Google fragen

Sie suchten nach: chyffredinol (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Cyflwynaf bwyntiau cryno a chyffredinol

Englisch

My points will be brief and general

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Felly , rhaid inni fabwysiadu dull gweithredu cyson a chyffredinol

Englisch

Therefore , we must adopt a consistent and universal approach

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dyna pam y mae arnom angen gweithredu brys , nid rhyw ddadl lac a chyffredinol

Englisch

That is why we need urgent action , not some loose , wide-ranging debate

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag, y mae’n rhy arwynebol a chyffredinol mewn llawer o ffyrdd.

Englisch

However, it is too superficial and general in a number of ways.

Letzte Aktualisierung: 2008-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Walisisch

Lynne Neagle : Datganaf fuddiant fel aelod o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

Englisch

Lynne Neagle : I declare an interest as a member of the Transport and General Workers Union

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dyna eiriau swyddog undeb o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol ac nid ydynt yn natganiad y Gweinidog

Englisch

Those are the words of a union official from the Transport and General Workers Union and are not in the Minister's statement

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'r ateb hwnnw'n cael ei gynnig gan Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

Englisch

That solution has been proposed by the Transport and General Workers Union

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Disgrifiodd hyd yn oed Bill Morris , arweinydd yr Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , y system hon fel un wallgof

Englisch

Even Bill Morris , the leader of the Transport and General Workers ' Union , described this system as insane

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ymladdodd y gweithwyr dribiwnlys ac ennill gyda chefnogaeth Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol a chyda thystiolaeth allweddol gan Dafydd Wigley

Englisch

The workers fought a tribunal and won with the support of the Transport and General Workers ' Union and with key evidence from Dafydd Wigley

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Cynhaliais sawl trafodaeth gyda'r undebau llafur yn y ffatri , yn arbennig Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol

Englisch

I have had several discussions with the trade unions at the plant , particularly the Transport and General Workers ' Union

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ad-drefnwyd y GIG yn 2003-04 a rhaid i unrhyw newid pellach fod yn organig yn hytrach na chyffredinol

Englisch

The NHS was restructured in 2003-04 and further change must be organic rather than wholesale

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dros y tair blynedd , mewn addysg uwch a chyffredinol , mae'r gwariant y pen yng Nghymru yn is na chyfartaledd Lloegr

Englisch

Over the three years , in higher and general education , spending per head in Wales is less than the English average

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fel rhywun a weithiodd gyda disgyblion ag anghenion dysgu arbennig a chyffredinol , gwerthfawrogaf y cymorth a ddarperir gan staff cymorth yn yr ystafell ddosbarth

Englisch

As someone who worked with pupils with special and general learning difficulties , I value the assistance provided by support staff in the classroom

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

O edrych ar yr holl wasanaethau arbenigol a chyffredinol a ddarperir i blant yng Nghymru gallwn weld maint y gwario a'r gweithgaredd

Englisch

Taking together all the specialist and general services provided for children in Wales we can see the scale of spending and activity

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Datganaf fuddiant fel aelod o Undeb y Gwneuthurwyr Bwyleri Bwrdeistrefol a Chyffredinol , ac mae aelodau o'm teulu yn aelodau o Unsain

Englisch

I declare an interest as a member of the General Municipal Boilermakers Union , and members of my family are members of Unison

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gadewch inni atgyfnerthu'r ddwy ddelfryd honno yn y prosiect hwn i ddarparu cymorth ymarferol a chyffredinol i atal pobl ifanc Cymru rhag dioddef anfantais

Englisch

Let us cement those two ideals in this project to provide practical and universal help to prevent disadvantage to our Welsh youth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oedd y datganiad i'r wasg hefyd yn dyfynnu geiriau Andy Richards , o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , a fynegodd

Englisch

The press release also quoted Andy Richards , from the Transport and General Workers Union , expressing

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Andrew Davies : Fel aelod o Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , byddwn yn anfodlon gwneud sylwadau ar weithredoedd undeb llafur arall

Englisch

Andrew Davies : As a member of the Transport and General Workers Union , I would be loath to comment on the actions of another trade union

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Canmolaf rôl yr undebau llafur , yn arbennig waith yr Undeb Crefftau Cysylltiedig ag Adeiladau a Thechnegwyr ac Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol o ran amlygu'r problemau hyn

Englisch

I commend the role of trade unions , particularly the work of the Union of Construction , Allied Trades and Technicians and the Transport and General Workers ' Union in highlighting these issues

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid yw cynhwysfawr a chyffredinol o reidrwydd yn golygu monopoli o ran darpariaeth y wladwriaeth , fodd bynnag , a dyma lle yr wyf fwyaf beirniadol o'r Prif Weinidog

Englisch

Comprehensive and universal does not necessarily mean monopoly state provision , however , and this is where I criticise the First Minister most of all

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK