Google fragen

Sie suchten nach: ukudla ezimithiyo (Zulu - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Zulu

Englisch

Info

Zulu

Ukudla

Englisch

please give me some money

Letzte Aktualisierung: 2019-03-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Ukudla

Englisch

Right

Letzte Aktualisierung: 2014-08-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

ukudla amakinathi

Englisch

complete the sentences with the same word

Letzte Aktualisierung: 2018-01-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

ukudla ubhedu

Englisch

oustanding

Letzte Aktualisierung: 2018-05-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

ngifuna ukudla umqwayiba

Englisch

I want to eat biltong.

Letzte Aktualisierung: 2015-09-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

ukudla okudlela endlini

Englisch

The food is eaten inside (the home)

Letzte Aktualisierung: 2015-03-30
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: CCLW

Zulu

ntombazane ngifuna ukudla nawe

Englisch

what is a girl, I want to eat with you

Letzte Aktualisierung: 2019-02-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

aybo aniklethe la ukudla kwam

Englisch

Good riddance! Bring my food here

Letzte Aktualisierung: 2019-02-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

ntombazane, ngifuna ukudla nawe.

Englisch

Girl, I want to eat with you.

Letzte Aktualisierung: 2016-08-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

uThandi naye upheka ukudla.

Englisch

Thandi also cooks the food.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Izingane akufanele zilahle ukudla

Englisch

Children must not play with their food

Letzte Aktualisierung: 2019-01-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

ukudla kwasekuseni badlela ekhishini

Englisch

they eat breakfast in the kicthen

Letzte Aktualisierung: 2014-07-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Ukuze uqede ukudla i-pazli kudinga isineke kanye nokwazi ukucabanga ngokuqonda

Englisch

Completing the puzzle requires patience and logical ability

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Sebenzisa isihluthulelo somcibisholo ukufuna indlela yakho ebhodini futhi uzibe ama-Troggles. Chofoza isihluthulelo sokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Englisch

Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

kanti abanye abantu basebenzisa amathole abo ukuze bafudumele amanzi ukuze bakwazi ukugeza ngoba ukugeza emanzini abandayo ngezinye izikhathi kungase kubangele ukuthi unesifo somkhuhlane noma sibi kakhulu. Ukuba negesi kusisindisa izinkinga eziningi ezifana nokuthola amanzi afudumele ukuze akwazi ukusebenzisa nokukwazi ukupheka ukudla okufanele ukudla umndeni wakho, kanti izibhedlela zizoba namathuluzi afanele ukubhekana nabantu ngokusekelwa ngokuphila

Englisch

while other people use their kettles to warm up water so they can be able to bath because bathing in cold water at times might cause you to have flu or worse. Having electricity saves us a lot of troubles such as having warm water to be able to use and being able to cook proper meals to eat your family, while hospitals will at least have the right tools to deal with people on life support

Letzte Aktualisierung: 2018-06-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Ukuxoxa indaba Amanzi umhlaba wonke uyazi ngesomiso ezweni lase Somaila Isomalia ihlaselwe isomiso Isomiso sibhoke kakhulu ezweni lase Somalia Kubalele kakhulu ezweni lase somalia Imvula kayini kakhulu Izwe lase somalia lishisa kakhulu kanti nemvula ayibonwa Abantu bayahlukumezeka uma ingekho imvula Izimpilo zabantu ziyahlukumezeka ungabibikho kwemvula Siyawadinga amanzi. Amanzi abalulekile Amanzi anezidingo eziningi. Siyawaphuza,sigeze,siwashe sense eminye imisebenzi. Asiyilutho ngaphandle kwamanzi. Impilo ingaba nzima ngaphandle kwamanzi. Imvula isilethela amanzi. Sidinga imvula ukuthi isilethi amanzi. Ungabibikho kwemvula iztshalo nezithelo ngeke zikhule. Abalimi badinga imvula ukuthi izithelo nezitshalo zikhule. Singaba senkingeni ngaphandle kwezitshalo nezithelo. Imphilo ingaba nzima mazi ngekho izitshalo,izithelo nezihlahla. Ukudla sikuthola ezitshalweni. Zibalulekile izitshalo ziletha ukudla. Izitshalo zine mpilo. Imizimba yethu yondliwa yizithelo. Izihlahla zisinka umoya esiwuphefumulayo. Umoya esiwuphefumulayo siwuthola ezihlahleni. Izihlahla nezitshalo zondliwa amanzi. Amanzi akhulisa anakekele izitshalo nezihlahla. Amanzi abalulekile kakhulu.

Englisch

Nkosinathi Mankora Festile

Letzte Aktualisierung: 2014-09-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Ifektha yenombolo yilezo zinombolo ezihlukanisa leyonombolo ngokuphelele. Isibonelo, amafektha ka-6 ngu-1, 2, 3 kanye no-6. U-4 akasiyo ifektha ka-6 ngoba u-6 akakwazi ukuba ahlukaniswe kayi-4 ngokulinganayo. Uma inombolo yinye ungumaphindaphinda wenombolo yesibili, ngakho ke inombolo yesibili iyifektha yenombolo yokuqala. Ungacabanga ngokuphindaphinda njengomndeni, futhi amafaktha angabantu kuleyo mindeni. Ngakho u-1, 2, 3 kanye no-6 zingena zilingane emndenini ka-6, kodwa u-4 uyilunga lomunye umndeni. Sebenzisa umcibisholo wesihluthulelo ukuzula ebhodini futhi nokuziba ama-Troggles. Chofoza umcibisholo wokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Englisch

The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Zulu

Ukuphindaphinda kwenombolo yizonke izinombolo ezilingana naleyo yakuqala uyiphinde nenye inombolo. Isibonelo, 24, 36, 48 kanye no-60 zonke izimpindwa zika-12. U-25 akasiyo impinda yaka-12 ngoba ayikho inombolo angayiphindaphinda no-12 ukuze uthole u-25. Uma inombolo eyodwa iyifektha yenombolo yesibili, kusho ke ukuthi inombolo impinda yenombolo yokuqala. Futhi, ungacabanga ngezimpidwa njengemindeni, futhi amafektha angabantu boleyomindeni. Ifektha u-5, inabazali 10, ogogo 15, nokhokho 20, okhokho futhi 25, futhi zonke izinyathelo ezingeziwe zika-5 zinobunye ubukhulu phambili kwaso! Kodwa inombolo u-5 akasiwo ilunga londeni ka-8 noma ka-23 kunganalutho olusalayo. Ngakho u-'8 akasiyo impindwa yaka-5, futhi no-23 akasiyo. U-5, 10, 15, 20, 25... izimpinda (noma imindeni noma iminyathelo) ka-5. Sebenzisa imicibisholo ukuzula ebhodini futhi noziba amaTroggles. Chofoza inkinobho yokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Englisch

The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK