Google fragen

Sie suchten nach: ros elan (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Ros Láir

Englisch

Rosslare Europort

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Walisisch

Soniais am Elan Closs Stephens a Huw Jones , er enghraifft

Englisch

I have mentioned Elan Closs Stephens and Huw Jones , for example

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Credwn mai cynigion Ros Altmann yw'r rhai mwyaf addawol

Englisch

We think that Ros Altmann's proposals are the most promising

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fe all fod cynigion ar droed hefyd i foddi cwm Elan i roi dŵr i Loegr

Englisch

Proposals may also be afoot to flood the Elan valley to provide water for England

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yn ogystal , penodais Elan Closs Stephens fel meddyliwr allanol i'r tasglu

Englisch

In addition , I have appointed Elan Closs Stephens as an outside thinker for the taskforce

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dengys astudiaeth gan Ros Altman mai dim ond nifer fach o ymddiriedolaethau pensiwn ledled y DU yr effeithir arnynt yn yr un modd ag yr effeithiwyd ar gynllun ASW

Englisch

A study by Ros Altman shows that only a small number of pension trusts throughout the UK are affected in the way that the ASW scheme has been affected

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dyna pam mai cynigion Dr Ros Altmann yw'r rhai fforddiadwy , synhwyrol , a chyfyngedig cyntaf a welais

Englisch

That is why Dr Ros Altmann's proposals are the first affordable , sensible , and limited ones that I have seen

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ysgrifennodd y Prif Weinidog at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau eto yn ddiweddar i ailddatgan ei farn y dylid mynd ar drywydd yr achos drwy ystyried y cynigion a gyflwynodd Ros Altman

Englisch

The First Minister recently wrote to the Secretary of State for Work and Pensions again to restate his view that the case should be pursued by considering the proposals that Ros Altman has put on the table

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ieuan Wyn Jones : Diolchaf i Rhodri am yr ateb hwnnw ac am ei ddatganiad cadarnhaol ar Ros-goch

Englisch

Ieuan Wyn Jones : I thank Rhodri for that reply and for his positive statement about Rhos-goch

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pwyllgor Cynghori anrhydedd gwasanaethau lleol. Oedd Ros OBE yn rhestr anrhydeddau'r flwyddyn newydd 2015 ar gyfer gwasanaethau i dreftadaeth Prydain.

Englisch

Local Services Honours Advisory Committee. Ros was awarded an OBE in the 2015 New Year’s Honours list for services to British heritage.

Letzte Aktualisierung: 2018-05-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Mae Ros hyfforddi fel cyfreithiwr ac gychwyn ei gyrfa mewn rolau cyfreithiol cyn ymgymryd â swyddi arweinyddiaeth ehangach yn y sector preifat, gan gynnwys ar gyfer olew Gwlff a grŵp Booker.

Englisch

Ros trained as a solicitor and started her career in legal roles before taking on wider leadership positions in the private sector, including for Gulf Oil and Booker Group.

Letzte Aktualisierung: 2018-05-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Kirsty Williams : Yr wyf yn siwr y bydd fy etholwyr yng Nghwm Elan a Rhaeadr Gwy'n falch o glywed y sicrwydd hwnnw

Englisch

Kirsty Williams : I am sure that my constituents in the Elan Valley and Rhayader will be pleased to hear those reassurances

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ymysg ei lwyddiannau ar Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog y, arweiniodd Ros y tîm achub un o'r crochendai Fictoraidd diwethaf gweithio yn y DU, Middleport crochenwaith, gan ddod â bywyd newydd a busnes at y safle a adferwyd.

Englisch

Among her achievements at The Prince’s Regeneration Trust, Ros led the team that saved one of the last working Victorian potteries in the UK, Middleport Pottery, bringing new life and business to the restored site.

Letzte Aktualisierung: 2018-05-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Ros yn Gyfarwyddwr anweithredol o grŵp ydych chi a minnau, datblygwr eiddo adfywio sy'n seiliedig ar, ac yn aelod o'r gymuned, gwirfoddol

Englisch

Ros is a non-executive director of U and I group, a regeneration based property developer, and a member of the Community, Voluntary

Letzte Aktualisierung: 2018-05-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Mae Ros yn dal dau doethuriaeth Anrhydeddus, o swydd Stafford a phrifysgolion Keele, am ei gwaith ym maes treftadaeth ac Adfywio, ac mae gradd yn y gyfraith a seicoleg ac MBA.

Englisch

Ros holds two honorary doctorates, from Staffordshire and Keele Universities, for her work in heritage and regeneration, and has a degree in Law and Psychology and an MBA.

Letzte Aktualisierung: 2018-05-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Fel Cyfarwyddwr eiddo Railtrack, datblygodd diddordeb mewn materion yn ymwneud â sefydlu ac adfywio trefol sydd wedi nodweddu ei rolau ers. Aeth Ros i arwain RegenCo – cwmni adfywio trefol yn y Gorllewin Canolbarth Lloegr--lle hi oedd y Prif Weithredwr cyntaf.

Englisch

As Property Director of Railtrack, she developed an interest in the issues around place and urban regeneration which have characterised her roles since. Ros went on to lead RegenCo – an urban regeneration company in the West Midlands--where she was the first CEO.

Letzte Aktualisierung: 2018-05-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Cadeiriais bwyllgor llywio i helpu i arwain y cyngor drwy'r broses , a chawsom gymorth anfesuradwy gan Anthony Everitt ac Elan Closs Stephens , a diolchaf iddynt am eu gwaith gwerthfawr

Englisch

I chaired a steering group to help guide the council through the process , in which we were immeasurably helped by Anthony Everitt and Elan Closs Stephens , and I thank them for their valuable work

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Canlyniad trafodaethau Adam Price gyda'r arbenigwraig pensiynau Ros Altman oedd cyflwyno ateb lle y gallai aelodau cynlluniau pensiwn , megis cynllun ASW , gael eu digolledu'n llawn

Englisch

Adam Price's discussions with pensions expert Ros Altman culminated in her presenting a solution whereby members of pension schemes , such as the ASW scheme , could be fully compensated

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Cefais y fraint o chwarae rhan ym mhenodiad Elan Closs Stephens , gan gychwyn oes newydd i S4C , sydd yn enghraifft dda inni oll o'r modd y gall penodiad o'r fath wneud y cyrff hyn yn fwy agored

Englisch

I was privileged to play a part in the appointment of Elan Closs Stephens , thus ushering in a whole new era for S4C , which is a good example to us all of how that type of appointment can open up these bodies

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Felly , mae problemau yn gysylltiedig ag ôl-weithredu , a dyna pam nad yw'r Prif Weinidog wedi dadlau o blaid ôl-weithredu yn benodol , ond o blaid cynigion Ros Altman , sy'n cynrychioli ffordd wahanol o geisio mynd i'r afael â'r mater hwn

Englisch

Therefore , there are problems with retrospection , which is why the First Minister has not argued for retrospection particularly , but in support of Ros Altman's proposals , which represent a different way of trying to tackle this issue

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK