Google fragen

Sie suchten nach: chyfrifiaduron (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

rhyngweithio pobl â chyfrifiaduron

Englisch

human-computer interaction

Letzte Aktualisierung: 2013-07-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Wedyn daeth teipiaduron a chyfrifiaduron

Englisch

Then came typewriters and computers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Rhannu'r blygell hon gyda chyfrifiaduron eraill

Englisch

Share this folder with other computers

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Edwina Hart : Nid wyf wedi syrthio mewn cariad â chyfrifiaduron fy hun , Phil

Englisch

Edwina Hart : I have not had a love affair with computers myself , Phil

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Syrthiais mewn cariad â chyfrifiaduron ers imi ddefnyddio un am y tro cyntaf yn 1957

Englisch

I have had a passionate love affair with computers ever since I first used one in 1957

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fel Aelodau Cynulliad , yr ydym yn defnyddio cyfrifiaduron yn ein swyddfeydd ynghyd â chyfrifiaduron côl

Englisch

As Assembly Members , we all use computers in our offices as well as laptops

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Andrew Davies : Nid yw'r ffigurau ar gyfer nifer y cartrefi yng Nghymru sydd â chyfrifiaduron personol wrth law gennyf

Englisch

Andrew Davies : I do not have to hand the figures for the number of households in Wales that have personal computers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae cynnig yr UE yn ymwneud â rhwydwaith newydd o loerenni llywio i ddarparu data ar gyfer gyrwyr , llongwyr , a defnyddwyr ffonau symudol a chyfrifiaduron

Englisch

The EU proposal is for a new network of navigational satellites to provide data for drivers , sailors , and mobile phone and computer users

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Hefyd yn y Fflint , bydd NuLife Glass yn tynnu plwm o hen sgriniau teledu a chyfrifiaduron , a gall ddelio â hyd at bedair tunnell o wydr y dydd

Englisch

Also in Flint , NuLife Glass will extract lead from scrapped television and personal computer monitors , and it is geared up to handle four tonnes of glass a day

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Aethpwyd â chyfrifiaduron i gartrefi hen bobl , ysbytai a thai cysgodol i helpu'r rhai na allent gyrraedd gorsaf bleidleisio i fwrw eu pleidlais

Englisch

Computers were taken into old people's homes , hospitals and sheltered accommodation to help those who could not reach a polling station to vote

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag , mae dibyniaeth ar dechnoleg newydd yn dod â phroblemau yn ei sgil ac mae ysgolion eisoes wedi dysgu'r wers honno gyda chyfrifiaduron

Englisch

However , dependency on new technology brings other problems and schools have already learned that lesson with computers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fe'm synnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ynglyn â pha mor gyflym y datblygodd yr holl dechnoleg sydd yn seiliedig ar y rhyngrwyd a chyfrifiaduron yn y DU a ledled y byd

Englisch

I have been astonished in recent years at how quickly the whole internet and computer-based technology has advanced in the UK and throughout the world

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gyda chyfrifiaduron personol yn costio tua £1 ,000 yn y gorffennol , yr oedd gan y rhai mwy cefnog fynediad i'r dechnoleg

Englisch

With personal computers costing about £1 ,000 in the past , the better off had access to the technology

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yn olaf , os yw fferyllwyr i ddarparu presgripsiynau amlroddadwy yn llwyddiannus , bydd yn rhaid wrth fuddsoddi sylweddol mewn TG fel y gall cyfrifiaduron fferyllwyr gysylltu â chyfrifiaduron meddygon teulu

Englisch

Finally , in order for chemists to issue repeat prescriptions successfully , that will require considerable investment in IT so that chemists ' computers can talk to GPs ' computers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwyddom eisoes fod cerddoriaeth yn boblogaidd iawn a chaiff ei llwytho i ffonau symudol a chyfrifiaduron , ac mae'n bosibl y byddwn yn gweld sefyllfa lle y gall bandiau Cymru sicrhau bod eu cerddoriaeth ar gael ar y rhyngrwyd

Englisch

We already know that music is hugely popular and is being downloaded to mobile phones and computers , and it is feasible that we will see a situation whereby Welsh bands can make their music available over the internet

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid yw'r cyhoeddiad yn effeithio ar ganolfan ymchwil a datblygu Panasonic a'r gwaith o gynhyrchu ffyrnau micro-don a chyfrifiaduron côl ym Mhentwyn

Englisch

The announcement does not affect Panasonic's research and development centre and its production of microwaves and laptops at Pentwyn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Weinidog , byddwch yn cofio'r problemau arswydus a brofodd ffermwyr o dan eich rhagflaenydd , yn enwedig gyda golwg ar daliadau hwyr a'r problemau gwarthus â chyfrifiaduron

Englisch

Minister , you will remember the horrendous problems farmers that endured under your predecessor , especially with regard to late payments and the infamous computer problems

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Heddiw, mae rhyw chwarter o’r bobl sy’n gweithio yn Ewropyn cynhyrchu pethau mae eu hangen ar gyfer y byd modern:bwyd a diod; fonau symudol a chyfrifiaduron; dillad a chelfi;peiriannau golchi a theledu; ceir, bysys a lorïau a llawerobethau eraill.

Englisch

Today, roughly a quarter of the people working in Europe areproducing things needed for the modern world: food anddrinks; mobile phones and computers; clothes and furniture;washing machines and televisions; cars, buses and lorriesand lots more besides.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag , nid yw'r bwriad i gau yn effeithio ar waith cyfagos LG&nbs ;Electronics Wales , lle y cydosodir monitorau a chyfrifiaduron , y ceir galw cynyddol amdanynt

Englisch

However , the planned closure does not affect the adjacent LG&nbs ;Electronics Wales plant , which assembles monitors and computers , and for which demand continues to increase

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Walisisch

David Davies : A yw Rosemary Butler yn cytuno os oes gan athrawon yn Lloegr fynediad i fwy o gyfleusterau nag athrawon yng Nghymru , yna mae hynny'n fater sydd yn berthnasol ar draws ffiniau ? A yw yn cytuno bod y ffaith y gall athrawon yn Lloegr fanteisio ar bob math o grantiau ffafriol i brynu cyfarpar technoleg gwybodaeth megis cyfrifiaduron arffed a chyfrifiaduron eraill , pethau na all athrawon yng Nghymru fanteisio arnynt , yn rhoi athrawon Cymru dan anfantais ? A yw yn cytuno mai syniad datganoli oedd , nid rhoi athrawon dan anfantais ond sicrhau , os rhywbeth , fod pobl broffesiynol yng Nghymru yn ennill mantais ? Sut y bydd hi yn rhoi sylw i'r broblem hon ?

Englisch

David Davies : Does Rosemary Butler agree that if teachers in England have access to more facilities than teachers in Wales , then that is an issue of cross-border relevance ? Does she agree that the fact that teachers in England can access all kinds of favourable grants to buy information technology equipment such as laptops and other computers , which teachers in Wales are not able to access , puts Welsh teachers are at a disadvantage ? Does she agree that the idea of devolution was not to put teachers at a disadvantage but to ensure that , if anything , professionals in Wales were at an advantage ? How will she address this problem ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK