Sie suchten nach: tőkeköltségével (Ungarisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Ungarisch

Schwedisch

Info

Ungarisch

a sky azt állítja, hogy a fenti előnyök szelektívek, míg a sky kereskedelmi szabadsága a növekedés alacsony mértéke miatt korlátozott volt, amelynek következtében megnövekedett a tőkeköltsége.

Schwedisch

sky hävdar att ovannämnda fördelar är selektiva eftersom företagets kommersiella frihet var begränsad på grund av dess låga tillväxttakt, och som en följd av detta ökade företagets kapitalkostnader.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

annak érdekében, hogy a bizottság aggályait eloszlassák, a felek vállalják, hogy a részvényesek megállapodását a következőképp módosítják: ahol az szerepel, hogy a közös vállalat új, centrifugákra vonatkozó ellátási szerződést köt a felek egyikével, az ilyen döntés nem kívánja meg a tanács jóváhagyását, hanem az ügyvezetők hatáskörébe tartozik, a következő feltételekkel: a) a kérdéses szerződés feltételei nem kedvezőbbek, mint az arevával vagy az urenco-val kötött más szerződések; b) a szerződések a vegyes bizottság és a négyoldalú bizottság jóváhagyásának feltételéhez kötöttek, vagy bármely más, szükséges kormányzati szabályozói jóváhagyáshoz vagy szabályhoz, és az ilyen jóváhagyást megkapják, valamint c) a javasolt további tőkeköltség nem haladja meg a húszmilliót [<20].

Schwedisch

för att avlägsna kommissionens farhågor för konkurrensen åtog sig parterna att ändra aktieägaravtalet på så sätt att när det föreslås att det gemensamma företaget skall ingå ett nytt leveransavtal för centrifuger med en av parterna skall ett sådant beslut inte kräva samtycke från styrelsen, utan det skall kunna fattas av företagsledningen, under förutsättning att a) villkoren inte är fördelaktigare än andra avtal med areva eller urenco, b) avtalen är förenade med villkor om godkännande av gemensamma kommittén och fyrpartskommittén eller någon annan regleringsmyndighet, och att sådana godkännanden lämnas, samt att c) den föreslagna extra kapitalkostnaden inte överstiger [< 20] miljoner euro.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Ungarisch

az az servizi eladósodási szintje- melynek tervezett mértéke csak pénzügyi szükségleteinek 16 %-a, mivel a különbözetet saját forrásai fedezik- alacsony; a bizottság ezért kérte az 1-nek megfelelő béta koefficiens befolyásának ellenőrzését is, ami megfelel ugyanazon összehasonlítási alapként felhasznált társaságok az az servizi csekély eladósodása által nem csökkentett kockázati koefficiensének; így a tőkeköltség 10,75 % lenne, az npv pedig még mindig pozitív, +52 millió € lenne a fintecna számára.

Schwedisch

az servizis skuldbörda (uppskattad till bara 16 % av företagets finansiella behov) är låg, eftersom fordringarna täcks av egna medel. kommissionen ville därför kontrollera effekterna av en betakoefficient av värdet 1 motsvarande betakoefficienten för samma referensföretag, där inget avdrag gjorts för az servizis låga skuldbörda. kapitalkostnaden blir då 10,75 % och nuvärdet för fintecna fortfarande gott och väl positivt, dvs. + 52 miljoner euro.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

az „equity beta” helyzet annak figyelembevételén alapszik, hogy az az servizi tervezett kismértékű eladósodása matematikailag a béta koefficiens alulértékeléséhez vezet; a hasonló piacokon működő cégek equity beta koefficiensének értéke 1 az az servizi eladósodásából eredő csökkenés figyelembevétele nélkül; ez a tőkeköltség körülbelül félpontos emelkedésével jár.

Schwedisch

en equity beta-koefficient på 1 motsvarar koefficienten för företag som är verksamma på samma marknad, utan att hänsyn tas till den minskning som är kopplad till az servizis skuldsättning. detta leder till att kapitalkostnaden ökar med cirka en halv punkt.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

azt is kijelentette, hogy a figyelembe vett 10, 2 %-os tőkeköltség (ke: cost of equity) a következőkön alapszik: egy kockázatmentes állampapír 4,25 %-os rátája, egy 4,50 %-os piaci jutalék, egy hasonló jegyzett társaságoktól [36] származó 0,88 értékű kockázati koefficiens (beta levered) és végül egy 2 %-os kockázati jutalék, mivel az az servizi nem tőzsdén jegyzett társaság.

Schwedisch

han preciserade också att den kapitalkostnad som beaktades (ke: cost of equity), dvs. 10,2 %, grundar sig på en kostnad utan risker som följer av statsobligationer på 4,25 %, en marknadspremie på 4,5 %, en riskkoefficient (levered beta) på 0,88 på grundval av jämförbara börsnoterade företag [37], samt en premie på 2 % som ett uttryck för den risk som ligger i att az servizi inte är et börsnoterat företag.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a bizottság megállapította, hogy a fentiekben részletesen bemutatott 10,2 %-os tőkeköltség 0,88 értékű beta levered koefficiensnek felel meg, ami megfelel az összehasonlítási alapként használt jegyzett társaságok szintjével.

Schwedisch

kommissionen har konstaterat att den kapitalkostnad på 10,2 % som beskrivs ovan motsvarar en levered beta (med skulder) på 0,88, vilket är jämförbart med de börsnoterade företag som det hänvisas till.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a referencia tőkeköltségek számtani átlaga adja meg a befektetőnek járó várható hozamot.

Schwedisch

investerarens avkastningskrav definieras sedan som det aritmetiska medelvärdet av de historiska kapitalkostnaderna.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a szakértő érzékenységi vizsgálatot is végzett, melynek alapján a tőkeköltség, melyet a megvizsgált feltevésekben helyesnek ítélt, kulcsfontosságnak bizonyult.

Schwedisch

experten har för övrigt gjort en känslighetsanalys som visar att den centrala faktorn är kapitalkostnaden, som bedömts som korrekt enligt hypotesen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a történelmi tőkeköltségek aritmetikus átlagát egyenlővé teszik a várható saját tőke költségekkel és ezáltal a befektető várható hozamkövetelésével.

Schwedisch

det aritmetiska medelvärdet av de historiska kapitalkostnaderna jämställs därefter med de framtida förväntade kostnaderna för anskaffning av eget kapital och därmed med investerarens förväntade krav på avkastning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a történeti tőkeköltségek számtani átlagát aztán összehasonlítják a jövőbeni várható sajáttőke-költségekkel és a befektető hozamelvárásával.

Schwedisch

det aritmetiska medelvärdet av de historiska kapitalkostnaderna jämställs därefter med de framtida förväntade kostnaderna för anskaffning av eget kapital och därmed med investerarens förväntade krav på avkastning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a történeti tőkeköltségek számtani átlagát egyenlővé teszik a várható sajáttőkeköltségekkel és ezáltal a befektető várható hozamkövetelésével.

Schwedisch

det aritmetiska medelvärdet av de historiska kapitalkostnaderna jämställs därefter med de framtida förväntade kostnaderna för anskaffning av eget kapital och därmed med investerarens förväntade krav på avkastning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a „egyensúlyi npv” helyzetben az npv értéke 0, tehát a befektetés megtérülésének határértéke; ebben az esetben a tőkeköltség 13,27 %, a béta koefficiens 1,56.

Schwedisch

kapitalkostnaden är 13,27 %, vilket ger en beta-koefficient på 1,56.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a „ke + 2 %” helyzetben a béta koefficiens értéke 1,32, ami egyenlő a figyelembe vett minta legmagasabb equity beta koefficienseinek átlagával az az servizi kismértékű eladósodásából származó csökkenés nélkül; ez a tőkeköltség körülbelül kétpontos emelkedésével jár.

Schwedisch

i scenariot ”ke + 2 %” är beta-koefficienten 1,32, dvs. genomsnittet av de högsta equity beta i urvalet, utan hänsyn tagen till den minskning som är kopplad till az servizis låga skuldsättning. detta leder till att kapitalkostnaden ökar med två punkter. i scenariot ”npv i balans” är npv-värdet för transaktionen noll, dvs. tröskelvärdet för lönsamhet.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

a „ke – 2 %” helyzetben a tőkeköltség a likviditási kockázat prémiumának megszűnése, a béta koefficiens jelentős csökkenése vagy ezeknek együttes hatása miatt 2 ponttal csökken.

Schwedisch

i scenariot ”ke – 2 %” är kapitalkostnaden 2 punkter lägre, till följd av att likviditetsriskpremien försvunnit, eller av att beta-koefficienten sjunkit avsevärt, eller av en kombination av dessa scenarier.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

csak a legkedvezőtlenebb elképzelés alapján, mely a hatékonysági célkitűzések csak 60 %-nak és a harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások bevételének növekedésére vonatkozó célkitűzés 85 %-os teljesülét helyezi kilátásba és a fenti helyzethez tevékenységenként alacsonyabb értékű ebidta mutató-tartományt alkalmaz, kapunk 9,1 %-os hozamot, ami nagyjából megegyezik az az servizi tőkeköltségével, mivel a fintecnára a jelen értékelés céljából alkalmazottnál kb. egy ponttal alacsonyabb.

Schwedisch

Även om man bara beaktar det mest negativa scenariet (enligt vilket endast 60 % av effektivitetsmålen och 85 % av progressionsmålen för omsättningen gentemot externa kunder uppnås) kombinerat med de lägsta ebitda-multiplarna inom värdeintervallet för varje verksamhet, blir lönsamheten ändå 9,1 %.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ernst&young véleménye (1995. szeptember 11./1997. augusztus 28.): ernst&young (1995), akik a pénzügyi szemléletet követik, az 1982-től 1992-ig terjedő időszakra a tényleges tőkeköltségeket az „ultimóárfolyamok” (azaz az árfolyamnyereségek és veszteségek) árváltozásának és a kifizetett osztalék (osztalékhozam) különbségeként határozzák meg.

Schwedisch

utlåtande från ernst&young den 11 september 1995/28 augusti 1997: ernst&young (1995) som tillämpar finansieringsmodellen, beräknar de faktiska kapitalkostnaderna på grundval av prisförändringen av aktiekursen (kursvinster och –förluster) och de utbetalda utdelningarna (utdelningsavkastning).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Ungarisch

ez a tőkeköltség 1,56-os equity beta koefficiensnek valamint egy 1,73-os beta levered, az értékeléshez az az servizi alacsony adóságszintjének figyelembevételével alkalmazott koefficiensnek felel meg.

Schwedisch

denna kostnad svarar mot en equity beta på 1,56 och även en levered beta (med skulder) på 1,73 som används för denna typ av värderingar, med beaktande av az servizis låga skuldnivå.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ezt követően a referencia tőkeköltségek számtani átlagát egyenlősítik a jövőben várható sajáttőke-költséggel és így a befektetőt illető hozammal.

Schwedisch

det aritmetiska medelvärdet av de historiska kapitalkostnaderna jämställs därefter med de framtida förväntade kostnaderna för anskaffning av eget kapital och därmed med investerarens förväntade krav på avkastning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

e bankoknak a 12,54 %-os átlagos tőkeköltségei megfelelnek a befektető várható hozamával.

Schwedisch

de genomsnittliga kostnaderna för att anskaffa eget kapital för dessa jämförda banker uppgår till 12,54 %, vilket motsvarar investerarens förväntade avkastning.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ha a hasonló társaságok esetében alkalmazott béta koefficienst vesszük figyelembe, vagyis 1,32-t, az az servizi alacsony adósságszintje ellenére nem csökkentve azt, a tőkeköltség 12,2 %-ra nőne és a fintecna által megvalósított végső érték az említett tőkeköltség alapján diszkontálva még mindig egy npv-ben számolt 19 millió € értéknövekedést termelne.

Schwedisch

om man beaktar den högsta betanivå som tillämpas i jämförbara företag, dvs. 1,32, utan minskning på grund av az servizis låga skuldbörda, stiger kapitalkostnaden till 12,2 % och slutvärdet för fintecna (som uppdaterats på grundval av samma kapitalkostnad) genererar fortfarande en värdeökning i nuvärde motsvarande 19 miljoner euro för fintecna.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK