Google fragen

Sie suchten nach: chyfeiriais (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Ni chyfeiriais i at hynny

Englisch

I did not mention that

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais at y Gymraeg na'r Saesneg

Englisch

I did not refer to the Welsh or English languages

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr wyf yn ymwybodol na chyfeiriais at yr agenda wledig

Englisch

I am conscious that I did not touch upon the rural agenda

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nick Bourne : Ni chyfeiriais at nifer y gweision sifil

Englisch

Nick Bourne : I did not actually refer to the numbers of civil servants

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwybodaeth yw'r maes anoddaf siwr o fod , a chyfeiriais ato yn gynharach

Englisch

Information is probably the most difficult area , and I alluded to it earlier

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais hyd yn hyn at gwricwlwm ac nid wyf yn bwriadu sôn llawer am hyn

Englisch

I have not referred so far to curriculum and do not intend to say much about this

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais at neb yn bersonol ac yn sicr ni chyfeiriais at ei hamgylchiadau teuluol personol

Englisch

I did not refer to anyone in person and I certainly did not make any reference to her personal family circumstances

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Polisïau'r blaid Dorïaidd a ddywedais , ac ni chyfeiriais at unrhyw unigolyn

Englisch

I said Tory party policies , and did not refer to any individual

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais at record y Blaid Geidwadol yn gynharach ond gwnaf hynny'n awr

Englisch

I did not refer to the previous Conservative Government's record earlier , but I will now

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais at unrhyw fethiant o ran polisi , ac nid atebais gwestiwn Mike German yn hyn o beth

Englisch

I have not referred to any policy failings , and I did not answer Mike German's question in this regard

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nick Bourne : Ni chyfeiriais ato fel cynni ; yr ydym yn ymwybodol mai dyna'r bwriad

Englisch

Nick Bourne : I did not refer to it as a motio ; we are aware of moves in that direction

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Wrth ateb cwestiynau yn gynharach y bore yma , siaradais am blant yn gadael gofal a chyfeiriais at bwysigrwydd ein cyfrifoldeb drosynt

Englisch

In answering questions earlier this morning , I talked about children leaving care and referred to the importance of our responsibility for them

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fe'm siomwyd -- a chyfeiriais at hyn yn Graig Farm -- gan ddwy agwedd ar ein darganfyddiadau cyntaf

Englisch

I have been disappointed -- and I mentioned this at Graig Farm -- by two aspects of our initial discoveries

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais unwaith at geiswyr lloches fel rhai ffug , a hyd y gwelaf , dim ond unwaith yn unig y gwneuthum y sylw canlynol ,

Englisch

Not once did I refer to asylum seekers as being bogus , and , as far as I can see , I made the following reference only once ,

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ynglyn â'r pwynt fy mod wedi ymosod yn bersonol , ni chyfeiriais at y Gweinidog yn ôl ei henw nac hyd yn oed yn uniongyrchol

Englisch

On the point that I have made a personal attack , I did not mention the Minister by name or even directly

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

David Davies : Yr wyf am atgoffa fy nghyd-Aelod , Helen Mary Jones , na chyfeiriais ati yn ôl ei henw

Englisch

David Davies : I will remind my colleague , Helen Mary Jones , that I did not refer to her by name

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Croesawn y cynllun , mae wedi'i wella'n fawr , a chyfeiriais eisoes at y cyfraniad a wnaethom ni fel plaid iddo

Englisch

We welcome the scheme , it is greatly improved , and I have already referred to the contribution that we as a party have made to it

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni chyfeiriais at hynny am eu bod wedi'u cynnwys eisoes ac yr wyf yn dod â holl bolisïau'r Cynulliad ar gysylltedd at ei gilydd

Englisch

I did not refer to that because they are already included and I am bringing together the Assembly's policies in terms of connectivity

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Un ohonynt -- a chyfeiriais at hyn yn gynharach yn fy ateb i William Graham -- yw drwy'r gronfa cyfleoedd newydd

Englisch

One -- and I referred to this earlier in my answer to William Graham -- is through the new opportunities fund

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Andrew Davies : Cytunaf â'r pwyntiau a wnaethoch am amlder , fforddiadwyedd a hygyrchedd gwasanaethau , a chyfeiriais at hynny yn fy ymatebion yn gynharach

Englisch

Andrew Davies : I agree with your points about the frequency , affordability and accessibility of services , and I referred to that in my responses earlier

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK