Google fragen

Sie suchten nach: gwadd (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Dyma’r siaradwyr gwadd :

Englisch

The guest speakers were:

Letzte Aktualisierung: 2009-02-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Walisisch

Dyma’r siaradwyr gwadd :

Englisch

The guest speakers were as follows:

Letzte Aktualisierung: 2009-02-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Walisisch

Gwn yr ystyrir ei bod bron yn drosedd grogi i siaradwyr gwadd fynd dros eu hamser

Englisch

I know that it is regarded as a near-hanging offence for invited speakers to overstep their mark

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag , ni ddylai fod fel y cinio gwadd yn Hampstead yn trafod beth i'w wneud ynghylch problem y tlodion

Englisch

However , it should not be like the Hampstead dinner party discussing what to do about the problem of the poor

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Michael German : Cefais wahoddiad gan gangen sir Clwyd o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yng Nghymru i fod yn siaradwr gwadd yn ei chyfarfod cyffredinol blynyddol ar 8 Ionawr yn Llangollen

Englisch

Michael German : I was invited by the Clwyd county branch of the National Farmers Union Wales to be a guest speaker at its annual general meeting on 8 January in Llangollen

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oeddem yn falch iawn eich bod yn gallu dod i'r gwobrau chwaraeon fel ein gwr gwadd , ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn agor y ganolfan yn swyddogol yn ddiweddarach y mis hwn

Englisch

We are delighted that you were able to attend as our guest of honour for the sports person awards , and we look forward to your officially opening the centre later this month

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bydd angen trosglwyddo'r cyfrifoldeb , y cymorth a'r arian ar gyfer Grid Dysgu Cenedlaethol , Cymru ar ôl y tair blynedd cyntaf i gorff gwadd

Englisch

Future responsibility , support and funding for National Grid for Learning , Cymru after the initial three years will need to be transferred to a host body

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oedd bron yn werth yr ymdrech o godi a pharatoi ychydig yn gynt nag y byddwn fel arfer yn ei wneud , er , wrth gwrs , nid oes modd bwyta eich brecwast mewn brecwast busnes os mai chi yw'r gwr gwadd

Englisch

It almost made it worth the effort of getting up and getting into gear a little earlier than I otherwise would , although of course you cannot eat your breakfast at a business breakfast if you are the guest of honour

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae gennym raglen o flogiau gwadd a gynlluniwyd gan bobl sy'n gysylltiedig â diwylliant a gwneud lleoedd treftadaeth i rannu eu profiadau, eu llwyddiannau a'u dysgu gyda'r gymuned.

Englisch

We have a programme of guest blogs planned from people connected to culture and heritage-led place making to share their experiences, successes and learning with the community.

Letzte Aktualisierung: 2018-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Walisisch

Cofiaf gyfarfod blynyddol Arlunwyr a Dylunwyr Cymru lle y rhwystrwyd y siaradwr gwadd o Gyngor Celfyddydau Cymru -- a oedd yn ariannu'r sefydliad -- rhag annerch y cyfarfod hyd nes eu bod wedi cael pleidlais o safbwynt a ddylid caniatáu iddo barhau

Englisch

I remember an annual meeting of ADW where the invited speaker from the Arts Council of Wales , which was funding the organisation , was prevented from making his speech until the meeting had voted on whether he should be allowed to proceed

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Efallai fod y cynllun gweithredu yn cynnwys un neu ddau syniad amwys ond addawol , fel y cynlluniau cludiant gwyrdd a defnyddio technoleg newydd , ond yn hytrach na datblygu'r syniadau hyn ymhellach neu roi enghreifftiau o'r manylion , mae gweddill y cynllun yn llawn awgrymiadau i anfon staff ar ddyddiau hyfforddi i'w dysgu am ddatblygu cynaliadwy , gwahodd siaradwyr gwadd i siarad amdano a threfnu seminarau a gweithdai

Englisch

The action plan may contain one or two vague but quite promising ideas , such as green transport plans and the use of new technology , but rather than developing these ideas further or giving examples of the specifics , the rest of the plan is full of suggestions to send staff on training days to teach them about sustainable development , to invite guest speakers in to talk about it and to set up seminars and workshops

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yn fwy diweddar , bûm yn siaradwr gwadd , ynghyd â Syr Iain Vallance , Llywydd Cydffederasiwn Diwydiant Prydain ar lefel y DU , yn ei ginio blynyddol yng ngorllewin Cymru , lle yr amlinellais weledigaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer economi lwyddiannus a dynamig

Englisch

More recently , I was the guest speaker , together with Sir Iain Vallance , the President of the CBI at UK level , at its annual dinner in west Wales , where I outlined the Assembly Government's vision for a dynamic , successful economy

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae llawer o’r canolfannau hyn yn llwyddo i farchnata eu hunain yn effeithiol ymhlith y cyhoedd sy’n siarad Cymraeg a gwahoddwyd tri siaradwr gwadd i rannu eu profiadau a’u cyngor am ddefnyddio Cymraeg yn y sector.

Englisch

Many of these centres succeed in marketing themselves effectively to the Welsh-speaking public and three guest speakers were invited to share their experiences and advice on using Welsh in the sector.

Letzte Aktualisierung: 2008-10-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Walisisch

Mae’r rhan fwyaf o’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn fisol, ac yn y cyfarfodydd hynny mae’r merched yn cynnal gweithgareddau amrywiol, mae siaradwyr gwadd yn mynychu neu mae tripiau/ymweliadau yn cael eu cynnal.

Englisch

Most of the meetings are held monthly, and at those meetings the women hold varied activities, guest speakers attend or trips/visits are held.

Letzte Aktualisierung: 2008-06-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK