Ask Google

Results for vyprodukovaná translation from Czech to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Bulgarian

Info

Czech

Embrya skotu vyprodukovaná in vitro

Bulgarian

Ембриони от животни от рода на едрия рогат добитък, произведени in vitro

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Kategorie: Uveďte „embrya vyprodukovaná in vitro“.

Bulgarian

Категория: избира се „ембриони, произведени in vitro“.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Množství vyprodukovaná v režimu aktivního zušlechťovacího styku se nezapočítávají.

Bulgarian

Количествата, получени след вътрешни разпоредби за обработка, не се вземат предвид.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Embrya skotu vyprodukovaná in vitro za použití spermatu ze středisek pro sperma schválených vyvážející zemí

Bulgarian

Ембриони, произведени in vitro от животни от рода на едрия рогат добитък със сперма от центрове за сперма, одобрени от страната износител

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Kategorie: uveďte, zda se jedná o embrya získaná in vivo, vajíčka získaná in vivo, embrya vyprodukovaná in vitro nebo o embrya podrobená mikromanipulaci.

Bulgarian

Категория: да се посочи „ембриони, получени in vivo“, „яйцеклетки, получени in vivo“, „ембриони, произведени in vitro“ или „микроманипулирани ембриони“.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Aniž je dotčen článek 75 týkající se obchodních norem pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže, použije se tato část na uvádění na trh v Unii, pokud jde o vejce vyprodukovaná v Unii, dovezená ze třetích zemí nebo určená na vývoz mimo Unii.

Bulgarian

Без да се засяга член 75 относно пазарните стандарти за яйцата за люпене и домашните птици, отглеждани в птицеферми, настоящата част се прилага във връзка с предлагането на пазара в Съюза на яйца, произведени в Съюза, внесени от трети държави или предназначени за износ извън територията на Съюза.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

nebo [II.2 výše popsaná embrya vyprodukovaná in vitro splňují požadavky kapitoly III oddílu II bodu 3 přílohy D směrnice 92/65/EHS;]

Bulgarian

или [II.2. описаните по-горе ембриони, произведени in vitro, отговарят на изискванията в глава III, раздел II, точка 3 от приложение Г към Директива 92/65/ЕИО;]

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Kolonka I.31: Kategorie: Uveďte, zda se jedná o embrya získaná in vivo, vajíčka získaná in vivo, embrya vyprodukovaná in vitro nebo o embrya podrobená mikromanipulaci.

Bulgarian

Поле I.31.: Категория: уточнете дали: да се посочи „ембриони, получени in vivo“, „яйцеклетки, получени in vivo“, „ембриони, произведени in vitro“ или „микроманипулирани ембриони“.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

plnější využívání potenciálu vyprodukovaného ovoce a zeleniny a produkčního potenciálu odvětví vína,“,

Bulgarian

използват в пълна степен потенциала на произведените плодове и зеленчуци, както и потенциала на продукцията на лозаро-винарския сектор,“;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

pokud organizace producentů informuje příslušné orgány členského státu, ve kterém působí, o množství vyprodukovaného hovězího a telecího masa, kterého se uvedená jednání týkají.

Bulgarian

при условие че организацията на производителите уведоми компетентните органи на държавата членка, в която извършва дейност, за количеството говеждо и телешко месо, което е предмет на преговорите.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Organizace producentů v odvětví olivového oleje, která je uznána podle čl. 152 odst. 1 a která sleduje jeden nebo více cílů, jako je soustředění nabídky, uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh a optimalizace produkčních nákladů, může jménem svých členů jednat o smlouvách na dodávky olivového oleje, pokud jde o veškerou souhrnnou produkci jejich členů nebo její část.

Bulgarian

Организация на производителите в сектора на маслиновото масло, призната по силата на член 152, параграф 1, която преследва една или повече от целите за концентриране на предлагането, пускането на пазара на продуктите, произведени от нейните членове, и оптимизиране на производствените разходи, може да води преговори от името на своите членове за сключване на договори за доставка на маслиново масло по отношение на цялата или част от общата продукция на техните членове.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Pro účely odst. 2 písm. c) Komise způsobem, který uzná za vhodný, zveřejní množství hovězího a telecího masa vyprodukované v členských státech vyjádřené ekvivalentem hmotnosti jatečně upravených těl.

Bulgarian

За целите на прилагането на параграф 2, буква в) Комисията публикува по начин, който смята за подходящ, количествата произведено говеждо и телешко месо в държавите членки, изразени в в еквивалент кланично тегло.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje,

Bulgarian

концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh,

Bulgarian

концентриране на предлагането и предлагане на пазара на продуктите на членовете ѝ;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

odhad množství olivového oleje vyprodukovaného od začátku daného hospodářského roku v jednotlivých měsících až do předcházejícího měsíce včetně,

Bulgarian

относно ежемесечната оценка на количествата маслиново масло, произведени от началото на пазарната година до предходния месец, включително;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Jde o množství tekutého mléka vyprodukovaného v podniku během účetního období a použitého k produkci zpracovaných výrobků.

Bulgarian

Тя съответства на количеството мляко в течно състояние, произведено в стопанството през отчетната година и използвано за производство на преработени продукти.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

U skupiny údajů „výroba“ (PR) se zaznamenává množství plodin vyprodukovaných (Q) během účetního období (vyjma veškerých ztrát na poli a v podniku).

Bulgarian

За тази група информации трябва да се въведат данни за продукцията (PR) — количествата култури (Q), произведени през отчетната година (с изключение на всички загуби на полето и в земеделското стопанство).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Vstupy podniku (peněžní a v naturáliích a množství vybraných vstupů) zachycují „spotřebu“ produktivních zdrojů (včetně použití vlastních vyprodukovaných vstupů v podniku), které byly během účetního období použity pro produkci podniku nebo byly během účetního období „spotřebovány“.

Bulgarian

Вложените ресурси (разходите в пари или в натура, както и количествата на определени вложени ресурси) се отнасят до „потреблението“ на средствата за производство (включително използваните от стопанството ресурси, произведени на място), съответстващи на продукцията на стопанството през отчетната година или на „потреблението“ на тези ресурси през отчетната година.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Hodnotu vyprodukovaných dlouhodobých aktiv je třeba odhadnout na základě jejich nákladů (včetně hodnoty placené a/nebo neplacené práce) a musí být přičtena k hodnotě dlouhodobých aktiv uvedených pod kódy 2010 až 8010 v tabulce D „AKTIVA“.

Bulgarian

Стойността на дълготрайните активи следва да се оцени по тяхната себестойност (включително стойността на платената и/или неплатената работна ръка) и трябва да се добави към стойността на дълготрайните активи под кодове 2010—8010 от таблица D „АКТИВИ“.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Mimoto si sýr s CHOP „Montasio“ ve své specifikaci zachoval zákaz pasterizace mléka, čímž si v mléce vyprodukovaném v oblasti produkce v co nejvyšší možné míře zachovává přirozené množství bakterií.

Bulgarian

Освен това ЗНП „Montasio“ е запазило в спецификацията си забраната за използване на пастьоризирано мляко, като така се запазва максимално естествената бактериална флора на млякото, добито в производствения район.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK