Ask Google

Results for corva translation from Catalan to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Catalan

Spanish

Info

Catalan

" — 1 Estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la representació de Corviam , SA , contra la desestimació presumpta de la reclamació d ' interessos feta per la recurrent i declarar-la nul · la perquè la resolució impugnada és contraria a dret .

Spanish

"— 1 Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Corviam , SA , contra la desestimación presunta de la reclamación de intereses hecha por la recurrente y declararla nula por resultar la resolución impugnada contraria a derecho .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

1064 / 96 , interposat per Corviam , SA , contra la desestimació presumpta de diverses reclamacions de pagament d ' interessos de demora corresponents a certificacions de l ' obra " Projecte de dipòsit regulador d ' aigua de 10.000 m3 al Vendrell .

Spanish

1064/ 96 , interpuesto por Corviam , SA , contra la desestimación presunta de diversas reclamaciones de pago de intereses de demora correspondientes a certificaciones de la obra " Proyecto de depósito regulador de agua de 10.000 m3 en El Vendrell .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

1693 / 1995 , interposat per Corviam , SA , contra la denegació , per silenci administratiu , de la sol · licitud de pagament d ' interessos de demora meritats per l ' endarreriment en l ' abonament de diverses certificacions d ' obres corresponents a 5 contractes administratius , concretament :

Spanish

1693/ 1995 , interpuesto por Corviam , SA , contra la denegación , por silencio administrativo , de la solicitud de pago de intereses de demora meritados por el retraso en el abono de varias certificaciones de obras correspondientes a 5 contratos administrativos , concretamente :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.3.2 S ' estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , cornella ( Corvus corone ) i estornell vulgar ( Sturnus vulgaris ) els següents :

Spanish

2.3.2 Se establecen como periodos y días hábiles para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola común ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , paloma bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , corneja ( Corvus corone ) y estornino pinto ( Sturnus vulgaris ) los siguientes :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.3.2 S ' estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , cornella ( Corvus corone ) i estornell vulgar ( Sturnus vulgaris ) els següents :

Spanish

2.3.2 Se establecen como períodos y días hábiles para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , paloma bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , corneja ( Corvus corone ) y estornino pinto ( Sturnus vulgaris ) los siguientes :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.5.1 S ' estableixen com a períodes hàbils i com a àmbits territorials per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , cornella ( Corvus corone ) i estornell ( Sturnus vulgaris ) , en les àrees de caça que ho sol · licitin amb 10 dies d ' antelació des del dia en què estigui previst iniciar la caça , els següents :

Spanish

2.5.1 Se establecen como periodos hábiles y como ámbitos territoriales para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , corneja ( Corvus corone ) y estornino ( Sturnus vulgaris ) , en las áreas de caza que lo soliciten con 10 días de antelación desde el día en que esté previsto iniciar la caza , los siguientes :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.5.1 S ' estableixen com a períodes hàbils i com a àmbits territorials per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , cornella ( Corvus corone ) i estornells ( Sturnus vulgaris i Sturnus unicolor ) , en les àrees de caça que ho sol · licitin amb 10 dies d ' antelació des del dia en què estigui previst iniciar la caça , els següents : a ) Barcelona .

Spanish

2.5.1 Se establecen como períodos hábiles y como ámbitos territoriales para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , corneja ( Corvus corone ) y estorninos ( Sturnus vulgaris y Sturnus unicolor ) , en las áreas de caza que lo soliciten con 10 días de antelación del día en que se tenga previsto iniciar la caza , los siguientes : a ) Barcelona .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.5.1 S ' estableixen com a períodes hàbils i com a àmbits territorials per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , cornella ( Corvus corone ) i estornells ( Sturnus vulgaris i Sturnus unicolor ) en les àrees de caça que ho sol · licitin amb 10 dies d ' antelació del dia en què es tingui previst iniciar la caça , els següents :

Spanish

2.5.1 Se establecen como períodos hábiles y como ámbitos territoriales para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , corneja ( Corvus corone ) y estorninos ( Sturnus vulgaris y Sturnus unicolor ) en las áreas de caza que lo soliciten con 10 días de antelación del día en que se tenga previsto iniciar la caza , los siguientes :

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

3331 / 1996 , interposat per Corviam , SA , contra la denegació , per silenci administratiu , de la sol · licitud de pagament d ' interessos de demora meritats per l ' endarreriment en l ' abonament de les certificacions núm .

Spanish

3331/ 1996 , interpuesto por Corviam , SA , contra la denegación , por silencio administrativo , de la solicitud de pago de intereses de demora meritados por el retraso en el abono de las certificaciones núm .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

346 / 96 , interposat per Corviam , SA , contra la desestimació presumpta de la reclamació presentada davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques , per la qual se sol · licitava l ' abonament d ' interessos de demora en el pagament de diferents certificacions de les obres " Nova carretera de Gòsol a la Seu d ' Urgell .

Spanish

346/ 96 , interpuesto por Corviam , SA , contra la desestimación presunta de la reclamación presentada ante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas , por la que se solicitaba el abono de intereses de demora en el pago de diferentes certificaciones de las obras " Nueva ctra . ~~~ de Gòsol a La Seu d'Urgell .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

544 / 96 , interposat per Corviam , SA , contra la desestimació presumpta del recurs contenciós administratiu presentat davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques , pel qual se sol · licitava l ' abonament d ' interessos de demora en el pagament de la liquidació provisional de les obres amb clau 0582RB147M1 , " Reforç del ferm , aglomerat en calent i vies lentes , ctra .

Spanish

544/ 96 , interpuesto por Corviam , SA , contra la desestimación presunta del recurso contencioso administrativo presentado ante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas , por el que se solicitaba el abono de intereses de demora en el pago de la liquidación provisional de las obras con clave 0582RB147M1 , " Refuerzo del firme , aglomerado en caliente y vías lentas , ctra .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Catalan

Als danys produïts pel llop ( Canis lupus ) i el corb ( Corvus corax ) els és d ' aplicació el procediment per a la compensació de danys establert en aquest Decret .

Spanish

A los daños producidos por el lobo ( Canis lupus ) y el cuervo ( Corvus corax ) les es de aplicación el procedimiento para la compensación de daños establecido en el presente Decreto .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Altrament , els factors d ' amenaça contra la zona de cria de l ' esparver cendrós poden donar-se en la fase de construcció de les edificacions previstes en el Projecte i per la presència de possibles depredadors antropòfils que puguin aparèixer en la proliferació de granges en la zona ( còrvids , gossos , guineus i gats ) , la depredació és un dels paràmetres que més afecten l ' èxit reproductor de l ' espècie .

Spanish

Además , los factores de amenaza contra la zona de cría del aguilucho cenizo pueden darse en fase de construcción de las edificaciones previstas en el Proyecto y por la presencia de posibles depredadores antropófilos que puedan aparecer en la proliferación de granjas en la zona ( córvidos , perros , zorros y gatos ) , la depredación es uno de los parámetros que más afectan al éxito reproductor de la especie .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Aquest Conveni col · lectiu negociat per FEGMETALL , CORVE , i el Gremi d ' Instal · ladors i per la Federació Minerometal · lúrgica de Catalunya de CCOO ( CCOO ) i per la Federació del Metall , Construcció i afins d ' UGT de Catalunya ( MCA-UGT ) obliga totes les indústries dedicades a l ' activitat siderometal · lúrgica , tant en el procés de producció com en el de transformació dels seus diversos aspectes , i conté així mateix aquelles empreses centres o tallers en els que es facin treballs de caràcter auxiliar , directament relacionats amb la siderúrgia o tasques de instal · lació , muntatge i preparació , inclosos en la esmentada branca .

Spanish

Este Convenio colectivo negociado por Fegmetall , Corve y el Gremio de Instaladores y por la Federación Minerometalúrgica de Cataluña de CCOO ( CCOO ) y por la Federación del Metal , Construcción y afines de UGT de Cataluña ( MCA-UGT ) obliga a todas las industrias dedicadas a la actividad siderometalúrgica , tanto en el proceso de producción como en el de transformación de sus diversos aspectos . ~~~ Contiene también aquellas empresas , centros o talleres en los que se hagan trabajos de carácter auxiliar , directamente relacionados con la siderurgia o trabajos de instalación , montaje y preparación , incluidos en esta rama .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Beneficiari : Corval , SCCL .

Spanish

Beneficiario : Corval , SCCL .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Beneficiari : MAURA GORDILLO CORVILLO .

Spanish

Beneficiario : MAURA GORDILLO CORVILLO .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

CORVE : Ernest Planas

Spanish

CORVE : Ernest Planas

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

CORVILLO ALAMO , FRANCISCO

Spanish

CORVILLO ALAMO , FRANCISCO

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Centre : Corvillo Alamo , Francisco

Spanish

Centro : Corvillo Alamo , Francisco

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Corb , Corvus corax , cuervo .

Spanish

Corb , Corvus corax , cuervo .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK