Sie suchten nach: oriau golau dydd (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

mae hynny mor amlwg â golau dydd

Englisch

that is as clear as the nose on my face

Letzte Aktualisierung: 2013-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yr wyf yn dal yn obeithiol y bydd un neu ddau o gynigion cymhorthdal gweithredu yn gweld golau dydd ar ddiwedd y trafodaethau hyn

Englisch

i am still hopeful that one or two operating aid proposals will see the light of day at the end of these discussions

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

bu ein hanes yn y maes hwn yn dywyll a difla ; mae'n bryd edrych ar y mater mewn golau dydd

Englisch

our record in this area has been dark and miserabl ; it is about time that daylight was thrown on this matter

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

ni fydd kirsty yn bresennol pan fydd yn trafod hanner y penderfyniadau hynny gan na fyddant yn gweld golau dydd ac ni fydd kirsty yn gwybod beth gafodd ei wrthod

Englisch

kirsty will not be present when it discusses half of those decisions because they will not see the light of day and kirsty will not know what has been rejected

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

mae sefyllfaoedd lle na fydd amheuaeth ynghylch graddau'r halogiad ar safle penodol a lle y bydd mor amlwg â golau dydd bod angen asesiad priodol

Englisch

there are situations in which the degree of contamination in a particular site will not be disputed and in which it will be as obvious as a pikestaff that a proper assessment needs to undertaken

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

pan oeddech yn cerdded ar y stryd , yr oedd y difrod a'r niwed a wnaethpwyd i'r gymuned mor amlwg â golau dydd

Englisch

when you walked up and down the street , the destruction and the damage that had been done to the community was as plain as the nose on your face

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

mae adam ingram a steve hill , prif weithredwr dara , wedi datgan mor eglur â golau dydd fod prosiect draig goch yn mynd yn ei flaen , ac nad oes rheswm i ddychryn

Englisch

statements have been made as plain as a pikestaff by adam ingram and steve hill , dara's chief executive , that red dragon is proceeding , and that there is no reason for alarm

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

pa ystyriaeth a roddwch i'r themâu hyn sydd yn deillio o'r trafodaethau ar y strategaeth a fydd yn gweld golau dydd y flwyddyn nesaf ?

Englisch

what consideration will you give to these themes that have come to the fore during discussions on the strategy , which will see the light of day next year ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

ni ddymunwch ystyried y ffeithiau -- sydd mor amlwg â golau dydd -- ynglyn â pha un o'r pedair ardal amcan 1 yr ymrwymwyd yr arian mwyaf iddi

Englisch

you do not want to consider the facts -- which are as plain as a pikestaff -- about which of the four objective 1 areas has had most money committed to it

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

fodd bynnag , mae llywodraeth cynulliad cymru wedi cyflwyno rhai mesurau rhagorol yn ddiweddar ar archwilio , trafnidiaeth , tai a thir comin , ac yr wyf yn bryderus na fyddant yn gweld golau dydd am na fyddant yn sicrhau lle yn nhagfa san steffan

Englisch

however , the welsh assembly government has recently put forward some excellent bills on audit , transport , housing and common land , and i am concerned that they will not see the light of day because they will not secure a place in the westminster log jam

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

mewn ateb i mi , bu ichi nodi bod 42 ,000 o weithiau celf nad ydynt byth yn gweld golau dydd , nac yn cael eu harddangos byth , a byddai 9 ,000 ohonynt yn addas i'w harddangos yn barhaol

Englisch

in an answer to me , you indicated that there are 42 ,000 works of art that never see the light of day , that are never put on display , of which 9 ,000 would be suitable for permanent display

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

tonnau araf, ond erbyn i ni gyrraedd cwsg dwfn, dyma'r unig rai sydd ar ol, a'r unig ffordd i fesur, felly, beth sy'n digwydd wedi i ni adael byd y corff, ac ymwybyddiaeth golau dydd ymhell ar ol

Englisch

slow waves, but by the time we reach deep sleep, these are the only ones remaining, and the only way to measure, therefore, what happens after we leave the world of the body, and the awareness of daylight far behind

Letzte Aktualisierung: 2021-12-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK