Ask Google

Results for 愿意做 translation from Chinese (Simplified) to Vietnamese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Chinese (Simplified)

Vietnamese

Info

Chinese (Simplified)

Cookies Cookie 含有 Konqueror (或其它使用 HTTP 协议的 KDE 程序) 保存在计算机上的、 始于远程 Internet 服务器的信息。 这意味着, Web 服务器可以在您的计算机上保存关于您和您浏览活动的信息以供后用。 您也许认为这是对隐私的侵害 。 然而, cookie 在某些情况下是很有用的。 例如, 网上商店经常使用它们, 这样您可以“ 将商品放入购物车 ” 。 有些站点还要求您必须使用支持 cookie 的浏览器 。 因为多数的人需要对隐私和 cookie 的好处进行折衷, KDE 允许您定制 cookie 的处理方式。 您也许希望设置 KDE 的默认策略, 让它在服务器设置 cookie 时给出提示, 让您决定是否接受。 对于您信任的常用购物网站, 您也许愿意把策略设置为接受, 这样访问该网站时, KDE 就不会每次接收到 cookie 都询问您 。

Vietnamese

CookieTập tin cookie chứa thông tin mà trình Konqueror (hoặc ứng dụng KDE khác mà dùng giao thức HTTP) cất giữ trên máy tính của bạn, theo hướng dẫn từ máy tính ở xa. Có nghĩa là máy phục vụ Mạng có thể cất giữ thông tin về bạn và hoạt động duyệt của bạn trên máy tính này để sử dụng sau. Có lẽ bạn không thích, thấy việc này vi phạm sự riêng tư. Tuy nhiên, tập tin cookie có ích trong một số trường hợp nào đó. Lấy thí dụ, cookie thường bị tiệm Mạng sử dụng, để cho bạn khả năng « tập hợp nhiều thứ trong giỏ mua hàng ». Một số nơi Mạng cần thiết bạn chạy trình duyệt hỗ trợ tập tin cookie. Vì hậu hết người muốn thoả hiệp giữa sự riêng tư và lợi ích bị cookie cung cấp, môi trường KDE cho bạn khả năng tùy chỉnh cách xử lý cookie của nó. Có lẽ bạn muốn đặt chính sách mặc định của KDE là xin bạn mỗi lần máy phục vụ bên ngoài muốn thiết lập cookie, để bạn quyết định. Đối với những nơi Mạng mua hàng ưa thích mà bạn tin cây, có lẽ bạn muốn đặt chính sách là chấp nhận, để bạn truy cập các nơi Mạng đó, không cần nhắc bạn mỗi lần KDE nhận cookie nào.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Chinese (Simplified)

Cookies Cookie 含有 Konqueror (或其它使用 HTTP 协议的 KDE 程序) 保存在计算机上的、 始于远程 Internet 服务器的信息。 这意味着, Web 服务器可以在您的计算机上保存关于您和您浏览活动的信息以供后用。 您也许认为这是对隐私的侵害 。 然而, cookie 在某些情况下是很有用的。 例如, 网络商店经常使用它们, 这样您可以“ 将物品放入购物篮 ” 。 有些站点还要求您必须使用支持 cookie 的浏览器 。 因为多数的人需要对隐私和 cookie 的好处进行折衷, KDE 允许您定制 cookie 的处理方式。 您也许希望设置 KDE 的默认策略, 让它在服务器设置 cookie 时给出提示, 让您决定是否接受, 或者简单地拒绝或接受任何 cookie。 对于您信任的常用购物网站, 您也许愿意接受它们的所有 cookie。 要这样您只需浏览该网站, 在 cookie 对话框出现并决定接受它的时候选中“ 应用于” 框内的 此域 一项, 或者直接到 域特定策略 设定接受策略给该网站。 这样将自动接受您信任的网站的 cookie, 不会 KDE 每次接收到 cookie 都询问您 。

Vietnamese

CookieTập tin cookie chứa thông tin mà trình Konqueror (hoặc ứng dụng KDE khác mà dùng giao thức HTTP) cất giữ trên máy tính của bạn, theo hướng dẫn từ máy tính ở xa. Có nghĩa là máy phục vụ Mạng có thể cất giữ thông tin về bạn và hoạt động duyệt của bạn trên máy tính này để sử dụng sau. Có lẽ bạn không thích, thấy việc này vi phạm sự riêng tư. Tuy nhiên, tập tin cookie có ích trong một số trường hợp nào đó. Lấy thí dụ, cookie thường bị tiệm Mạng sử dụng, để cho bạn khả năng « tập hợp nhiều thứ trong giỏ mua hàng ». Một số nơi Mạng cần thiết bạn chạy trình duyệt hỗ trợ tập tin cookie. Vì hậu hết người muốn thoả hiệp giữa sự riêng tư và lợi ích bị cookie cung cấp, môi trường KDE cho bạn khả năng tùy chỉnh cách xử lý cookie của nó. Có lẽ bạn muốn đặt chính sách mặc định của KDE là xin bạn mỗi lần máy phục vụ bên ngoài muốn thiết lập cookie, để bạn quyết định; hoặc có lẽ bạn muốn đơn giản chấp nhận hay từ chối hết. Lấy thí dụ, có lẽ bạn chọn chấp nhận mọi tập tin nhận diện cookie được tạo bởi nơi Mạng mua hàng ưa thích của bạn. Để làm như thế, bạn đơn giản hãy duyệt tới nơi Mạng đó, và khi hộp thoại cookie xuất hiện, bạn hãy nhắp vào Miền này dưới thanh « Áp dụng vào » và chọn Chấp nhận, hoặc đơn giản xác định tên của nơi Mạng đó trong thanh Chính sách đặc trưng cho miền và đặt nó là Chấp nhận. Thiết lập này cho bạn khả năng nhận tập tin nhận diện cookie từ các nơi Mạng đáng tin, không cần được nhắc mỗi lần KDE nhận cookie nào.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Chinese (Simplified)

Windows 共享 如果配置正确, Konqueror 可以访问共享的微软 Windows 文件系统。 如果您希望访问一台指定的计算机, 请填写 浏览服务器 域。 如果您没有在本地运行 Samba, 这是必需的。 如果您使用本地代码, 或者使用 Samba 的选项是从“ smb. conf” 文件中读取的话 , 广播地址 和 WINS 地址 域也能自动获得。 在任何情况下, 如果不能正确地获取或者您有多个网卡, 都必须设置广播地址。 WINS 服务器通常能改善性能, 并极大地减轻网络负载 。 捆绑是给特定的服务器指定一个默认的用户, 可能需要相应的密码, 或是用于访问特定的共享。 如果您愿意, 新的捆绑将在登录或者浏览过程中访问共享的时候被建立。 您可以在这里编辑所有设置。 密码将被保存在本地, 并被故意打乱让别人看不懂。 由于安全原因您可能不愿意这样做, 需要密码的共享本来就是为了提高安全性 。

Vietnamese

Chia sẻ WindowsTrình Konqueror có khả năng truy cập hệ thống Windows đã chia sẻ, nếu được cấu hình cho đúng. Nếu bạn muốn duyệt qua một máy tính nào đó, hãy điền vào trường Duyệt qua máy phục vụ. Thông tin này bắt buộc phải nhập, nếu bạn không chạy cục bộ phần mềm Samba. Những trường Địa chỉ quảng bá và địa chỉ WINS sẽ cũng sẵn sàng, nếu bạn sử dụng mã sở hữu, hay địa điểm của tập tin & lt; smb. confgt; từ đó các tùy chọn được đọc, khi sử dụng Samba. Trong bất kỳ trường hợp, địa chỉ quảng bá (giao diện trong & lt; smb. confgt;) phải được thiết lập nếu nó được đoán sai hoặc nếu bạn có nhiều thẻ mạng. Máy phục vụ WINS thường tăng hiệu suất, và giảm nhiều tải trọng lên mạng. Những tổ hợp được dùng để gán một người dùng mặc định cho mỗi máy phục vụ đưa ra, có thể với mật khẩu tương ứng, hoặc để truy cập phần chia sẻ đặc biệt. Nếu bạn chọn, tổ hợp mới sẽ được tạo cho sự đăng nhập và phần chia sẻ được truy cập trong khi duyệt. Bạn có thể hiệu chỉnh mọi thứ từ đây. Các mật khẩu sẽ được cất giữ cục bộ, cũng được trộn hỗn độn để không ai đọc trộm được. Vì lý do bảo mật, có lẽ bạn không muốn làm như thế, vì mục nhập chứa mật khẩu được ngụ ý rõ như vậy.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Chinese (Simplified)

以相反的方式使用例外列表。 选中此项后将只有当请求的地址和这里列出的地址匹配时才使用代理服务器。 这个特性在您只愿意或者需要为某些指定的站点使用代理服务器时很有用。 如果您有更复杂的需求, 也许需要使用配置脚本 。

Vietnamese

Đảo cách sử dụng danh sách ngoại lệ. Việc bật tùy chọn này đặt dùng máy phục vụ ủy nhiệm chỉ khi địa chỉ Mạng đã yêu cầu có khớp với một của những địa chỉ trong danh sách này. Tính năng này có ích nếu bạn muốn sử dụng máy phục vụ ủy nhiệm chỉ với vài nơi Mạng riêng. Nếu bạn cần một thiết lập phức tạp hơn, đề nghị bạn sử dụng một tập lệnh cấu hình.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Chinese (Simplified)

如果您愿意, 可以返回前一步更改您的回答 。 @ info

Vietnamese

@ info

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Chinese (Simplified)

您真的要关闭报告助手吗 ? 现状的崩溃信息仍然是有效的, 如果愿意, 您可以在关闭它前先保存此报告 。 @ title: window

Vietnamese

@ title: window

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Chinese (Simplified)

被捕获 。 用“ 文件 - > 退出” 菜单退出程序, 或者您愿意, 也可以“ kill - 9 ” 。

Vietnamese

đã bắt. Hãy thoát khỏi chương trình bằng « Tập tin > Thoát », hoặc sử dụng lệnh « kill - 9 PID », theo ý kiến của bạn.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK