Google fragen

Sie suchten nach: siarad y cymraeg (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

siarad y fori

Englisch

talk the fence

Letzte Aktualisierung: 2018-08-08
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Walisisch

Mae'r Aelodau wedi cael llawer o gyfleoedd i siarad y bore yma

Englisch

Members have had many opportunities to speak this morning

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae llawer o'r gwrthbleidiau wedi siarad y filltir ond heb ei cherdded

Englisch

Many of the opposition parties have talked the talk but they have not walked the walk

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pan godaf i siarad , y peth cyntaf a wêl y cyhoedd yw fy nghefn

Englisch

When I stand up to speak , the first thing that the public see is my back

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Edrychaf ymlaen at y strategaeth a argymhellwyd ar gyfer addysg drwy gyfrwng y Cymraeg

Englisch

I look forward to the strategy recommended for Welsh-medium education

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae pum Aelod arall am siarad , y dylent orffen erbyn 5 p .m .

Englisch

Five more Members wish to speak , who should be finished by 5 p .m .

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ni fyddai’n iawn imi siarad y prynhawn yma heb dalu teyrnged i arbenigedd ac ymroddiad staff amgueddfeydd yng Nghymru

Englisch

It would not be right for me to speak this afternoon without paying tribute to the expertise and dedication of museum staff in Wales

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bûm yn siarad y bore yma â phobl ym Malaysia sy'n trefnu ymdrechion darparu cymorth yn Indonesia

Englisch

I have spoken this morning to people in Malaysia who are organising relief efforts in Indonesia

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr wyf yn siwr , pan alwaf arno i siarad y tro nesaf yn y ddadl hon , y bydd yn datgan buddiant

Englisch

I am sure that when I call on him to speak the next time during this debate , he will declare an interest

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Deëllais o'r cyfrifiad fod canran y rhai sy'n siarad y Gymraeg wedi codi , nid gostwng

Englisch

I understood from the census that the percentage of people speaking Welsh had risen , not fallen

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Byddai hynny'n galluogi cael poblogaeth sydd nid yn unig yn gallu siarad y ddwy iaith , ond sydd yn eu defnyddio

Englisch

That would enable us to have not only a population that is able to speak both languages but one that uses them

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwn ar ba lwyfan gwleidyddol y mae Jocelyn yn siarad : y mater hwnnw yw prif reswm Plaid Cymru dros fodoli

Englisch

I know the party shirt on which Jocelyn is speakin ; that issue is Plaid Cymru's main purpose of existence

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae nifer o brosiectau eraill hefyd ar waith i sicrhau bod pobl ifanc yn dymuno ac yn gallu parhau i siarad y Gymraeg , pa un ai a gânt addysg cyfrwng Cymraeg neu drwy addysg cyfrwng Saesneg gan siarad Cymraeg fel ail iaith

Englisch

A number of other projects are also underway to ensure that young people want to and are able to continue speaking Welsh , whether they go through Welsh-medium education , or through English-medium education and speak Welsh as a second language

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae gallu siarad y Gymraeg a'r Saesneg ac wedyn dysgu trydedd iaith yn haws o lawer na dysgu ail iaith i ddechrau

Englisch

Being able to speak Welsh and English and then learning a third language is much easier than learning a second language to start with

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr ydych wedi clywed y Prif Ysgrifennydd yn siarad y prynhawn yma am rai terfynau sydd yn wahanol yng Nghymru i'r rheini yn Lloegr

Englisch

You have heard the First Secretary talking this afternoon about some limits in Wales that are different from those in England

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Er inni siarad y bore yma , dim ond pum munud cyn i mi ddod i'r Siambr y deallais eich bod yn bwriadu cynnig y newid hwn

Englisch

Although we spoke this morning , I was unaware that you intended to propose this change until five minutes before I came to the Chamber

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr wyf wedi bod yn gymharol drugarog yn y ddadl hon ac wedi caniatáu i Aelodau siarad y tu hwnt i'r amser a bennwyd ar eu cyfer

Englisch

I have been fairly lenient in this debate and allowed Members to go beyond the allocated time

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag , yr wyf yn ymwybodol o'r ffaith nad yw'r rhan fwyaf o'm cydwladwyr yn siarad y Gymraeg

Englisch

I am , however , mindful of the fact that the majority of my compatriots are not Welsh speaking

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid wyf am sôn yn benodol am y cyfansoddiad , ond gobeithiaf , os caiff Janet Davies gyfle i siarad , y bydd yn amlinellu ein safbwynt ni ar hynny

Englisch

I will not refer specifically to the constitution , but I hope , if Janet Davies has an opportunity to speak , that she will outline our position on that

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yn Latfia , credaf fod Latfieg yn iaith leiafrifol , gan fod 60 y cant o'i dinasyddion yn siarad y Rwsieg heb fedru dim Latfieg

Englisch

In Latvia , I believe , Latvian is a minority language , because 60 per cent of its citizens speak Russian and no Latvian

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK