Ask Google

Results for bordura translation from Catalan to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Catalan

Spanish

Info

Catalan

Bordura

Spanish

Bordura

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Catalan

27.1 Els ens locals territorials supramunicipals es diferencien per una mateixa brisura característica denominada bordura .

Spanish

27.1 Los entes locales territoriales supramunicipales se diferencian por una misma brisura característica denominada bordura .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

27.3 Els escuts provincials es caracteritzen per una bordura quarterada d ' or i de gules .

Spanish

27.3 Los escudos provinciales se caracterizan por una bordura cuarteada de oro y de gules .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

" , ha de dir : " bordura quarterada en sautor de gules i d ' or . " .

Spanish

" , debe decir : " bordura cuartelada en aspa de gules y de oro . " .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

Escut caironat : faixat d ' or i de gules ; la bordura componada d ' or i de gules .

Spanish

Escudo en losange de ángulos rectos : fajado de oro y de gules ; la bordura componada de oro y de gules .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

27.2 Els escuts comarcals es caracteritzen per una bordura componada de vuit punts d ' or i vuit de gules , que són els esmalts de Catalunya .

Spanish

27.2 Los escudos comarcales se caracterizan por una bordura componada de ocho puntos de oro y ocho de gules , que son los esmaltes de Cataluña .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Escut caironat : de sable , un lleó d ' argent ; la bordura de gules amb vuit flors de lis d ' or .

Spanish

Escudo en losange de ángulos rectos : de sable , un león de plata ; la bordura de gules con ocho flores de lis de oro .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Escut caironat : d ' or , una cabra de sable ; la bordura de peces de sable . ~ ~ ~ Per

Spanish

Escudo en losange de ángulos rectos : de oro , una cabra de sable ; la

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Escut caironat truncat : 1r d ' or ; 2n faixat ondat d ' atzur i d ' argent ; la bordura de sinople .

Spanish

Escudo en losange de ángulos rectos cortado : 1º de oro ; 2º fajado ondado de azur y de plata ; la bordura de sinople .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

3350 , de 8.3.2001 , se ' n detalla l ' oportuna correcció : A la pàgina 3350 , apartat 1 , on diu : " bordura quarterada de gules i d ' or .

Spanish

3350 , de 8.3.2001 , se detalla su oportuna corrección : En la página 3350 , apartado 1 , donde dice : " bordura cuartelada de gules y de oro .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

36.1 La bandera comarcal incorporarà la bordura componada de l ' escut comarcal amb 36 punts , i la bandera provincial incorporarà la bordura quarterada de l ' escut provincial , ambdues de color groc i vermell .

Spanish

36.1 La bandera comarcal incorporará la bordura componada del escudo comarcal con 36 puntos , y la bandera provincial incorporará la bordura cuarteada del escudo provincial , ambas de color amarillo y rojo .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Aquest Consell Comarcal va assumir com a bandera una que consisteix en un escacat de groc i de negre , en representació de les armes dels comtes d ' Urgell , i una bordura componada de peces grogues i vermelles , element distintiu de les banderes comarcals .

Spanish

Este Consejo Comarcal asumió como bandera una que consiste en un ajedrezado amarillo y negro , en representación de las armas de los condes de Urgell , y una bordura componada de piezas amarillas y rojas , elemento distintivo de las banderas comarcales .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , amb sis faixes alternades , tres de grogues i tres de vermelles ; tot el conjunt emmarcat per una bordura de trenta-sis peces quadrades , grogues i vermelles .

Spanish

Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , con seis fajas alternadas , tres amarillas y tres rojas ; todo el conjunto enmarcado por una bordura de treinta y seis piezas cuadradas , amarillas y rojas .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , escacada , amb 6 rengles horitzontals de 10 escacs grocs i negres , i una bordura de 36 peces grogues i vermelles , cadascuna de les mateixes proporcions que qualsevol dels escacs .

Spanish

Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , ajedrezada , con 6 hileras horizontales de 10 cuadrados amarillos y negros , y una bordura de 36 piezas amarillas y rojas , cada una de las mismas proporciones que cualquier cuadrado .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , groga , amb una bordura de vuit peces de color blau clar , de gruix 1 / 18 de l ' alçària del drap ; les dels angles , d ' alçària 1 / 4 de la del mateix drap i llargària 1 / 6 de la del drap ; les centrades a les vores superior i inferior , de llargària 1 / 4 ; les centrades a les vores de l ' asta i del vol , quadrades , i amb el castell obert , blau clar , de l ' escut , d ' alçària 1 / 2 de la del drap i amplària 7 / 24 de la llargària del mateix drap , al centre .

Spanish

Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , amarilla , con una bordura de ocho piezas de color azul claro , de grueso 1/ 18 de la altura del paño ; las de los ángulos , de altura 1/ 4 de la del mismo paño y largura 1/ 6 de la del paño ; las centradas en los bordes superior e inferior , de largura 1/ 4 ; las centradas en los bordes de la asta y del vuelo , cuadradas , y con el castillo abierto , azul claro , del escudo , de altura 1/ 2 de la del paño y anchura 7/ 24 de la largura del mismo paño , en el centro .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , losanjada de groc i negre , amb tres rengles , cadascun de sis rombes negres sencers , i amb una bordura vermella de gruix 1 / 18 de la llargada del drap .

Spanish

Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , losanjada de amarillo y negro , con tres hileras , cada una de seis rombos negros enteros , y con una bordura roja de grueso 1/ 18 del largo del paño .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , verd fosc , amb la branca d ' olivera groga fruitada de negre de l ' escut , d ' alçada 1 / 87 % de la llargada del drap i d ' amplada 1 / 31 % de la mateixa llargada , posada en banda ; tot el conjunt , emmarcat per una bordura de trenta-sis peces quadrades , grogues i vermelles .

Spanish

Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , verde oscuro , con la rama del olivo amarilla frutada de negro del escudo , de altura 1/ 87 % de la largura del paño y anchura 1/ 31 % de la misma largura , puesta en banda ; todo el conjunto , enmarcado por una bordura de treinta y seis piezas cuadradas , amarillas y rojas .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , vermella , amb una de les petxines blanques de l ' escut , d ' alçària 3 / 5 de la del drap , i amplària 11 / 30 de la llargària del mateix drap , al centre , i amb una bordura de 36 peces quadrades grogues i negres alternades .

Spanish

Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , roja , con una de las conchas blancas del escudo , de altura 3/ 5 de la del paño , y anchura 11/ 30 de la largura del mismo paño , en el centro , y con una bordura de 36 piezas cuadradas amarillas y negras alternadas .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

D ' acord amb el disposen els articles 35 , 37 i concordants de la Llei 8 / 1987 , de 15 d ' abril , municipal i de règim local de Catalunya , i els articles 9 , 24 al 26 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya , aprovat pel Decret 263 / 1991 , de 25 de novembre , Resolc : — 1 Donar conformitat a l ' adopció de l ' escut heràldic de la Diputació de Girona , organitzat de la manera següent : Escut caironat : d ' or , quatre pals de gules amb un escussó caironat vairat d ' argent i de gules , la bordura quarterada en sautor de gules i d ' or .

Spanish

De acuerdo con lo que disponen los artículos 35 , 37 y concordantes de la Ley 8/ 1987 , de 15 de abril , municipal y de régimen local de Cataluña , y los artículos 9 , 24 al 26 y concordantes del Reglamento de los símbolos de los entes locales de Cataluña , aprobado por el Decreto 263/ 1991 , de 25 de noviembre , Resuelvo : — 1 Dar conformidad a la adopción del escudo heráldico de la Diputación de Girona , organizado de la siguiente forma : Escudo en losange de ángulos rectos : de oro , cuatro palos de gules con un escusón en losange de ángulos rectos verado de plata y de gules , la bordura cuartelada en aspa de gules y de oro .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

D ' acord amb el que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 8 / 1987 , de 15 d ' abril , municipal i de règim local de Catalunya , i els articles 9 , 30 , 31 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya , aprovat pel Decret 263 / 1991 , de 25 de novembre , Resolc : — 1 Donar conformitat a l ' adopció de la bandera del municipi de Santa Maria de Corcó , organitzada de la manera següent : Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , groga , amb una bordura de sis peces negres , de gruix 1 / 7 de l ' alçària del drap , les dels angles d ' alçària i llargària 9 / 28 de l ' alçària del drap , i les centrals , de les vores superior i inferior de la mateixa llargària ; amb la cabra negra de l ' escut , d ' alçària 15 / 28 de la del drap i llargària 17 / 42 de la del mateix drap , al centre .

Spanish

De acuerdo con lo que disponen los artículos 36 y 37 de la Ley 8/ 1987 , de 15 de abril , municipal y de régimen local de Cataluña , y los artículos 9 , 30 , 31 y concordantes del Reglamento de los símbolos de los entes locales de Cataluña , aprobado por el Decreto 263/ 1991 , de 25 de noviembre , Resuelvo : — 1 Dar conformidad a la adopción de la bandera del municipio de Santa Maria de Corcó , organizada de la siguiente forma : Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , amarilla , con una bordura de seis piezas negras , de grueso 1/ 7 de la altura del paño , las de los ángulos de altura y largura 9/ 28 de la altura del paño , y las centrales , de los bordes superior e inferior de la misma largura ; con la cabra negra del escudo , de altura 15/ 28 de la del paño y largura 17/ 42 de la del mismo paño , en el centro .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK