Ask Google

Results for dokapitalizacij translation from Czech to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Danish

Info

Czech

(133) Na področju finančnega prestrukturiranja je v načrtu predvidena nova državna pomoč v obliki dokapitalizacije v višini 46, 7 milijona PLN in posojila v višini 103,3 milijona PLN.

Danish

(133) I fråga om finansiell omstrukturering innehåller planen ett nytt statligt stöd i form av ett kapitaltillskott på 46,7 miljoner zloty och ett lån på 103,3 miljoner zloty.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(172) Načrt določa tudi novo državno pomoč v obliki dokapitalizacije v višini 46, 7 milijona PLN in posojila v višini 103,3 milijona PLN.

Danish

(172) Planen innehåller också ett nytt statligt stöd i form av ett kapitaltillskott på 46,7 miljoner zloty och ett lån på 103,3 miljoner zloty.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(190) Stalno subvencioniranje ladjedelnice Gdańsk, na primer prek neizvrševanja javnopravnih obveznosti, jamstev za proizvodnjo ter več dokapitalizacij in posojil, je ladjedelnici omogočilo sklepanje pogodb brez popolnega priznavanja in plačila vseh vključenih tveganj.

Danish

(190) De ständiga subventionerna till Gdansk-varvet, till exempel i form av utebliven indrivning av offentligrättsliga fordringar, produktionsgarantier och åtskilliga kapitaltillskott och lån, har gjort det möjligt för varvet att teckna avtal utan att helt ta hänsyn till och få ersättning för alla de risker de medför.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(268) Načrt prestrukturiranja predvideva, da bo lastni prispevek za kritje stroškov prestrukturiranja ladjedelnice Gdańsk izhajal iz naslednjih virov: dokapitalizacija s strani družbe ISD Polska (305 milijonov PLN), prodaja in dajanje v zakup odvečnih sredstev ([…] milijonov PLN) ter zunanja finančna sredstva po tržnih pogojih, tj.

Danish

(268) Enligt omstruktureringsplanen ska det egna bidraget för att täcka omstruktureringskostnaderna för Gdansk-varvet komma från följande källor: kapitaltillskott från ISD Polska (305 miljoner zloty), försäljning och leasing av överflödiga tillgångar ([…] miljoner zloty) samt extern finansiering på marknadsmässiga villkor, det vill säga banklån på ([…] zloty).

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(270) Prvič, dokapitalizacijo v višini 305 milijonov PLN je družba ISD Polska, ki je zasebna družba, že zagotovila, to pa je že bilo evidentirano in plačano.

Danish

(270) För det första har kapitaltillskottet på 305 miljoner zloty redan gjorts av ISD Polska, som är ett privat företag, och det har redan registrerats och inbetalats.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(283) Komisija ugotavlja, da je ladjedelnica Gdańsk od leta 2002 prejela znatne zneske pomoči in da je bila od tega leta njena prisotnost na trgu dejansko možna zaradi stalne državne pomoči, ki ji je bila zagotovljena v različnih oblikah: neizvrševanje javnopravnih obveznosti, posojila, dokapitalizacije in jamstva za predplačila pod ugodnimi pogoji, brez katerih ladjedelnica ne bi mogla sklepati pogodb.

Danish

(283) Kommissionen konstaterar att Gdansk-varvet sedan 2002 har erhållit betydande stödbelopp och att dess närvaro på marknaden sedan dess har varit möjlig tack vare att statligt stöd hela tiden har erhållits i olika former: utebliven indrivning av offentligrättsliga fordringar, lån, kapitaltillskott och garantier om förskottsbetalning på förmånliga villkor, utan vilka varvet inte skulle ha kunnat teckna några kontrakt.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

24 in 25 iz dela B Priloge II k odločitvi (odpis dolga in dokapitalizacija) priglašena kot nadomestni možnosti ob upoštevanju, da ladjedelnica Gdynia ni mogla uresničiti načrtovane dokapitalizacije v ladjedelnici Gdańsk; zato je bilo jasno, da ti ukrepi niso bili dodeljeni pred pristopom in so pomenili načrtovano novo pomoč.

Danish

(59) Kommissionen konstaterade också att det hade meddelats att åtgärderna 24 och 25 i del B i bilaga II till beslutet (skuldavskrivning och kapitaltillskott) var möjliga alternativ om Gdynia-varvet inte skulle lyckas genomföra det planerade kapitaltillskottet till Gdansk-varvet.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Poleg tega poljski organi tudi po privatizaciji ladjedelnice in dokapitalizaciji v višini 305 milijonov PLN, ki jo je zagotovila družba ISD Polska, niso sprejeli ukrepov za izvrševanje odplačila obveznosti.

Danish

Dessutom har de polska myndigheterna inte vidtagit åtgärder för att driva in sina fordringar, ens efter privatiseringen av varvet och kapitaltillskottet på 305 miljoner zloty från ISD Polska.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Poljska je trdila, da je treba načrtovano dokapitalizacijo ladjedelnice Gdańsk s strani ladjedelnice Gdynia, ponovno pogajanje o pogodbenih cenah ter ustvarjeni dobiček in pozitivni denarni tok ladjedelnice v prihodnosti obravnavati kot lastni prispevek.

Danish

Polen hävdade att det planerade kapitaltillskottet från Gdynia-varvet till Gdansk-varvet, omförhandlingarna av kontraktspriser tillsammans med de ackumulerade vinsterna och det positiva kassaflödet som varvet skulle generera i framtiden borde anses utgöra "eget bidrag".

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Ta izračun upošteva le finančno izpostavljenost vlagatelja ([…] milijonov PLN: dokapitalizacija v višini 305 milijonov PLN in […] milijonov PLN za nakup obstoječih delnic).

Danish

Denna kalkyl tar bara hänsyn till investerarens finansiella exponering ([…] miljoner zloty: ett kapitaltillskott på 305 miljoner zloty och […] miljoner för förvärv av befintliga aktier).

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Ta visoka notranja stopnja donosa izhaja iz dejstva, da v izračunu niso upoštevane dosedanje naložbe družbe ISD Polska (zlasti dokapitalizacija ladjedelnice Gdańsk v višini 305 milijonov PLN), ampak temelji na prihodkih od proizvodnje jeklenih konstrukcij od leta 2009.

Danish

Denna höga internränta härrör från det faktum att kalkylen inte tar hänsyn till de investeringar som ISD Polska hittills har gjort (i synnerhet kapitaltillskottet till Gdansk-varvet på 305 miljoner zloty), utan bygger på intäkter från produktionen av stålstrukturer sedan 2009.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Ta znesek vključuje 305 milijonov PLN v obliki dokapitalizacije, ki jo bo zagotovila družba ISD Polska (že evidentirana in plačana), […] milijonov PLN od prodaje odvečnih sredstev in dajanja teh sredstev v zakup ter […] milijonov PLN iz investicijskega posojila, pridobljenega na trgu in namenjenega financiranju naložb v dejavnosti, ki ne zadevajo ladjedelništva.

Danish

Detta belopp inkluderar 305 miljoner zloty i form av ett kapitaltillskott från ISD Polska (redan registrerat och inbetalt), […] miljoner zloty från försäljning och leasing av överflödiga tillgångar och […] miljoner zloty från ett investeringslån som ska upptas på marknaden i syfte att finansiera investeringar i annan verksamhet än skeppsbyggnad.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

V skladu z informacijami, ki jih je Poljska predložila leta 2006 [24], naj bi se KPS financirala z dokapitalizacijo s strani ARP, prispevkom v naravi (delnice v tretjih družbah), ki bi ga zagotovila agencija, in obnovljivim bančnim posojilom, ki ga je jamčila agencija in je bil posebej določen kot finančna pomoč za ladjedelnice.

Danish

Enligt information från Polen 2006 [24] skulle KPS finansieras genom ett kapitaltillskott från industriutvecklingsbyrån, ett bidrag in natura (aktier i utomstående företag) från byrån och ett revolverande banklån som garanterades av byrån, som var särskilt öronmärkt som finansiellt stöd till varven.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

junija 2005 začela formalno preiskavo v zvezi z več ukrepi, vključno s prestrukturiranjem dolgov (odpisi, odlogi, spremembe razporeda plačil), ki je temeljila na različnih pravnih podlagah ter zadevala nekatere javne upnike, dokapitalizacije in jamstva finančnega ministrstva.

Danish

(220) Genom sitt beslut av den 1 juni 2005 inledde kommissionen en formell granskning av en rad åtgärder, inklusive skuldsanering (avskrivningar, uppskov, ändringar av betalningstidtabellen) som baserade sig på olika rättsliga grunder och berörde olika offentliga fordringsägare, kapitaltillskott och garantier från staten.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK