Google fragen

Sie suchten nach: gaf i dynnu eich sylw at fy newis iaith ... (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Yr wyf am dynnu eich sylw at un pwynt yn arbennig

Englisch

I wish to draw your attention to one specific point

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Y Llywydd : Hoffwn dynnu eich sylw at ddau fater

Englisch

The Presiding Officer : I wish to bring two matters to your attention

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oeddwn yn meddwl i mi dynnu eich sylw at y ffaith fy mod am godi pwynt o drefn yn gynharach

Englisch

I thought that I had brought it to your notice that I wanted to raise a point of order earlier

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Hoffwn dynnu eich sylw at adroddiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Gyngor Chwaraeon Cymru

Englisch

I draw your attention to reports recently published by the Sports Council for Wales

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Hoffwn dynnu eich sylw at y ffaith na all pob un sydd yn dioddef seinio rhybudd

Englisch

I point out that not all victims can whistleblow

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Hoffwn dynnu eich sylw at brif elfennau'r argyfwng sydd yn wynebu'r diwydiant

Englisch

I want to draw your attention to the main elements of the crisis facing the industry

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ar lefel llywodraeth leol , Agenda 21 a gaiff yr effaith fwya ; hoffwn dynnu eich sylw at welliant 7

Englisch

At a local government level , Agenda 21 will have the biggest impac ; I draw your attention to amendment 7

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni ddymunaf fod yn un sy'n darogan gwae , ond yr wyf am dynnu eich sylw at enghraifft leol , a ailadroddir ledled Cymru yr wyf yn siwr

Englisch

I do not wish to be the voice of doom and gloom , but I want to draw a local example to your attention , which I am sure is replicated throughout Wales

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

David Melding : I dynnu eich sylw oddi wrth wastraff ai droi at yr adolygiadau ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol , cafwyd rhai o'r adolygiadau gwaethaf ym Mhrydain Fawr o fewn awdurdodau yn y De

Englisch

David Melding : To divert your attention from waste to the joint reviews of the social services , authorities in south Wales have had some of the worst reviews in Great Britain

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Hoffwn dynnu eich sylw at y cynllun gweithredu ffordd o fyw iach a heini , a sefydlwyd gan Gyngor Chwaraeon Cymru , ac sy'n cydredeg â'r strategaeth faeth

Englisch

I would like to draw attention to the healthy and active lifestyles action plan , which was initiated by the Sports Council for Wales , and sits alongside the nutrition strategy

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Tra'n derbyn hynny , yr wyf am dynnu eich sylw at yr angen i gadw cwestiynau'n fyr , yn gryno ac yn berthnasol , yn enwedig y cwestiynau atodol

Englisch

However , while I accept that , I want to draw your attention to the need to keep questions brief , succinct and relevant , particularly the supplementary questions

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'n hanfodol bod ein cyd-Aelodau yn San Steffan yn gwybod bod y materion hyn wedi cael eu codi ac yr wyf yn fwy na pharod i ysgrifennu atynt i dynnu sylw at fy natganiad a'r pwyntiau a wnaed yn y Cynulliad

Englisch

It is vital that our Westminster colleagues know that these issues have been raised and I will be happy to write to them to draw attention to my statement and the points made in the Assembly

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Owen John Thomas : Ers imi dynnu eich sylw at y 95 y cant o Somaliaid ifanc sydd yn ddi-waith yng Nghymru , yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn Ionawr 2001 , pa gamau a gymerwyd gennych i gadw llygad ar y sefyllfa ?

Englisch

Owen John Thomas : Since I drew your attention to the 95 per cent of young Somalis who are unemployed in Wales , according to figures announced in January 2001 , what steps have you taken to keep an eye on the situation ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Y Llywydd : A gaf i dynnu eich sylw at y ffaith fod yn rhaid i'r ddadl hon orffen o fewn yr awr er mwyn sicrhau bod y ddwy ddadl arall yn gorffen erbyn 5 .30pm ? Yr wyf yn apelio ar Aelodau , er cymaint eich brwdfrydedd ynglyn â'r pwnc hwn , i fod yn gryno

Englisch

The Presiding Officer : May I draw your attention to the fact that this debate must finish within the hour in order to ensure that the two other debates finish before 5 .30pm ? I appeal to Members to be concise , notwithstanding your enthusiasm about this subject

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Y Llywydd : Cyn imi alw pleidlais ar y datganiad busnes , mae'n bleser gennyf dynnu eich sylw at y neges e-bost a gawsoch yn gynharch sy'n sôn am y cyfarwyddyd newydd ynglyn â phleidleisio ac yn nodi'r gwelliannau pellach a wnaed i'r gyfundrefn bleidleisio

Englisch

The Presiding Officer : Before I call for a vote on the business statement , it gives me great pleasure to draw attention to the e-mail sent to Members earlier in order to provide revised guidance on voting and inform us of the further improvements made to the system

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK