rendszer melletti kiállás eredménye – amelyet oszthatunk vagy sem –, semmint szigorú elemzésé, amelyet mellesleg a rendelkezésre álló adatok hiányossága és sokfélesége miatt nehéz is lenne elvégezni.

Englisch

to summarise, it would appear that the optimistic conclusion drawn by the commission from its evaluation (namely, that ‘the objectives of the dublin system ... have, to a large extent, been achieved’) is based more on a favourable bias towards the system (which one may or may not share) than on a rigorous analysis (which would in any case be difficult to carry out on account of the gaps and the disparities in the data available).

Letzte Aktualisierung: 2016-12-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Üdvözlöm hannes swoboda úr jelentését. derűlátóvá tesz engem. mint az előadó, én is meg vagyok győződve arról, hogy ha horvátország folytatja az előmenetelt az eddigiekhez hasonlóan, akkor minden, az európai unióhoz való csatlakozáshoz szükséges feltételeknek eleget fog tenni, és fontos katalizátor lehet a többi nyugat-balkáni állam számára.

Englisch

i welcome the report by the rapporteur, mr hannes swoboda. it makes me optimistic. like the rapporteur, i am also convinced that if it continues with the progress it has already made in the integration process, croatia will satisfy all the conditions for accession to the european union and will become an important catalyst for all the other countries in the western balkans.

Letzte Aktualisierung: 2014-05-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

egy kivétel van: mégpedig a lisszaboni menetrend bevezetésében elért előrehaladás. az állásfoglalás e töredéke rendkívül fontos, de szomorúan kell megállapítani, hogy a következtetések nem derűlátóak. nem tudjuk, miként mérjük ezt az előrehaladást – már ha egyáltalán volt ilyen –, ugyanis hiányzik a megfelelő nyomon követés. ez annyit jelent, hogy munkánkhoz hiányzik a támpont. gondjaink vannak az értékeléssel. nem tudjuk, hogy előretörünk-e vagy pedig egy helyben toporgunk. Úgy gondolom, hogy nekünk, parlamenti képviselőknek mindenekelőtt ezen kellene dolgoznunk.

Englisch

there is one exception, however: progress in the introduction of the lisbon agenda. this fragment of the resolution is very important, but sadly the conclusions are not optimistic. we do not know how to measure this progress, if indeed there has been any. there is no appropriate monitoring. this means that our work lacks points of reference. we have problems with evaluation. we do not know whether we are forging ahead or standing on the spot. i think that we as a parliament should be working on this above all.

Letzte Aktualisierung: 2014-05-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

azt hiszem, furcsa ez a régi világ, mert nem olyan sokkal ezelőtt a tejipari ágazatból csak sírás-rívást hallottunk, és hihetetlen, hogy a gazdák milyen derűlátóak és rugalmasak, hogy ezen a nyáron hosszú idő óta először mosolyt látok az arcukon, mert a tejárak kezdenek helyreállni. a fogyasztók is észreveszik – és a tesco ki is mondja –, hogy az élelmiszereladások hosszú ideje csökkenő trendje megállt. sir terry leahy, a tesco vezérigazgatója a közelmúltban jelentette ki, hogy alapvető elmozdulás van abban, hogy a fogyasztók milyen prioritást adnak az élelmiszernek, és azt hiszem, ez igaz, és üdvözlendő, és remélem, hogy eltávolodást jelez a szupermarketek élelmiszerekkel kapcsolatos ”vágd le és égesd el” politikájától. nyilvánvalóan megpróbálunk a tejjel kapcsolatban konkrétnak maradni. mindannyian tudni akarjuk, hogy mik az ön tervei a tejkvótákkal kapcsolatban, tekintettel arra a piaci helyzetre, amellyel szembesülünk. És előre örülünk, hogy ezt meghallgathatjuk majd.

Englisch

i suppose it is a funny old world, because not that long ago, it was doom and gloom in the dairy sector and it is incredible how buoyant and resilient farmers are that this summer, for the first time in a long time, i saw smiles on their faces because milk prices are recovering. consumers are noticing – and tesco is actually saying – that the long-term trend of declining spend on food has stopped. sir terry leahy, tesco’s chief executive, recently said that there is a fundamental shift in the priority consumers place on food and i think that is true, and it is welcome, and i hope it signifies a move away from the ‘slash and burn’ policy of supermarkets in relation to food. obviously we are trying to be specific in relation to milk. all of us want to know what your plans are on milk quotas, given the market situation we now face. and we look forward to hearing that.

Letzte Aktualisierung: 2014-05-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a legutóbbi történések tükrében macedóniának fontolóra kell vennie az álláspontját az usa nemzetközi büntető bírósággal kapcsolatos mentességével kapcsolatban. mindkét oldal számos hibát követett el – mi és a macedón politikusok – de az egyszerű emberek nem bűnhődhetnek a mi hibáinkért. ez az oka annak, hogy legalább a vízumliberalizáció tekintetében gyorsan kell cselekednünk, segítve ezzel a macedón embereket az utazásban, tanulásban és abban, hogy szorosabb kapcsolatot építsenek ki az európai hétköznapi élettel. három és fél évvel ezelőtt, amikor megválasztottak az eu-macedón közös parlamenti bizottság alelnökévé, derűlátó terveim voltak azzal kapcsolatban, miként javíthatnám a kapcsolatainkat. ezekből nagyon kevés valósult meg. remélem, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatban sikerül előrelépést tennünk.

Englisch

in the light of the latest events macedonia should reconsider its standpoint on exempting the us from the jurisdiction of the international criminal court. many mistakes were committed on both sides – by us and the macedonian politicians – but we cannot punish ordinary people for our mistakes. that is why at least in the field of visa liberalisation we should act quickly, assisting the macedonian people to travel, learn and have closer contacts with everyday european life. three and a half years ago when i was elected vice-chairman of the eu-macedonia joint parliamentary committee, i had many optimistic plans on how to improve our relationships. very few of these ideas were realised. i hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.

Letzte Aktualisierung: 2014-05-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

mivel a hitelek többsége biztosítékalapú, az eszközök hosszú távú gazdasági értékének meghatározása a pénzügyi előrejelzésekben nem tűnik túl derűlátónak.

Englisch

given that most of the loans are collateralised, those valuations of assets’ long-term economic value in the financial projections do not appear to be too optimistic.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a bizottság észrevételezi, hogy a „novoles straža” értékesítéseire vonatkozó előrejelzések mai szemmel nézve talán túl derűlátóak, tekintettel arra, hogy az ágazatnak 2005-ben és 2006-ban erős távol-keleti versennyel kellett szembenéznie, melynek következtében túlkínálat és erős árleszorító hatás jelentkezett.

Englisch

the commission notes that the sales forecasts for novoles straža might appear today rather optimistic given that in 2005 and 2006 the sector was facing fierce competition from far east which resulted in excess supply and pressure to reduce prices.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a bizottság úgy ítéli meg, hogy az alapesetre vonatkozó előrejelzések megalapozott makrogazdasági feltételezéseken alapulnak (kevésbé derűlátóak, mint a 2010. évi tavaszi európai gazdasági előrejelzések).

Englisch

the commission considers that the base case projections provided are based on reasonable underlying macroeconomic assumptions (they are less optimistic that those of the 2010 european economic spring forecast).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a nemzeti hatóságoknak feltehetően igaza van, ha a külkereskedelmi egyenleg tekintetében viszonylag derűlátóak, mivel a kereskedelem jelenlegi egyenlegének hiánya az ésszerűen gondolkodó gazdasági szereplők által hozott beruházási és megtakarítási döntések eredménye, így összhangban áll a gazdasági alaptételekkel, és valószínűleg pozitívan hat majd a jólétre és a növekedésre, például azáltal, hogy támogatja a gazdasági felzárkózás folyamatát.

Englisch

in taking a relatively sanguine view of external imbalances, national authorities presumably reason that current account deficits are the result of investment and saving decisions by rational economic agents and, hence, are consistent with economic fundamentals and likely to have a welfare and growth-enhancing effect, for example by supporting an economic catching-up process.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a tanács éves költségvetéseinek elkészítésekor mindújra túl derűlátón kalkulálták a sesame (biztonságos európai automatikus üzenetküldő rendszer) befejezési határidejét.

Englisch

the target completion date for the secured european system for automatic messaging (sesame) used to prepare the council’s annual budgets was consistently overoptimistic.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ez a derülátó szellemiség vezérelte az új európai bizottságot a lisszaboni stratégia – az európai tanács által 2000 márciusában útjára indított ambiciózus programunk – félidős értékelése során a politikai ajánlásai összeállításában.

Englisch

it is in this spirit of realistic optimism that the new european commission has put together our policy recommendations for the mid-term review of the lisbon strategy – our ambitious agenda for reform launched by the european council in march 2000.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a túl derűlátó növekedési előrejelzések, az adatok utólagos kiigazításai, a vártnál nagyobb jövedelemingadozások és a tervezett kiadások tartós túllépése eltérő mértékben a költségvetési tervektől való eltéréshez vezetett az egyes országokban.”

Englisch

to varying degrees across countries, deviations from fiscal plans have been caused by over-optimistic growth forecasts, ex post data revisions, larger than expected revenue fluctuations and persistent expenditure slippages.”

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a közlemény felveti, hogy az ütemezésre, a költségvetésre, illetve a piaci és a tervezési kockázat átruházására vonatkozó bizottsági feltevések „talán túl derűlátóak voltak”.

Englisch

itaddressesthefactthatthe commission’sassumptions ontiming, budgetandtransferof marketriskanddesignrisk‘mayhavebeen optimistic’.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

5.3.1 a gazdasági és környezeti hatások tekintetében az európai bizottság dokumentuma meglehetősen derűlátó: elsősorban a kedvező hatásokra koncentrál, és figyelmen kívül hagyja a bioüzemanyagok élelmiszerárakra gyakorolt hatását.

Englisch

5.3.1 the commission document on the economic and environmental impact is fairly optimistic, focusing largely on the positive impact and overlooking the impact of biofuels on food prices.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ez tartalmazza azt a derűlátó feltételezést, hogy ebben az igen rövid időtávban is rendelkezésre áll majd elegendő tudományos szakvélemény.

Englisch

it includes the very strong assumption that sufficient scientific advice will be available within this very short time frame.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

reálisan szemlélve a jelenlegi helyzetet és figyelembe véve a múlt tapasztalatait, nehéz derűlátónak lenni és azt remélni, hogy hamar sikerül megoldást találni erre a problémára.

Englisch

looking realistically at the current situation, and in view of past experiences, it is difficult to be optimistic about a solution being found rapidly.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK