Google fragen

Sie suchten nach: hajónyilvántartást (Ungarisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Ungarisch

Französisch

Info

Ungarisch

A 15 méternél hosszabb, e rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, halászati tevékenységben részt vevő hajók és az e rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett egyéb hajók ICCAT-nyilvántartásában szereplő hajók VMS-adataikat a halászati idény kezdete előtt legalább 15 nappal kezdik küldeni az ICCAT-nak és az adatküldést a halászati idény vége után legalább 15 napig folytatják, kivéve abban az esetben, ha a Bizottsághoz ezt megelőzően kérelem érkezik arra vonatkozóan, hogy a hajót töröljék az ICCAT hajónyilvántartásából.

Französisch

Les navires de pêche de plus de 15 mètres inscrits au registre de la CICTA des navires de capture visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), ou au registre de la CICTA des autres navires visé à l'article 19, paragraphe 1, point b), du présent règlement commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 15 jours avant l’ouverture de la campagne de pêche et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 15 jours qui suivent la fermeture de la campagne de pêche, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

A szöveg kitér a hajónyilvántartásokra vonatkozó tervezett közösségi intézkedések és a nem kötelező erejű közösségi nyilvántartás létrehozása kapcsán felmerült dilemmákra is.

Französisch

Elle s’intéresse également aux dilemmes que posent les mesures envisagées par la Communauté en ce qui concerne les registres maritimes et la constitution d’un registre communautaire non obligatoire.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

A tengerészeti jogi rendszer keretében a felelősségeket méltányosan és egyértelműen kell megosztani a tengerészeti szakmák, a parti őrség, a hajótulajdonosok, a hajónyilvántartások és a tengerészeti hatóságok között.

Französisch

Le système juridique maritime doit assurer une répartition équitable et claire des responsabilités entre les professions maritimes, les services de surveillance côtière, les propriétaires de navires, les services d'enregistrement des navires et les autorités maritimes.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Az 1224/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében a hajómegfigyelő eszköz vonatkozásában előírt kötelezettségek hosszuktól függetlenül vonatkoznak a 19. cikk (6) bekezdése szerinti ICCAT-hajónyilvántartásban szereplő valamennyi vontatóhajóra.

Französisch

Les obligations prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009 concernant le dispositif de surveillance des navires s’appliquent à tous les remorqueurs inscrits au registre de la CICTA des navires visé à l’article 19, paragraphe 6, indépendamment de leur longueur.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Emellett a tengerészeti jogi rendszer keretében a felelősségeket méltányosan és egyértelműen kell megosztani a tengerészeti szakmák, a parti őrség, a hajótulajdonosok, a hajónyilvántartások és a tengerészeti hatóságok között.

Französisch

En outre, un système juridique maritime doit assurer une répartition équitable et claire des responsabilités entre les professions maritimes, les services de surveillance côtière, les propriétaires de navires, les services d'enregistrement des navires et les autorités maritimes.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Napjainkban Görögország, Ciprus és Málta foglalja el a hajónyilvántartások világranglistája első tíz helyének valamelyikét.

Französisch

Aujourd'hui, la Grèce, Chypre et Malte figurent parmi les dix pays de la planète qui possédent les plus gros registres d'immatriculation de navires.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Napjainkban Görögország, Ciprus és Málta foglalja el a hajónyilvántartások világranglistája első tíz helyének valamelyikét.

Französisch

Aujourd'hui, la Grèce, Chypre et Malte figurent parmi les dix pays de la planète qui possédent les plus gros registres d'immatriculation de navires.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ellenőrzik, hogy a hajó fedélzeti azonosító dokumentumai és a hajó tulajdonosára vonatkozó információk valósak, teljesek és helyesek-e, többek között úgy is, hogy szükség esetén kapcsolatba lépnek a hajó lobogója szerinti állammal vagy lekérik a nemzetközi hajónyilvántartások megfelelő adatait;

Französisch

vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires de pêche;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

„A »kékúszójú tonhal halászatára jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás«-ban szereplő, halászati tevékenységben részt vevő hajók hajómegfigyelési adataikat a halászidény kezdete előtt legalább 15 nappal kezdik küldeni az ICCAT-nak és az adatküldést az idény vége után legalább 15 napig folytatják, kivéve abban az esetben, ha a Bizottsághoz ezt megelőzően kérés érkezik arra vonatkozóan, hogy a hajót töröljék az ICCAT hajónyilvántartásából.

Französisch

«La transmission des données VMS à la CICTA par les navires de pêche inscrits dans le “registre CICTA des navires de pêche autorisés à pêcher le thon rouge” débute au moins 15 jours avant l'ouverture des campagnes de pêche et se poursuit au moins pendant les 15 jours qui suivent la fermeture des campagnes de pêche, à moins qu'une demande de suppression du navire du registre CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

„c) ha a halászatot nagyméretű halászhajó folytatja, csak akkor fogadható el, ha az adott hajó szerepel az ICCAT hajónyilvántartásában.”

Französisch

«c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires».

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

„c) ha a halászatot nagyméretű halászhajó folytatja, csak akkor hitelesíthető, ha az adott hajó szerepel az ICCAT hajónyilvántartásában.”

Französisch

«c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires».

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

A tagállamok csak abban az esetben állítják ki a különleges halászati engedélyt, ha a hajót előzőleg bejegyezték a NAFO hajónyilvántartásba.

Französisch

Les États membres délivrent le permis de pêche spécial uniquement lorsqu’un navire a été inscrit dans le fichier des navires OPANO.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Halászhajók (amelyek szerepelnek a közösségi hajónyilvántartásban)

Französisch

Navires de pêche (dans le fichier de la flotte de l’Union européenne)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Horvát Hajónyilvántartás,

Französisch

Registre naval croate

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

A Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás számára nyújtott határozott időre szóló elismerés hatálya Máltai Köztársaságra is kiterjed.

Französisch

Les effets de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping accordé par la décision 2001/890/CE sont étendus à la République de Malte.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás határozott időre szóló elismerésének a Máltai Köztársaságra történő kiterjesztéséről

Französisch

relative à l'extension de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping à la République de Malte

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

tekintetel a máltai hatóságok 2004. szeptember 15-én kelt levelére, amely kérelmezi a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás (a továbbiakban: HRS) számára nyújtott határozott időre szóló elismerés Máltára történő kiterjesztését a 94/57/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében,

Französisch

vu la lettre des autorités maltaises, datée du 15 septembre 2004, sollicitant l'extension à Malte de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping (ci-après «HRS») octroyé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

A „Polish Register of Shipping” hajónyilvántartást a 94/57/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján, az e határozat elfogadásának időpontjától számított hároméves időszakra elismerik.

Französisch

Le «Registre des navires polonais» est reconnu conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

Norvég Nemzetközi Hajónyilvántartás

Französisch

Registre de la flotte

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

(2) A 94/57/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a RINAVE - Registro Internacional Naval, SA hajónyilvántartás elismeréséről szóló, 2000. július 14-i 2000/481/EK bizottsági határozat [5] és a 94/57/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás elismeréséről szóló, 2001. december 13-i 2001/890/EK bizottsági határozat [6] értelmében a Bizottságnak frissítenie kell a jegyzéket.

Französisch

(2) Eu égard à la décision 2000/481/CE de la Commission du 14 juillet 2000 relative à l'agrément du "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" arrêtée conformément à la directive 94/57/CE du Conseil(5) et à la décision 2001/890/CE de la Commission du 13 décembre 2001 relative à l'agrément de l'Hellenic Register of Shipping, arrêtée conformément à la directive 94/57/CE du Conseil(6), la Commission doit mettre à jour la totalité de la liste.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK