Ask Google

Results for ovisni troŠkovi nabave robe dostava translation from Croatian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Croatian

English

Info

Croatian

Prodajom reklamnog prostora može se ostvariti prihod kojim se djelomično ili u cijelosti pokrivaju troškovi nabave i održavanja sustava .

English

Selling commercial space� brings profits , which can completely or partially cover the costs of the system acquisition and maintenance .

Last Update: 2012-07-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

Pružamo cjelovit servis nabave robe , izvoza i uvoza , organizaciju prijevoza , a sve uz prihvatljive uvjete plaćanja .

English

Our sector offers complete service of purchasing goods , export and import , transport organization and all of that under acceptable payment conditions .

Last Update: 2012-07-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

ako njihovo trajanje iznosi više od 12 mjeseci u slučaju nabave robe, na ukupnoj vrijednosti uključujući procijenjenu preostalu vrijednost;

English

where their duration is more than 12 months in the case of supplies, the total value including the estimated residual value;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

ako je njihovo trajanje 48 mjeseci ili manje u slučaju usluga ili 12 mjeseci ili manje u slučaju nabave robe, na ukupnoj vrijednosti ugovora za vrijeme njihova trajanja;

English

where their duration is 48 months or less in the case of services or 12 months or less in the case of supplies, the total contract value for their duration;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

Treba istaknuti da pravilima o koncesiji nije utvrđeno koje aktivnosti trebaju obavljati javni ili privatni subjekti, nego središnje mjesto ima disciplina s kojom se javni subjekti obraćaju tržištu u cilju nabave robe i usluga.

English

It deserves to be noted that the Concession rules do not determine whether certain activities are to be conducted by public or private entities but focus on the disciplines which public entities have to apply when they turn to the market to procure goods and services.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

Direktivom 2004/113/EZ1 („Direktiva”) zaštita od spolne diskriminacije proširuje se izvan tradicionalnog područja tržišta rada na područja pristupa i nabave robe, odnosno pružanja usluga.

English

Directive 2004/113/EC1 (‘the Directive’) extends the protection against sex discrimination beyond the traditional realm of the labour market to the areas of access to and supply of goods and services.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

u pogledu nabave robe: uzorci, opisi ili vjerodostojne fotografije ili certifikati, koje su izdale službene institucije ili agencije za kontrolu kvalitete priznate nadležnosti, kojima se potvrđuje usklađenost robe jasno opisana upućivanjem na tehničke specifikacije ili standarde;

English

in respect of supplies: samples, descriptions or authentic photographs or certificates drawn up by official quality control institutes or agencies of recognised competence attesting the conformity of the products clearly identified by references to technical specifications or standards;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Croatian

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na konsolidaciju proračuna , izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne uprave i samouprave ; izvršavanje državnog prora­čuna ; proračunsku kontrolu ; državne računovodstvene standarde ; izradu računskog plana , vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća ; upravljanje proračunskim ulaganjima , izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama , praćenje bilance prihoda , rashoda i gotovinskih sredstava , programiranje vanjskog i domaćeg zaduženja , pripremu i vođenje evidencije o emisiji državnih vrijednosnih papira , registriranje neposrednih i uvjetnih obveza države te praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova , evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država ; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s među­narodnim i regionalnim financijskim institucijama , inozemnim vladama i komercijalnim bankama ; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama ; poticanje stranih ulaganja ; sustavno praćenje elementarnih nepogoda i ratnih razaranja ; vođenje registra koncesija ; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja ; porezni sustav i poreznu politiku , carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite , nadzor i inspekcijske poslove u području poreza , carina i drugih javnih prihoda , deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja , priređivanja igara na sreću i zabav­nih igara ; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprječavanje pra­nja novca ; nadzor nabave robe , usluga i ustupanja radova .

English

Ministry of Finance does administrative and other tasks related to : budget consolidation , making the proposals of financing systems for public needs and local administrative and self-government units ; carrying out the planned state budget ; budget controlling ; state accounting standards ; making of accounting plan , management of of the State Treasury ledger and composing of financial reports ; management of budget investments , composition of short term financial needs reports , monitoring the income , expenses and cash balance sheet , programming of external and internal debts , preparing and maintaining the records of issued state securities , logging of immediate and conditional government obligations and monitoring of the level of amortization of domestic and foreign debts , logging and monitoring of state provided loans ; preparation of drafts of legal and other regulations and basis for the holding the negotiations in the area of financial relations with foreign countries , which are the result of multilateral and bilateral cooperation and credit cooperation with international and regional financial institutions , foreign governments and commercial banks ; operational tasks concerning the Republic of Croatia membership in international financial organizations ; stimulation of foreign investments ; systematic monitoring of natural disasters and war damages ; management of concession registry ; production of analytical materials for the area of banking and foreign exchange currency systems and insurance systems ; tax system and tax policy , customs system and policy of customs and non-customs protective measures , monitoring and inspection in the area of taxes , customs and other public sources of income , foreign currency exchange and foreign trade dealings , holding of games of fortune and entertainment games ; taking measures to find out about and prevent money laundering ; monitoring of procuration of goods , services and assignment of works .

Last Update: 2012-07-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK