Google fragen

Sie suchten nach: gan deimlo galwad natur (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Gan deimlo mwy o gywilydd wrth y funud , mae'r fam yn cofio mor hwyr ydyw

Englisch

Growing more embarrassed by the minute , she remembers how late she is

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae ar rieni sy'n gweithio angen cynlluniau chwarae yn yr haf fel y gallant fynd i weithio gan deimlo'n sicr bod eu plant yn cael gofal priodol

Englisch

Working parents need summer play schemes so that they can go to work assured that their children are being looked after appropriately

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae angen inni sicrhau bod staff yn gallu gweithredu gan deimlo'n ddiogel ac y cânt eu hamddiffyn a'u cefnogi os codant eu llais pan fyddant yn teimlo bod rhywbeth o'i le

Englisch

We need to ensure that staff can operate in a sense of security and that they will be protected and supported if they speak out when they feel that something is wrong

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Michael German : Codaf i siarad gan deimlo mwy o ofid nag o ddicter , ond bu'n hawdd gweld y dicter yn wynebau'r cyn-filwyr y cyfarfûm â hwy yn ystod y dyddiau diwethaf

Englisch

Michael German : I rise to speak more in regret than in anger , but it has been easy to see the anger on the faces of the veterans that I have met during the last few days

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid yw'n peri syndod bod llawer o gleifion oedrannus yn cael eu cynghori gan eu perthnasau a'u hanwyliaid yn awr i beidio â phetruso ac anwadalu ynghylch defnyddio'r system flaenoriaethu dros y teleffon , ond yn hytrach , os byddant yn deffro yn y nos gan deimlo'n sâl , i ddeialu 999 a chael ambiwlans

Englisch

Not surprisingly , many elderly patients are now being advised by their relatives and loved ones not to shilly-shally and mess about using the telephone triage system , but , if they wake up feeling ill in the night , to dial 999 and get an ambulance

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'n fy nharo i , o'r wybodaeth a'r enghreifftiau a welais , na ddylai'r dioddefwyr ME ifanc wneud dim mwy na'r hyn a deimlant sydd o fewn eu gallu , gan y byddant yn blino mwy os ydynt yn gwthio'u hunain yn rhy galed gan deimlo'n waeth yn y pen draw nag oeddent ar y cychwyn

Englisch

It seems to me , from the examples and information I have come across , that young ME sufferers should only do what they feel they can do , because they will become more exhausted if they push themselves too hard and end up feeling worse than when they started

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr wyf wedi meddwl llawer am y digwyddiad hwnnw , gan deimlo'n euog na wneuthum ragor , ond , yn anad dim , yr oeddwn yn teimlo'n drist bod trais o'r fath yn ymddangos mor arferol , mor ddidaro ac mor dderbyniol

Englisch

I have thought a lot about that incident , feeling guilty that I did not do more , but , above all , I felt sad that violence like that seems so normal , so casual and so accepted

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Os ewch i'r gwaith fore Llun gan deimlo'n fodlon ar berfformiad y tîm cenedlaethol neu dîm lleol -- ac mae Clwb Pêl-droed y Rhyl wedi cael llwyddiant eithriadol eleni -- yr ydych yn teimlo'n hapusach a , gan eich bod wedi cael hwb i'r galon , mae'ch golwg ar fywyd yn fwy cadarnhaol

Englisch

If you go into work on Monday morning happy about how the national team or a local team has performed -- and Rhyl Football Club has had remarkable success this year -- you feel happier and , with the juices flowing , it means you have a more positive outlook on life

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A yw hynny o ddiddordeb i chi , Ieuan ? A oes rhywun ym Mhlaid Cymru sy'n ymddiddori yn y byd go-iawn ? Beth yw ei barn am y 40 y cant o gynnydd yn nifer y prentisiaid sy'n derbyn hyfforddiant yng Nghymru , a noddwyd gan ELWa ? Gallaf weld nad yw hynny o ddiddordeb o gwbl i Aelodau Plaid Cymr ; maent yn edrych i lawr gan deimlo'n chwithig

Englisch

Are you interested , Ieuan ? Is anybody in Plaid Cymru interested in the real world ? What does it think about the 40 per cent increase in the number of apprentices in training in Wales , which has been sponsored by ELWa ? I can see that the Plaid Cymru Members are not interested at al ; they are looking down in embarrassment

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK