Google fragen

Sie suchten nach: helyénvalóságáról (Ungarisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Ungarisch

Tschechisch

Info

Ungarisch

Észrevételek megtételére a tanulmányozott forgatókönyvek helyénvalóságáról és a talaj kadmiumtartalmának felhalmozódására vonatkozó következtetésekről.

Tschechisch

se vyjádřil ke vhodnosti zkoumaných scénářů a k závěrům o kumulaci kadmia v půdě;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

d) a 2. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti mentesség további helyénvalóságáról.

Tschechisch

Změna směrnice 85/611/EHSV článku 5 směrnice 85/611/EHS se odstavec 4 nahrazuje tímto:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

(13) Az első hatóanyagok vizsgálatát arra is fel kell használni, hogy a megfelelő kockázatbecslés érdekében tapasztalatokat gyűjtsünk a kockázatbecslési eljárásról és az adatkövetelmények helyénvalóságáról.

Tschechisch

(13) Zhodnocení prvních účinných látek by mělo být využito též k získání zkušeností týkajících se procesu posuzování rizika a vhodnosti požadavků na údaje, aby mohlo být provedeno přiměřené posouzení rizika.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

A behozott termékek és a hasonló közösségi termékek közötti versenyfeltételek tekintetében egy összesített értékelés helyénvalóságának meghatározása céljából a Bizottság az Eurostat adatai alapján elemezte az exportőrök piaci magatartását az exportárak és a mennyiségek tekintetében.

Tschechisch

Za účelem rozhodnutí o vhodnosti souhrnného posouzení se zřetelem na podmínky hospodářské soutěže mezi dováženými výrobky a obdobným výrobkem Společenství Komise na základě údajů Eurostatu provedla analýzu tržního chování vývozců z hlediska vývozních cen a objemů.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen egy jelentést a piaci kilátásokról, amikor a tej- és tejtermékpiacok közös szervezésének 2003-as reformját teljes mértékben végrehajtották, felmérve a kiegészítő kvóták allokációjának helyénvalóságát.

Tschechisch

Rada požádala Komisi, aby podala zprávu o vývoji trhu včetně odhadu, zda je vhodné přidělit zvýšené kvóty, jakmile bude v plném rozsahu provedena reforma z roku 2003 týkající se společné organizace trhu v oblasti mléka a mléčných výrobků.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

A Bizottság legkésőbb 2009. június 30-ig jelentést tesz ezen irányelv működéséről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, beleértve a meglévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott mentesség befejezésének helyénvalóságát a 30. cikk (4) bekezdésében meghatározott 10 éves időszakot követően, valamint annak az európai pénzügyi piacokra gyakorolt potenciális hatását.

Tschechisch

Do 30. června 2009 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, včetně vhodnosti ukončení výjimky pro existující dluhové cenné papíry po období 10 let podle čl. 30 odst. 4 a jeho možného vlivu na evropské finanční trhy.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

Az 1881/2006/EK rendelet előírja, hogy olyan élelmiszerben, mint például a szárított gyümölcsben – a szárított szőlő kivételével –, a kakaóban és a kakaóból készült termékekben, fűszerekben, húskészítményekben, a zöld kávéban, a sörben és az édesgyökérben lévő ochratoxin-A felső határértékei meghatározásának, valamint a különösen a szárított szőlőben és a szőlőlében lévő ochratoxin-A felső határértékei felülvizsgálatának helyénvalóságát az EFSA legújabb tudományos szakvéleménye fényében kell mérlegelni.

Tschechisch

V nařízení (ES) č. 1881/2006 se uvádí, že s ohledem na stávající vědecké stanovisko EFSA se zváží vhodnost stanovení maximálního limitu OTA v potravinách, jako je sušené ovoce kromě sušených hroznů révy vinné, kakao a kakaové výrobky, koření, masné výrobky, zelená káva, pivo a lékořice, a rovněž se přehodnotí stávající maximální limity, především maximální limity OTA v sušených hroznech révy vinné a v hroznové šťávě.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

A »Tartalékok« cím szerinti előirányzatok csak két esetben használhatók fel: a) amikor a költségvetés összeállításakor nincs jogalapot megteremtő jogi aktus az érintett tevékenységre; és b) amikor alapos kételyek merülnek fel az előirányzat helyénvalóságával vagy az érintett költségvetési sorokhoz tartozó előirányzatok – hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak megfelelő feltételek szerinti – végrehajtásának lehetőségével kapcsolatban.

Tschechisch

Prostředky v hlavě ‚Rezervy‘ jsou určeny pouze pro dva případy: a) případ, kdy pro danou akci neexistuje v okamžiku sestavení rozpočtu žádný základní akt; b) případ, kdy existují vážné důvody pro vznik pochyb o přiměřenosti prostředků nebo možnosti zavedení prostředků uvedených v daných okruzích, za podmínek řádného finančního řízení.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

A »Tartalékok« cím szerinti előirányzatok csak két esetben használhatók fel: a) amikor a költségvetés összeállításakor nincs jogalapot megteremtő jogi aktus az érintett tevékenységre; és b) amikor alapos kételyek merülnek fel az előirányzatok helyénvalóságával vagy az érintett költségvetési sorokhoz tartozó előirányzatok – hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak megfelelő feltételek szerinti – végrehajtásának lehetőségével kapcsolatban.

Tschechisch

Prostředky v hlavě ‚Rezervy‘ jsou určeny pouze pro dva případy: a) případ, kdy pro danou akci neexistuje v okamžiku vytvoření rozpočtu žádný základní akt; b) případ, kdy existují vážné důvody pro vznik pochyb o přiměřenosti rozpočtové položky nebo možnosti zavedení prostředků uvedených v daných okruzích, za podmínek kvalitního finančního vedení.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

az V. melléklet a műszaki ismeretek fejlődésének, az egyenértékű megfelelőség biztosítása helyénvalóságának és az új tudományos bizonyítékoknak a figyelembevétele érdekében.

Tschechisch

přílohu V v zájmu zohlednění pokroku v oblasti technických poznatků, patřičnosti zajištění rovnocenné shody a nových vědeckých důkazů.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

információvédelmi biztonsági politikák és biztonsági iránymutatások kidolgozása és azok hatékonyságának és helyénvalóságának figyelemmel kísérése;

Tschechisch

vypracovat politiky v oblasti zabezpečení informací a bezpečnostní pokyny pro zabezpečení informací a monitorovat jejich účinnost a vhodnost;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

Ennek az elemzésnek a helyénvalósága igazolható, ha összehasonlítjuk azt a helyzetet, amiben az FT az állami támogatás nélkül találta volna magát, a Vivendi Universal helyzetével, amely a piaci nyomásnak köszönhetően kénytelen volt felülvizsgálni eszközállományának a kereteit.

Tschechisch

Relevantnost této analýzy se ukazuje správnou ve srovnání se situací, ve které by se FT nacházel bez podpory státu a se situací Vivendi Universal, který se s povinností kontroly svého okruhu aktiv nacházel pod tlakem trhu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

a többéves program tervezetében előirányzott intézkedések helyénvalósága, figyelemmel a javasolt stratégiára;

Tschechisch

význam zamýšlených akcí uvedených v návrhu víceletého programu vzhledem k navržené strategii;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

Ezért az említett rendeletnek a végrehajtási szabályait is ugyanúgy, a pezsgőknél már bevezetett modell alapján kell összehangolni, biztosítva ugyanakkor, hogy az ilyen egyéb kifejezések ne legyenek összekeverhetők a közösségi jogszabályok által szabályozott kifejezésekkel, illetve hogy az ilyen kifejezéseket csak akkor lehessen használni, ha kétség esetén a piaci szereplők bizonyítani tudják helyénvalóságukat.

Tschechisch

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení musejí proto být také stejným způsobem harmonizována s použitím modelu pro šumivá vína, přičemž je nutno dbát na zamezení záměny takových jiných výrazů s výrazy stanovenými v právních předpisech Společenství a na podmínku, že při užití uvedených výrazů musí hospodářský subjekt prokázat v případě pochybností jejich správnosti.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

(2) A félidős értékelés az értékelési kérdésekkel foglalkozik, és különösen a kezdeti eredményeket vizsgálja, valamint a kezdeti eredményeknek a vidékfejlesztési programozási dokumentum szempontjából való helyénvalóságát és e dokumentummal való összhangját, továbbá a célok elérésének mértékét.

Tschechisch

2. Hodnocení v polovině období se zabývá hodnotícími otázkami a zkoumá zejména počáteční výsledky, jejich význam pro programový dokument rozvoje venkova a jejich soulad s tímto dokumentem, jakož i míru dosažení daných cílů.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

a tervezetben előirányzott fellépések helyénvalósága, figyelemmel a javasolt stratégiára;

Tschechisch

význam zamýšlených akcí uvedených v návrhu víceletého programu vzhledem k navržené strategii;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

E rendkívüli ülés végén cselekvési tervet fogadtak el,amellyel az öt tonhalhalászati RHSZ kötelezettséget vállalkülönböző területeken erőfeszítéseik összehangolására, ígytöbbek között a statisztikai adatok egységesítése, a halászatilehetőségek elosztása, a szankciók helyénvalósága és arányossága,az ökoszisztémán alapuló gazdálkodás fejlesztése, a járulékosfogások csökkentése, valamint az illegális halászat elleni küzdelemterén, amelyet szerte a világon a tonhal túlhalászatának fő okakénttartanak számon.

Tschechisch

Toto mimořádné zasedání bylo završeno přijetímakčního plánu, kterým se pět regionálních organizací zavazujekoordinovat své úsilí v různých oblastech, jako jsou, mimo jiné,standardizace statistických údajů, rozdělování možností rybolovu,vhodnost a přiměřenost sankcí, rozvoj regulace založené naekosystémech, omezení vedlejších úlovků při rybolovu a boj protiilegálnímu rybolovu, který je pokládán za hlavní příčinunadměrného rybolovu tuňáků ve světě.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

—megfelelően értékelte-e aköltségvetéshez nyújtotttámo-gatás vagy az alternatív támogatásnyújtási módok alkalmazásának helyénvalóságát.

Tschechisch

Êřádně posoudilavhodnost použitírozpočtové podporyči alternativních metod poskytování pomoci.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

Ezért az említett rendeletnek a végrehajtási szabályait is ugyanúgy, a pezsgőknél [helyesen: habzóbo -roknál] már bevezetett modell alapján kell összehangolni, biztosítva ugyanakkor, hogy az ilyen egyéb kifejezések ne legyenek összekeverhetők a közösségi jogszabályok által szabályozott kifejezésekkel, illetve, hogy az ilyen kifejezéseket csak akkor lehessen használni, ha kétség esetén a piaci szereplők bizonyítani tudják helyénvalóságukat.”

Tschechisch

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení musejí proto být také stejným způsobem harmonizována s použitím modelu pro šumivá vína, přičemž je nutno dbát na zamezení záměny takových jiných výrazů s výrazy stanovenými v právních předpisech Společenství a na podmínku, že při užití uvedených výrazů musí hospodářský subjekt prokázat v případě pochybností jejich správnosti.“

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Ungarisch

A2000–2006-os programidőszak prioritásainak meghatározásához a tagállamoknak előzetes értékeléseket kellett végezniük azzal a céllal, hogy bizonyítsák kiválasztott stratégiájuk helyénvalóságát, ésigazoljákajavasoltforrásallokáció helytállóságát.

Tschechisch

Aby bylo možnéstanovit priority na programové období2000–2006, musely členské státy provést hodnocení ex ante,jehož cílem bylo prokázat vhodnostjimi zvolenéstrategie a odůvodnit navr-hovanérozdělenífinančníchprostředků.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK