Ask Google

Results for severovýchodně translation from Czech to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Bulgarian

Info

Czech

Severovýchodně k průsečíku 119° zeměpisné délky a 50° 45′ zeměpisné šířky

Bulgarian

На североизток до точка с координати 119° з.д. и 50° 45' с.ш.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

Bulgarian

Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Preferenční politika, pokud jde o daně z příjmu pro podniky v severovýchodním regionu

Bulgarian

Преференциална данъчна политика по отношение на подоходното облагане за предприятия от Североизточния регион

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Preferenční politika, pokud jde o daně z příjmu pro podniky v severovýchodním regionu

Bulgarian

Преференциална данъчна политика по отношение на подоходното облагане за предприятия от Североизточния регион

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

odtud severovýchodním směrem po uvedené přímce až k mysu Ray.

Bulgarian

оттам в посока североизток, следвайки въпросната линия до нос Ray;

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

"Stav techniky" a "nejlepší dostupná technologie" jsou synonyma a stejně jako výrazu "nejlepší environmentální postup" jim musí být rozuměno tak, jak jsou definovány Úmluvou ze dne 17. března 1992 o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer (přílohy I a II) a Úmluvy ze dne 22 září 1992 o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (dodatek I).

Bulgarian

“Съвременни технологии" и "най-добрите съществуващи технологии" са синонимни изрази и, както израза “най-добра практика по отношение на околната среда”, трябва да бъдат разбирани, както са дефинирани в Конвенцията от 17 март 1992 г. за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (Приложения I и II) и Конвенцията от 22 септември 1992 г. за опазване на морската околна среда в североизточната част на Атлантическия океан (Приложение I).

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

odvolávajíce se na Úmluvu ze dne 17. března 1992 o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer a na Úmluvu ze dne 22. září 1992 o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku

Bulgarian

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на Конвенцията от 17 март 1992 г. за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера и на Конвенцията от 22 септември 1992 г. за опазване на морската околна среда в североизточната част на Атлантическия океан,

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Úmluva o rybolovu v severovýchodním Atlantiku

Bulgarian

Конвенция за риболов в североизточната част на Атлантическия океан

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

dále s přihlédnutím k tomu, že Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku byla zřízena za účelem podpory zachovávání a optimálního využití rybolovných zdrojů v oblasti severního Atlantiku prostřednictvím mezinárodní spolupráce a konzultací v otázkách těchto zdrojů;

Bulgarian

като отчитат също така това, че Комисията по риболов за Североизточния Атлантик е създадена да съдейства за опазването и оптималното използване на риболовните ресурси в района на Северния Атлантически океан чрез международно сътрудничество и консултации по отношение на тези ресурси;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKO

Bulgarian

СЕВЕРОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН И ГРЕНЛАНДИЯ

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

Divize ICES XIVa – severovýchodní Grónsko

Bulgarian

Участък XIVa на МСИМ — Североизточна Гренландия

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

Oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

Bulgarian

Зони на ICES (Международен съвет за изследване на морето), определени в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

severovýchodní oblast

Bulgarian

Североизточен регион

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

severovýchodní oblast M

Bulgarian

Северозападен регион

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

V souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením ICES a v souladu s mezinárodními závazky v rámci Úmluvy pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) je třeba omezit intenzitu rybolovu některých hlubinných druhů.

Bulgarian

Предвид последните научни становища на ICES и в съответствие с международните ангажименти в рамките на Конвенцията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) е необходимо да се ограничи риболовното усилие за някои дълбоководни видове.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

Roman je druhé největší město severovýchodního okresu Rumunska, který má status podporované oblasti podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 24. ledna 2007 o národní mapě regionální podpory pro Rumunsko (N 2/07) (Úř. věst. C 73, 30.3.2007, s. 17).

Bulgarian

Roman е вторият по големина град в Североизточния румънски окръг, определен като подпомагана област съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС по силата на Решение на Комисията от 24 януари 2007 година относно националната регионална карта за държавна помощ на Румъния (N 2/07) (ОВ C 73, 30.3.2007 г., стр. 17).

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINY SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK

Bulgarian

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

ZEMĚPISNÁ MEZIKALIBRAČNÍ SKUPINA: North East Atlantic (severovýchodní Atlantik)

Bulgarian

ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ: Североизточно-атлантическа

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

Při plnění povinností uložených touto směrnicí by měl být brán zřetel na skutečnost, že mořské vody pod svrchovaností nebo svrchovanými právy a jurisdikcí členských států jsou nedílnou součástí čtyř mořských oblastí vymezených v čl. 4 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, totiž Baltského moře, severovýchodního Atlantského oceánu, Středozemního moře a Černého moře.

Bulgarian

При изпълнението на задълженията по настоящата директива следва да се има предвид фактът, че морските води, попадащи под суверенитета или суверенните права и юрисдикцията на държавите членки, съставляват неразделна част от четирите морски региона, посочени в член 4, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, а именно Балтийско море, Североизточният Атлантически океан, Средиземно море и Черно море.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

(4) Nařízení Komise (ES) č. 448/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku [4], by mělo být začleněno do Dohody,

Bulgarian

(4) Регламент (ЕО) № 448/2005 на Комисията от 15 март 2005 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват улов в североизточния Атлантик4, трябва да бъде включен в Споразумението,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK